Ny mobilapp för OVK

Dagarna med papper och penna, lokal information på datorn och data som försvinner är över. Nu får även OVK-branschen möjlighet att göra jobbet digitalt, med hjälp av en app som kontinuerligt synkas med en molntjänst.

– Visserligen finns det en väldigt bred digital lösning som har olika typer av besiktningar under samma grundstruktur på marknaden. Vi däremot har byggt en specifik app för just OVK. Den är lätt att använda och innehåller inga onödiga steg, säger Robin Nurmisto som är en av personerna som har utvecklat appen Approvent.

Den blev klar i slutet av 2020, testas just nu av ett fyrtiotal OVK-kontrollanter och har sålts till ett par användare.

– Vi erbjuder sju dagar med fri testning. Hittills har vi fått väldigt bra respons. Bland kommentarerna finns ”lättjobbat”, ”går väldigt fort på mindre och mellanstora objekt”, ”översiktlig och användarvänlig app”, säger Joel Olsson på Prado del Sur.

Smidigare kontroller

Idén föddes när teamet på Prado del Sur undersökte olika branscher som utför besiktningar. Tanken var att utveckla digitala, effektiva lösningar som kan underlätta besiktningsarbetet.
Samtidigt var det OVK-besiktning i bostadsrättsföreningen där de fyra initiativtagarna till appen bodde.
– Protokollen var svårlästa – 70 sidor i en hög med papper. Vi började se närmare på just ventilationsbranschen och gjorde intervjuer med besiktningsmän om hur de ställde sig till att jobba digitalt, beskriver Joel.

100 intervjuer gjordes, varav 30 djupintervjuer. Många påpekade att de gjorde jobbet på plats på en dator, för att sedan skriva under besiktningsprotokollet, skanna in det, skriva ut igen och skicka till de berörda. Några använde bara papper och penna.

”Detta upplevdes krångligt och tidsödande och det ville de intervjuade få bort.”

– Detta upplevdes krångligt och tidsödande och det ville de intervjuade få bort. Många var låsta till kontoret en stor del av tiden. Tillsammans med OVK-besiktningsmän tog vi fram en design för en app, säger Joel.

Flera menade också att OVK undervärderas av fastighetsägare och kommuner.
– Ren luft är speciellt viktig i dessa tider och OVK förtjänar ett bättre rykte. Sanningen är att mindre branscher blir åsidosatta när de stora drakarna ska bygga digitala system. Det är varken rättvist eller effektivt, säger Robin.

 

Den nyutvecklade OVK-appen funkar på både padda och mobil. Foto: Prado del sur Sweden AB/Robin Nurmisto

Hinner med mer

Så här går det till: Besiktningsmannen tar med sig en padda eller en telefon och skriver in allt som behövs direkt i appen där det skapas system med aggregat och så vidare. När arbetet är färdigt upprättar appen en redigeringsbar pdf-fil som signeras på paddan/telefonen. Protokollet blir klart på plats medan kunden ser att det sker. Därefter skickas protokollet elektroniskt till dem som behöver det. Pdf:erna kan laddas upp på digitala system som Teams eller Google Drive och delas.

– Mycket av kontorstiden faller bort och man hinner med fler besiktningar när man väl har lärt sig arbetssättet. Samtidigt har du ett papperslöst, lättläst protokoll för slutkunden. Alla protokoll ser likadana ut i sin struktur. Det gör att de blir igenkännbara och enkla att leta i, säger Robin som var den som fick bibban med 70 sidor protokoll i famnen.

”Vi vill skapa en produkt som är perfekt för OVK-besiktningar.”

All information i appen sparas i ett molnbaserat system så fort ett avsnitt är färdigt. En inbyggd hierarki ger andra besiktningsmän på företaget möjlighet att se vilka uppgifter som är ifyllda. Det är också möjligt att fylla i uppgifter på förhand, till exempel adresser eller dag för utförande, för att schemalägga kontrollerna.

– Vi vill skapa en produkt som är perfekt för OVK-besiktningar. Vi har en del i pipeline för att underlätta jobbet ytterligare och bredda appen, bland annat en webbmodul som speglar hela appen på en webbplats. Vi jobbar hela tiden med förbättringar och har nära kontakt med användarna, säger Robin.

Approvent kostar 3 995 kronor per år. Alla medlemmar i Plåt & Ventföretagen får tio procent rabatt på det priset, fram till den sista april. Uppge rabattkoden ”Plåt & Vent” när du mejlar eller ringer Prado del Sur. //

 

Från vänster: Annalinnea Sjöberg, Robin Nurmisto, Joel Olsson och Hanna Nurmisto. Foto: Prado del sur Sweden AB/Robin Nurmisto

 

Fakta Prado del sur Sweden AB 
Startades 2020 av Hanna och Robin Nurmisto, Joel Olsson och Annalinnea Sjöberg med bakgrunder inom försäljning, bygg- och entreprenad, programmering, ingenjörsteknik och fastighetsekonomi. Företaget utvecklar skalbara, användarvänliga och molnbaserade digitala lösningar till besiktningsbranschen.

Fakta OVK 
OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska ge förslag på hur energiåtgången kan minskas, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Ett besiktningsintyg ska skickas till byggnadsnämnden och fastighetsägaren samt sättas upp synligt för alla som bor i eller besöker fastigheten.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!