Nya rekommendationer för säkerhetskrav på tak med solpaneler

Branschstandarden för taksäkerhet kompletteras med nya rekommendationer gällande placering av taksäkerhet i samband med solpaneler. Detta för att möjliggöra efterlevnad av arbetsmiljöreglerna vid takarbete.

– Särtrycket för taksäkerhet för tak med solpaneler har tagits fram just med anledning av att allt fler tak förses med solpaneler och att dessa ställer lite speciella krav på bland annat taksäkerhetsanordningarna och snörasskyddet. Boverket har så klart generella regler som även gäller dessa tak men om man ska kunna följa Arbetsmiljöverkets regler om fallskydd så krävs mer än vad Boverket föreskriver, säger Hans Eriksson, ordförande i Taksäkerhetskommittén och biträdande förhandlingschef på Plåt & Ventföretagen, till Svensk Byggtjänst.

Solpaneler smutsas ner på samma sätt som tätskiktsmaterial men rengörs relativt bra av regn på grund av sin ofta glatta yta. Men till skillnad från tätskiktsmaterialen så är solcellspanelernas funktion beroende av att ytan är så ren som möjligt. Dock rekommenderas tillsyn och kontroll av solpaneler en till två gånger per år.

Kom även ihåg att ha tillsyn och underhåll av tätskiktet under solpanelerna. Förhindrad ventilation och kylning av solcellspaneler kan nämligen minska dess effektivitet.

Vid förankring av personlig fallskyddsutrustning vid arbete med solpaneler så nämner man följande alternativ:

  • Förankringsanordningar, vajer-/skensystem eller enskilda öglor, monterat på tak
  • Takstegar och gångbryggor med vajer- eller skensystem
  • Sken- och vajersystem i överkant av solpaneler på sluttande tak. Eventuellt integrerat i solpanelernas infästningssystem.
  • Förankringssystem monterade i fasader på byggnader på tak

– Man behöver planera lite extra var förankringspunkterna placeras så att man kan nå alla inspektionspunkter utan att förankringslinan trasslar in sig. På låglutande tak, det vill säga tak upp till sex graders taklutning, är det nog oftast bättre med ett skyddsräcke runt hela taket än en massa förankringspunkter, säger Hans Eriksson.

Vanligtvis placeras solcellspaneler uppe på en befintlig yta. Solcellspanelens yta kan då ligga 100-150 mm över ordinarie takyta. Om avståndet mellan snörasskydd och solpanelen är för litet tenderar snö och is att glida över snörasskyddet. Sannolikheten beror på höjdskillnaden mellan solpanelsytan och takytan, taklutningen, höjden på snörasskyddet och avståndet mellan snörasskydd och solpanel.

En grundregel kan vara att avståndet mellan ett 150 mm högt snörasskydd och solpanelerna ska vara minst 800 mm när taklutningen är 15 grader eller mindre och 1000 mm vid brantare tak.

Vad hoppas ni att det nya tillägget ska bidra till?
– Att det ska fungera som ett stöd för projektörer och leda till säkrare tak för de som behöver utföra service och underhåll på tak med solpaneler, säger Hans Eriksson.

Källa: Svensk Byggtjänst 
Foto: Elena Elisseeva, MostPhotos
Publicerad: 2019-12-13
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #12.2019)

Läs hela artikeln hos Svensk Byggtjänst.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!