Ny film förklarar Yrkesprovet

Varje år är det cirka 100 personer inom plåt- och ventilationsbranschen som gör yrkesprovet och tar en yrkesexamen. För att tydliggöra vägen till en yrkesexamen har Plåt & Ventbyrån nu kompletterat sin information om provet med en informationsfilm.

En yrkesexamen är något att vara stolt över. Den är ett bevis på att grundutbildningen är klar samt vittnar om yrkeskompetens och att man är självgående inom sitt yrke. Yrkesexamen blir dessutom en trygghet för både arbetsgivare och kunder. Det har gjort att cirka 3 000 plåtslagare, ventilationsmontörer och ventilationsplåtslagare har valt att genomföra yrkesprovet sedan införandet 1996.

– Det är många som vill ha ett yrkesbevis och Yrkesnämnden arrangerar därför provtillfällen 8–10 gånger per år, berättar Mats Olsson, platschef på Plåt & Ventbyråns Branschskola där samtliga yrkesprov genomförs.

Samlat de vanligaste frågorna

Inför yrkesprovet är det många som hör av sig med frågor. Plåt & Ventbyrån har därför samlat svaren på de vanligaste frågorna på sin webbplats och har nu även kompletterat med en illustrerande film. Enligt Mats är det extra vanligt med funderingar kring teoridelen och hur lång tid utförandet av yrkesprovet tar.

– Yrkesprovet pågår i cirka 2–3 dagar och är uppdelat i en praktisk och en teoretisk del, vilka tar ungefär halva tiden var, förklarar Mats och tillägger att personer med speciella behov kan få extra stöd och anpassning i samband med provet.

Frågor om utbildningskontrakt

Förutsättningarna för att få göra yrkesprovet är kopplat till utbildningskontrakt och antal arbetade timmar. Ventilationsmontörer med utbildningskontrakt ska ha uppnått 4 400 timmar och byggnads- eller ventilationsplåtslagare med utbildningskontrakt ska ha uppnått 5 400 timmar. Översatt till år, handlar det oftast om en arbetstid på 1,5–2 år för en gymnasieelev och cirka 3 år för en företagslärling.

En återkommande fråga rör dem som saknar utbildningskontrakt. För dem gäller minst 10 000 timmar i plåtslagaryrket eller minst 8 000 timmar som ventilationsmontör. Då har de rätt till samma upplägg för att kunna ta en yrkesexamen.

Mer information finns på platventbyran.se.

TIPS INFÖR YRKESPROVET
Till plåtslagare: Träna lite extra på utbredningar, svängfalser och skorstensrännor.
Till ventilationsplåtslagare: Träna lite extra på ritningsläsning samt på att plocka ut, beställa och tillverka material.
Till ventilationsmontörer: Träna lite extra på ritningsläsning samt på att plocka ut och beställa material, både cirkulärt och rektangulärt.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!