Nya regler ska minska brandrisk i trähus

I slutet av sommaren stod ett bostadshus av trä i lågor i Malmö. Detta är bara ett exempel av flera där trähus har brunnit på senare år. Nu har Länsförsäkringar tagit fram utökade krav på brandskydd för höga träbyggnader.

Lyckligtvis skadades ingen människa vid branden i femvåningshuset i Malmö, men skadorna på byggnaden var desto mer omfattande. Hela det femte våningsplanet blev totalförstört och vinden där branden startade är helt raserad.

– Detta är en händelse som vi tyvärr har sett flera gånger förr. Ofta blir skadorna, av brand och sanering, så omfattande att det enda som gäller är rivning. Eller så blir sanerings- och reparationskostnaderna väldigt höga och ingen kan bo i huset under lång tid, säger Anna Dahlström, riskingenjör på Länsförsäkringar AB.

Debatt om höga trähus

Länsförsäkringar har under flera år varit med i debatten kring riskerna med höga trähus. Nu har de tagit fram nya regler med krav på brandskydd för höga träbyggnader för sina kunder. Kraven gäller för hus med fyra eller fler våningsplan där den bärande stommen, inklusive bjälklag, främst utgörs av brännbara material.

– Oftast är försäkringsbranschen reaktiv och agerar först när vi har fått facit, när flera skador inträffar och skadekostnaderna på grund av en specifik orsak ökar. Men nu har vi på Länsförsäkringar gjort ett gemensamt ställningstagande och tagit fram dessa nya regler i förebyggande syfte, säger Anna Dahlström.

Historiskt sett har trä varit det vanligast förekommande byggmaterialet, men 1874 infördes begränsningar efter några förödande stadsbränder. Från och med detta år fick man bara bygga max två våningar helt i trä.  Så var det fram till 1994 då begränsningen togs bort.

– Det går att tolka byggreglerna från 1994 som att man inte måste beakta brandbelastningen från stommen. Det har vi länge motsatt oss, säger Anna Dahlström.

Krav på sprinklersystem

Efter regeländringarna dröjde det ett tag innan det började byggas trähus igen, men på senare år har det tagit rejäl fart. Länsförsäkringar har sedan länge varit restriktiva med att försäkra trähus och försökt få omvärlden att inse riskerna med dem.

– Trä är ett fantastiskt byggmaterial, det är förnybart och har flera ekologiska och klimatsmarta fördelar. Det lätt att förstå att många vill bygga med så mycket trä som möjligt i dag. Men tyvärr missas den oerhört viktiga aspekten brandbelastning. Ett hus som riskerar att totalförstöras av en relativt liten brand är inte långsiktigt hållbart eller klimatsmart.

Länsförsäkringar ställer nu bland annat krav på att trähus som är fyra våningar eller högre måste ha sprinklersystem, vilket inte är lagstadgat. De har även infört begränsningar kring vilka tekniska byten som är tillåtna att göra då ett sprinklersystem installeras. Du ska till exempel inte kunna göra avsteg från bärighet, vilket är möjligt i dag.

Fasader ska kunna stå emot brand

Vidare ställer de krav på att träfasader, utöver förmågan att stå emot brand, även måste vara godkända för och uppvisa brandskyddets beständighet i utomhusklimat. I dagens byggregler finns inga krav på att kunna visa upp att fasadens brandskyddsbehandling över tid kan stå emot utomhusklimat som vatten och vind.

– Våra krav fokuserar på åtgärder i projekteringsstadiet. Vill man stärka upp brandskyddet ytterligare bör man se över skyddsåtgärder som spisvakt, brandvarnare, brandsläckare och liknande, säger Anna Dahlström.

Anledningarna till de nya reglerna är flera.

– Dels har vi sett en kraftig ökning av hus som byggs i trä och i och med det fått väldigt många frågor från byggare, brandkonsulenter och fastighetsägare som undrar om vi som försäkringsbolag ställer några särskilda krav, utöver byggreglerna.

– Dessutom har vi fått många frågor från våra återförsäkrare, det vill säga de försäkringsbolag som vi själva köper våra egna försäkringar hos. De undrar vilka försäkringskrav som vi ställer på höga träbyggnader.

Omfattande minimikrav

Länsförsäkringars krav är inte bara mer omfattande än miniminivåerna i bygglagstiftningen. De tar även hänsyn till skyddet för egendom vid en brand, något som svensk bygglagstiftning inte gör i alls samma omfattning. Bland annat är det enligt lag tillåtet att använda brännbara byggmaterial.

– Brandskyddet i byggnader ska enligt lag uppföras så att brandsäkerheten blir tillfredställande, vilket vanligtvis innebär att ingen ska skadas eller omkomma till följd av brand. Personer som bor i huset ska hinna utrymma i händelse av brand, säger Anna Dahlström och fortsätter:

– Självklart är personsäkerheten det absolut viktigaste, men vi anser att även egendomsskyddet behöver beaktas. En byggnad ska kunna gå att försäkra och dessutom till ett rimligt pris.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!