Ny varningsstandard för risk vid snö- och isras

Medlemmar i Plåt & Ventföretagen får medlemspris på Isidors avspärrningsmaterial för arbeten på tak. Förmånen gäller hela produktprogrammet och innebär en rabatt på 20 procent på ordinarie pris.

Även om det ytterst är fastighetsägaren som är ansvarig om det skulle hända förbipasserande något vid takarbeten, så har plåtslagerier som utför arbeten skyldighet att minimera riskerna. Därför är det viktigt att använda och rekommendera rätt material. Bockar används ofta som avspärrning, men är inte tillåtna eftersom gaturummet ska vara tillgängligt för alla. Det är till och med straffbart att spärra av utan tillstånd – och tillstånd ges ytterst sällan när det gäller trottoarer.
– Tanken är att plåtslagerier, som exempelvis har avtal med fastighetsägare om snöskottning ska rekommendera systemet, för att ge sina kunder möjligheten att minska riskerna så mycket som möjligt. Att kunna erbjuda inköp, montering och att allt finns på plats när det behövs är bra service, som uppskattas av kunden, säger Pål Keller Carlquist, delägare i Isidor AB och tillägger att Isidor är det enda systemet på marknaden som varnar ordentligt utan att spärra av gatan.

– Att kunna erbjuda inköp, montering och att allt finns på plats när det behövs är bra service, och uppskattas av kunden, säger Pål Keller Carlquist, delägare i Isidor AB.

Lätt, mjuk och böjlig
Isidor har flera fördelar, säger han. Det är lätt att hantera eftersom det väger lite och kan förvaras i fastigheten. På så sätt slipper plåtslagaren ta med sig material från plats till plats.
– Den mjuka, böjliga bommen sticker ut från väggen på en meters höjd och om någon går in i den viker den sig och böjer försiktigt tillbaka. Genom innovativ design, lätt handhavande och en flexibel uppbyggnad åtgärdar Isidor de problem som finns med tidigare lösningar, säger Pål.
Själva grundsystemet är en bom med en eller flera varningsflaggor. Förutom ”Risk för snöras, istappar” finns flaggor med ”Arbete pågår”, ”Risk för ras” och en med ”Varning”. Det går att välja mellan en kort och en lång bom. På den långa kan det ena fästet lossas och bommen därmed ställas 2,5 meter ut på gatan. Den kortare har ett spår i sig som gör det möjligt att fästa ett avspärrningsband och dra det vidare. Flaggan sitter kvar.

Band och stolpe, inget mer
Om ett större område trots allt behöver avgränsas – till exempel vid snöskottning – kan alltså ett avspärrningsband och en lös stolpe användas. Men då behövs också en person på plats med visselpipa för att ge signal om att stoppa arbetet och släppa förbi folk när det behövs.
– Flaggan ”Risk för snöras, istappar” kan användas även vid snöskottning på tak. Den varnar och håller folk en bit ut från husfasaden eller husets hörnor. Med Isidor slipper plåtslagarna ta med sig en massa extra material, säger Pål.
Isidor har sålt cirka 1 000 system fram till i dag. Särskilt efterfrågat är det i Stockholm, där koncentrationen av hus med snö- och israsproblem är störst.

Medlemsföretag beställer via order@isidorsystem.se eller ringer in sin order på 073-501 09 46. Det är viktigt att meddela vid beställningen att företaget är medlem i Plåt & Ventföretagen för att få ta del av provisionen. Provisionen får du oavsett om du beställer för egen del eller säljer vidare till en kund. Produktutbud och mer information hittar du på pvforetagen.se eller på Isidors hemsida.

Text: Susanne Ringheim Kilje

Fakta: En varning måste vara tydlig, också med vad den varnar för och samtidigt klara av att hålla folk borta från riskområdet utan att spärra av det. Att varna felaktigt eller spärra av på ett förbjudet sätt vid takarbeten kan innebära ökade risker, både för personskador och skador på andras egendom. Därför har bland annat Fastighetsägarna, Stockholms Stad, Polisen och Plåt & Ventföretagen tagit fram Isidor.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!