Ny Opera i Operan – så ser planerna ut

I går fick stadsbyggnadsnämnden i Stockholm förslaget till utformning av en Ny Opera i Operan (NOIO). Statens fastighetsverk redovisar i förslaget hur en Ny Opera i Operan kan genomföras bland annat genom att nya ytor skapas och operabyggnaden byggs till mot Kungsträdgården där det även blir en ny andra entré.

I Operahuset finns två hyresgäster, Kungliga Operan och Operakällaren som bägge funnits där sedan 1890-talet. Förslaget som nu presenteras ska enligt planerna gå ut på samråd för detaljplan efter årsskiftet och utgår ifrån den hemställan som Statens fastighetsverk lämnade i april till regeringen och för närvarande bereds inom regeringskansliet.
– I hemställan presenteras ett förslag för ombyggnad av Operahuset som visar att det är möjligt att genomföra projektet i linje med regeringsuppdraget. Det är en utmaning att genomföra större ombyggnader i statliga byggnadsminnen eftersom det ställs särskilda krav för denna typ av byggnader och dessutom gängse krav för nyproduktion, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.
– Detta ska dock ses i ljuset av hållbarheten i att verksamheten kan fortsätta att utvecklas i Kungliga Operan och skapa glädje och delaktighet under många år framöver. Målet är att en Ny Opera i Operan ska hålla i minst 100 år till när projektet är slutfört, fortsätter Ingrid Eiken Holmgren.

Säkra god arbetsmiljö
Statens fastighetsverk fick 2013 regeringens uppdrag att utreda hur en Ny Opera i Operan kan utformas. I uppdraget ligger utöver att rusta upp byggnaden att skapa bättre förutsättningar för Kungliga Operans konstnärliga verksamhet, att säkra en god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper och att öka tillgängligheten för publiken.
– Operahuset från 1898 är en vacker byggnad, men den svarar tyvärr inte upp mot dagens arbetsmiljölagstiftning. Det här förslaget förbättrar vår arbetsmiljö, samtidigt som vi får en efterlängtad ny scen för barn och unga och nya repetitionssalar för orkestern och baletten. Med en Ny Opera i Operan säkerställer vi en verksamhet med konstnärlig kvalitet på högsta nivå, säger Birgitta Svendén, vd för Kungliga Operan.
– Vårt förslag innebär att byggnadsvolymen och ytorna för Kungliga Operans olika verksamheter ökar samtidigt som arbetsmiljön och tillgängligheten förbättras liksom akustiken, både för publik och utövare på scen, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.

Öppenhet mot Kungsträdgården
I en tillbyggnad av operabyggnaden mot Kungsträdgården ska sex nya salar för konstnärlig verksamhet inrymmas, bland annat en andra scen, orkesterrepetitionssal, korsal och balettsalar. Det blir också en ny andra entré för Operan.
– Den framtagna lösningen ger också möjligheten för Operakällaren att bibehålla motsvarande verksamhet som i dag, något som också har varit väldigt viktigt i arbetet, säger Ingrid Eiken Holmgren.
– Vi förstår utvecklingsbehovet för Kungliga Operan och har en bra dialog med Statens fastighetsverk om detta, säger Abbe Ibrahim, vd för Operakällaren AB.
Den ursprungliga huvudentrén mot Gustav Adolfs torg behålls och rustas upp. Statens fastighetsverk och Stockholms stad tittar också på utformningen av stads- och parkmiljön runt operabyggnaden för att skapa större öppenhet mot Kungsträdgården vilket kan bidra till ett mer aktivt folkliv.

Arbetet startar tidigast 2023
– Operan är en av Stockholms äldsta kulturinstitutioner och kan nu få en välbehövlig renovering. Operan kan med förslaget fortsätta att utveckla sin konstnärliga verksamhet bland annat med nya repetitionssalar och en ny scen för barn- och ungdomsföreställningar. Det är glädjande att se att delar av byggnaden som inte tidigare varit publika nu kan blir tillgängliga för stockholmare och besökare. Kungliga Operan har en stark historisk koppling till platsen och det finns ett stort värde att verksamheten kan finnas kvar, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.
Tidigast möjliga byggstart för en Ny Opera i Operan är 2023 om regeringen säger ja till Statens fastighetsverks hemställan om att genomföra projektet.
Renoveringen av en Ny Opera i Operan kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Projektet beräknas kunna vara färdigställt under 2027.
Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta Ny Opera i Operan är Ahrbom och Partner, som har gjort fina lösningar till bland annat Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm och det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter, som tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med Kongelige Teater i Köpenhamn.

Publicerad: 2019-11-22
Pressmeddelande: 2019-11-22

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!