Nytt namn, ny logga och ännu högre ambitioner

PVF Yrke & Utbildning byter namn till Plåt & Ventbyrån och lanserar en ny grafisk profil samt logga. Även PVF Teknikcentrum byter namn till Plåt & Ventbyråns Branschskola. De nya namnen kommer att synliggöra plåtslagar- och ventilationsyrket mer och få yrkena att uppfattas som modernare.

Kompetensbristen inom plåtslagar- och ventilationsbranschen är mycket stor. För att attrahera fler elever till plåtslagar- och ventilationsmontörsyrket och få fler att förstå branschens utmaningar är det avgörande att PVF Yrke & Utbildning uppfattas som en modern och professionell organisation.

PVF Yrke & Utbildning kommer därför att byta namn till Plåt & Ventbyrån.

– Det gamla varumärket har tjänat oss mycket väl, men det har också hänt väldigt mycket sedan PVF Yrke & Utbildning grundades. Dels handlar det om att namnet är svårt att förstå. Bokstaven F, som står för forum, har inte någon anknytning till den nuvarande verksamheten. Det har också skett en stor utveckling på ventilationssidan som går lite förlorat i dag. Med det nya namnet kommer det att bli tydligare vilka vi är och vilka yrken vi arbetar för, förklarar projektledare Kaveh Nowroozi.

En viktig utgångspunkt har varit att det nya namnet ska signalera professionalitet och modernitet för samtliga målgrupper. Det är lika viktigt för att nå ut till elever som till beslutsfattare, berättar Kaveh Nowroozi.

Ska synliggöra yrket

Namnbytet kommer att synliggöra plåtslagar- och ventilationsmontörsyrket mer och på så sätt bidra till att branschen blir bättre hörd av såväl politiker, opinionsbildare, lärare och rektorer.

En viktig utgångspunkt har varit att det nya namnet ska signalera professionalitet och modernitet för samtliga målgrupper. Det är lika viktigt för att nå ut till elever som till beslutsfattare.

– Med det nya namnet vill vi uppnå två saker. Det ena är att skriva ut plåt och vent i namnet och inte längre använda en förkortning. Det andra är att skapa en modern och professionell touch för att bättre nå ut med våra budskap, både kring utmaningar och vad vi bidrar med. Vi landade därför i ordet byrå som vi tycker är en passande beskrivning för vår verksamhet, fortsätter Kaveh Nowroozi.

Förutom det nya namnet kommer PVF Yrke & Utbildning, blivande Plåt & Ventbyrån, också att lansera en helt ny grafisk profil och logga.

Ny grafisk profil och logga

Förutom det nya namnet kommer PVF Yrke & Utbildning, blivande Plåt & Ventbyrån, också att lansera en helt ny grafisk profil och logga. Den nya grafiska profilen och loggan ska stärka kommunikationen mot alla olika målgrupper.

– I den nuvarande grafiska profilen har det inte funnits någon tanke om att rent visuellt kunna särskilja när vi representerar plåtslagare och när vi representerar ventilationsmontörer. Den nya grafiska profilen förtydligar det, samtidigt som den stärker oss som en nytänkande, drivande och professionell organisation, säger Kaveh Nowroozi.

– Med det nya namnet gör vi det enklare för målgrupperna att förstå vem det är som kommunicerar. Namnbytet kommer därför att tydliggöra och stärka varumärket, säger Annika Waernström.

Tydlighet är avgörande

Många branscher har stora utmaningar med kompetensförsörjning och rekrytering. Det informationsflöde som beslutsfattare, opinionsbildare och skolaktörer nås av är väldigt stort.

PVF Yrke & Utbildning, blivande Plåt & Ventbyrån, har länge varit banbrytande i arbetet med att effektivt nå ut med sina budskap till politiker så väl som elever. Och enligt Annika Waernström, vd på Plåt & Ventbyrån, är det viktigt att fortsätta ligga i framkant för att nå rätt målgrupper.

– Det är avgörande att, i ett klimat där i stort sett alla branscher lider av kompetensbrist, ha en profil och ett namn som tydligt visar vilka branscher vi representerar och vad vi står för. Med ett nytt namn kan vi sticka ut mer än vi gör i dag, säger hon.

Det nuvarande namnet har också stora likheter med Plåt & Ventföretagen, som ibland brukar förkortas PVF. Risken att de två organisationerna förväxlas med varandra har tidigare varit stor, något som nu kommer att förbättras.

– Att de nuvarande namnen är så närliggande varandra har haft sina utmaningar. Med det nya namnet, Plåt & Ventbyrån, gör vi det enklare för målgrupperna att förstå vem det är som kommunicerar. Namnbytet kommer därför att tydliggöra och stärka varumärket, säger Annika Waernström.

Målet med det nya varumärket är att få fler sökande till plåtslagar- och ventilationsmontörsbranschen. Men också att bättre kunna informera om branschens utmaningar sett till utbildning och rekrytering.

Plåt & Ventbyråns branschskola

Det är inte bara PVF Yrke & Utbildning som kommer att få ett nytt namn. PVF Teknikcentrum kommer att byta namn till Plåt & Ventbyråns branschskola.

– Namnet Teknikcentrum har inga associationer till vare sig plåtslageri eller ventilation. Ordet teknik för snarare tankarna till andra typer av yrkesområden, till exempel ingenjörsyrket. Att byta namnet på skolan till något som tydligare visar att det är en skola för plåtslagare och ventilationsmontörer kommer underlätta att profilera skolan, förklarar Annika Waernström.

Målet med det nya varumärket är att få fler sökande till plåtslagar- och ventilationsmontörsbranschen. Men också att bättre kunna informera om branschens utmaningar sett till utbildning och rekrytering, för att på så sätt öka förståelsen för de behov som finns.

– För att studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer, elever, politiker och opinionsbildare ska förstå skolans verksamhet så enkelt som möjligt, är det avgörande med ett namn som tydliggör vad det är för typ av skola. Målet med det nya namnet är att underlätta kommunikationen kring skolan och bidra till att fler elever hittar dit, säger Annika Waernström.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!