Nu gäller nya drönarregler i Sverige

Användningen av drönare i bygg- och fastighetsbranschen har ökat de senaste åren. Mycket för att det med en modern drönare går att ta högupplösta bilder ovanifrån på till exempel en fastighet som ska säljas eller på ett tak som eventuellt måste renovera.

Nu har EU tagit fram gemensamma regler för användning av drönare, som gäller från och med den 1 januari 2021. Från och med den 10 januari måste den som vill flyga drönare ha registrerat sig som operatör och skaffat ett drönarkort. De nya reglerna, som gäller i hela EU, har tagits fram med anledning av en förväntad ökning av drönare i luftrummet.

– Vi är precis i början av en accelererande ökning av drönaranvändandet. Precis som för bilar, flygplan, båtar och motorcyklar krävs ett regelverk om samhället ska ha förtroende för det som händer. Att ta drönarkort och registrera sig som drönaranvändare tar inte lång tid eftersom hela processen är digital. Sverige och Transportstyrelsen har haft stort fokus på att erbjuda smidiga digitala lösningar, som drönarguiden, men också möjlighet att alla prov för drönarkort ska genomföras online och inte fysiskt i klassrum, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

”Det tar ca 5–10 minuter att registrera sig som operatör och 30–40 minuter att genomföra provet för drönarkort. Registrering kostar 50 kronor per år och drönarkortet kostar 130 kronor.”

– Vi i Sverige har valt att inte implementera kraven från den 1 januari. Vi vill ge de svenska fjärrpiloterna och drönaranvändarna tid att registrera sig och skaffa drönarkortet utan stress. En vecka för registrering kan låta lite. Men tiden för ett prov beräknas vara 30–40 minuter och utbildningsmaterialet har funnits tillgängligt sedan i somras. Alla som vill flyga med drönare kommer att ha möjlighet att göra det, fortsätter Rémi Vesvre.

De tre största förändringarna i det nya regelverket

– Fjärrpiloter i den öppna kategorin måste genomgå utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare. Drönarkortet gäller i 5 år. Provet tar ca 40 minuter att genomföra och vid godkänt resultat tilldelas man drönarkortet direkt.

– För drönare upp till 25 kilo krävs inga särskilda tillstånd från Transportstyrelsen utöver drönarkort och registrering så länge man följder de tre grundreglerna vid drönarflygning: flyga inom synhåll, max 120 meter över marken och på ett sätt som inte utgör en fara för andra. Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

– Om man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor utan deras tillåtelse eller över folksamling måste tillstånd sökas hos Transportstyrelsen. Det har också gällt innan. Detta gäller även drönare över 25 kilo. Högre riskflygning och tyngre drönare omfattas av ytterligare krav. Tillståndskrävande flygningar delas in i den specifika eller certifierade kategorin, beroende på risk för utomstående. Sådana flygningar kräver andra typer av bevis än drönarkort, beroende på kategori.

– Registrering av drönaroperatörer för nästan alla drönare, ett så kallat. operatörs-ID. En drönare ska kunna identifieras på avstånd med operatörs-ID. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Identifiering sker med hjälp av märkning. Nya drönare ska programmeras med operatörs-ID. //

Läs mer om reglerna, registrera dig som operatör och ta drönarkortet på www.transportstyrelsen.se/dronare

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!