Nytt år innebär alltid nya möjligheter

Trots nytt år, något ljusare tider och ett vaccin i sikte så präglar pessimismen Sverige just nu. Inte minst för min egen del. Men det beror främst på att förra veckan konstaterades 10 066 nya fall av covid-19 i Skåne. Det är det högsta antalet någonsin. Och ett av dessa fall var jag.

I skrivande stund är jag inne på mitt åttonde dygn med covid-19. Varje dygn har hittills sett väldigt olika ut med varierande feber, värk och trötthet i kroppen.
Det är klart att jag undrar hur och när viruset slog till? Både jag och familjen har varit extremt försiktiga och följt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer så långt som vi har kunnat.
Nu har jag i alla fall samlat kraft till årets första ledare, och naturligtvis får vi både tro och hoppas att 2021 blir ett bättre år – på många plan.

Ett nytt år betyder att nya lagar, regler och skatter träder i kraft. En sådan är bolagsskatten som sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare. Bakgrunden är att riksdagen år 2018 beslutade om en successiv sänkning av bolagsskatten i två steg, 2019–2020 till 21,4 procent och från och med 2021 till 20,6 procent.

Bolagsskatten är en fråga som vi har haft på agendan i SME-skatt under alla år som jag har varit med i arbetsgruppen, det vill säga sedan 2009.

”Bolagsskatten är en fråga som vi har haft på agendan i SME-skatt under alla år.”

En annan sak som vi har diskuterat i SME-skatt och Svenskt Näringsliv är: Tillfällig skattereduktion för att stimulera till nya investeringar (som nu ligger på förslag fast i en omarbetad och något försvagad version). Bakgrunden är att investeringstakten hos företagen har minskat med anledning av pandemin. Till budgetpropositionen för 2021 föreslogs en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier.

Det föreslagna regelverket remitteras nu. Förslaget är en temporär åtgärd och omfattar investeringar som görs under kalenderåret 2021 i form av förvärv av maskiner och andra inventarier, om utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Den som under 2021 förvärvar inventarier får rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Avräkningens storlek utgörs av 3,9 procent av anskaffningsvärdet på de förvärvade inventarierna.
Det finns naturligtvis många andra nya lagar och förslag som kommer att beröra oss och våra verksamheter. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen också ett förslag om att förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus malus-systemet. Förslaget innebär bland annat att förändringar görs i den förhöjda fordonsskatten, så kallad malus, från 1 april 2021.

Under januari har även vintern gjort sitt intåg i Sverige. Med den är det dags att ta fram våra ”Skotta säkert”-licenser och friska upp våra kunskaper och redskap. Har ni inte redan gått utbildningen så gör det nu. Syftet med ”Skotta säkert” är att reducera skador på person och egendom samt höja kunskapen i branschen.

”Intresset från både annonsörer och läsare har växt.”

En annan kul sak som händer i år är att vi utökar Plåt & Vent Magasinet med ett nummer till. Intresset från både annonsörer och läsare har växt, vilket nu resulterar i att det blir tolv nummer i stället för elva att se fram emot. Det tillagda numret levereras till alla prenumeranter i slutet av juli.

Till sist vill jag bara säga att vi skådar ljuset i tunneln i och med kommande vaccin. Håll ut och håll i. Det kommer en tid efter pandemin.
Jag avslutar där jag började: Ett nytt år innebär alltid nya möjligheter. Ta hand om er och varandra, så hoppas jag att vi kan träffas. Om inte förr så till årets förbundskongress i juni.  //

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!