Ny garantifond för auktoriserade företag

Intresset för ”Trygg plåt”, Plåt & Ventföretagens auktorisation för byggnadsplåtsföretag, ökar stadigt. Hittills har 96 företag auktoriserats. Nu lanserar förbundet en nyhet som gör auktorisationen än mer intressant – en garantifond.

Rickard Lindskog

Sedan Plåt & Ventföretagens auktorisation Trygg Plåt sjösattes 2017 har 96 medlemsföretag auktoriserats, och 330 personer på 171 företag har gått utbildningen. Intresset för auktorisationen hos upphandlare och kunder har dessutom ökat markant under de här drygt två åren.
– Fördelarna med Trygg Plåt är många. Förutom att auktorisationen ger företaget en konkurrensfördel i upphandlingar och andra uppdragsförfrågningar, är det självklart även en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att alla anställda på företaget är duktiga, yrkeskunniga och pålitliga plåtslagare som jobbar på rätt sätt, säger Rickard Lindskog, som är företagsrådgivare och ansvarig för auktorisationen på Plåt & Ventföretagen.

Garanti för fel som uppträder sent  
Nu kan Rickard Lindskog avslöja att alla företag som har blivit auktoriserade via Trygg Plåt också har rätt att ta del av en garantifond som ger ersättning om det, efter tio år, framträder ett fel som beror på utförandet. Det är Plåt & Ventföretagen tillsammans med de sju största leverantörerna i Svensk Byggplåt som har gått ihop och bidragit till att skapa fonden.
– Detta har varit på tapeten länge och vi är väldigt glada att nu äntligen kunna erbjuda våra auktoriserade medlemmar den här garantifonden. Den gynnar hela branschen, såväl beställare som medlemsföretag och kunder, säger Rickard Lindskog.
– Den nya garantifonden ger våra auktoriserade medlemsföretag en trygghet och blir även ytterligare en konkurrensfaktor i upphandlingar, ramavtal och liknande, säger Rickard Lindskog.
Garantifonden är helt kostnadsfri för de auktoriserade medlemsföretagen. I skrivande stund är det ännu inte fastställt exakt vilka summor garantifonden ska täcka, men det kommer att vara en delmängd av kostnaden.
– Vi hoppas att den här garantifonden ska bli ytterligare ett incitament till fler medlemsföretag att genomgå auktorisationen Trygg Plåt, avslutar Rickard Lindskog.

Läs mer om Trygg plåt här!

Text: Karin Cedronius
Foto: Björn Petrén
Publicerad: 2020-03-24
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #2.2020)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!