Nysatsning kan rädda 700 000 jobb

Nära hälften av Sveriges företagare närmar sig pensionsåldern. Hela 58 procent av underleverantörerna står nu inför ägarförändring. Omkring 700 000 arbetstillfällen riskerar att försvinna i hela Sverige ifall ägarskiftena inte tar fart och sker i tid.

Problemet är att en stor del av företagarna i dagsläget inte vet vem som ska ta över eller hur de ska hitta sin efterträdare. Tillväxtverket har därför givit organisationen Sinf förtroende att driva ett riksomfattande projekt för att hjälpa svenska företag att komma i gång med sina ägarskiften.

Sinf nya Underleverantörsbarometer för Q3 2022 visar att 62 procent av företagen planerar någon form av förändring de närmaste åren, av dem planerar 11 procent en expansion genom förvärv och 47 procent någon form av försäljning eller annan överlåtelse.

Det som ofta tar längst tid för ägaren är att mentalt ställa om sig för att lämna över sitt livsverk till någon annan. Lägg till tider av krig, materialbrist, höga elpriser, ökade transportkostnader och inflation. Då är det lätt man tappar styrfart och skjuter ägarskiftet framför sig.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!