Ny app som säkrar dig

En helt nyutvecklad, smidig app ska underlätta dokumentation under arbete och förenkla egenkontrollen. Den heter SafePro och lanseras under våren som ett samarbete mellan Säkra, Plåt & Ventföretagen och Projektportalen.

Det överordnade syftet med appen är att minska antalet skador i branschen. Plåt & Ventföretagens försäkringsmäklare, Säkra, ser också framför sig färre tvister och tydligare kommunikation mellan uppdragsgivare och utförande företag med hjälp av SafePro.

– Vi märker i vår skadehantering att många skador hade kunnat undvikas om man bara hade dokumenterat rätt under arbetets gång och haft kunskap om vissa utföranden. Generellt är kunskapen i branschen väldigt hög, men ingen kan tänka på allt. Vi som arbetar med skador kan dela med oss av våra erfarenheter på ett praktiskt sätt i appen, säger Martina Jonaeson, försäkringsförmedlare på Säkra.

Tanken med SafePro är att den ska bli ett stöd när det gäller dokumentation och utförande. Den innehåller därför checklistor och enkla bilder samt lättförståeliga, sammanfattande juridiska texter. Appen har tagits fram utifrån skadestatistik samt analyser av en mängd skador och den ska kunna användas oavsett plats och miljö, och även med handskar på.

Kan halvera antalet skador

Säkra räknar med att appen ska kunna halvera antalet skador. Småsaker kan nämligen resultera i stora skador. Att glömma kontrollera att föreningen har spolat brunnarna innan entreprenaden, eller att inte täta brunnar på helt rätt sätt kan leda till rejäla skador.

– Den som utför arbetet – och det kan vara lärlingar eller extern hjälp för den delen – ska kunna använda sig av appen för att få stöd i hur vissa arbeten ska utföras och samtidigt dokumentera med kryss och bilder under pågående entreprenad, säger Martina.

Först ut att lanseras är en funktion kring vädersäkring.

– Säkra och Plåt & Ventföretagen vill som sagt hjälpa medlemmarna att undvika små misstag – kalla det för en utökad digital egenkontroll. Skulle det hända något och det blir en ansvarstvist har man dokumentationen på plats, och det hjälper väldigt vid utredningen. Meningen är att medlemmarna ska känna sig trygga i att ha gjort allting rätt och i att slippa diskussioner i efterhand, säger hon.

Betydelsen av dokumentation är alltså kritiskt viktig. Den ska ske löpande under hela arbetets gång, så att skadepotentialen upptäcks redan innan skadan eventuellt inträffar.

Målet är även att minimera den tid som går åt för att hantera skador, genom att få medlemmarna att känna sig säkrare på hur de ska gå till väga och på vilket sätt de kan stå upp för sig själva vid en tvist. Ta aldrig på dig ansvaret för en skada innan utredningen är färdig, uppmanar Martina.

– Vi ser att många medlemmar, främst plåtslagare, får ansvar för skador, trots att man egentligen inte är ansvarig. Du kommer fortare ur det problemet med tydlig dokumentation.

Bra att veta är också att beställaren alltid är skyldig att betala för utförda arbeten medan försäkringsärendet utreds.

Slipp diskussioner om avslag

Stora tvister kring ansvar kan dra ut på tiden, upp till flera år om de går ända till tingsrätten.

– När det gäller ansvarsutredningar går cirka tio procent vidare. Ofta handlar det om stora summor, säger Martina och tillägger att det samtidigt inte finns någon företagare som aldrig hamnar i diskussioner om arbeten.

Långdragna tvister kring ansvar är som tur är ovanliga. Däremot tar det tid och kraft att hamna på kant med beställaren och försöka komma till enighet. Boven i dramat är, igen, bristande dokumentation. Många ger sig bara för att det är svårt att bevisa vem som har gjort vad.

– Dealande om pengar och avslag utgör tyvärr väldigt stora belopp. Önskar man använda goodwill i en sådan situation ska det vara kristallklart att det handlar om just goodwill och det ska vara skriftligt, säger hon.

Även bråk om extraarbeten är vanliga. Därför är det mycket viktigt att uppdragstagaren har bekräftelse på att allt som utförs är beställt.

Mallar för goodwill, funktioner som stöttar beställningsbekräftelser och texter som kan kopieras och skickas vidare är exempel på innehåll som kommer i appen senare. Några av dessa finns redan delvis i Projektportalen, som har tydliga kopplingar till SafePro.

– SafePro kan användas av alla och kommer att kunna laddas ner i bland annat App Store. I dagsläget är den utformad för byggnadsplåtslagerier, men det är inte omöjligt att i framtiden utöka applikationen så att den omfattar även andra yrkesgrupper inom bygg, säger Martina.

Läs också om Falla Plåt AB som råkade ut för en tvist med en stor byggherre.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!