Nytt nordiskt klimatprojekt ska minska plåtspillet

Nu startar ett nordiskt projekt med syfte att minska mängden plåtavfall med hela 30 procent. Bristfällig hantering av byggavfall samt dålig kunskap om återvinning har växt fram som en stor klimatutmaning för plåtslageribranschen.

– Vi vill bidra till den svenska byggbranschens arbete med cirkulär ekonomi och till en mer hållbar byggindustri. Vi gör det genom en stor satsning på ett hållbarhetsprojekt som kommer att minska mängden plåtavfall, säger Johan Lindström, vd på bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen.

I juni kom beskedet att Nordiska Ministerrådet, via Nordic Innovation, ger ekonomiskt stöd till de nordiska plåtslageriorganisationerna för utveckling och genomförande av ett nytt projekt som kommer att minska mängden avfall från nordiska plåtslagare.
– Var och en av oss är för små för att genomföra ett så omfattande projekt, men tillsammans representerar vi nära 1 600 plåtslagerier i Norden. Gemensamt kommer vi upp i en storlek som verkligen kan göra skillnad, säger Johan Lindström.
Det är första gången som de fyra nordiska förbunden Plåt & Ventföretagen (Sverige), Tekniq (Danmark), FBE (Island) och Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (Norge), samlas för ett gemensamt projekt i den här storleken.

Bakgrunden till projektet är Avfallspyramiden, en modell som visar prioriteringar i den nordiska och europeiska avfalls- och återvinningspolitiken.
– Det viktigaste vi kan göra är att minska mängden avfall och sedan återanvända produkterna. Det kommer fortfarande att finnas plåtavfall efter projektet, men de kommer att återvinnas på rätt sätt, förklarar Johan Lindström. Han fortsätter:
– Vi har som mål att minska vårt avfall med 30 procent, vilket innebär 4 000 – 5 000 ton per år. Det kommer att ge en märkbar minskning av branschens miljöpåverkan och kommer att ha en positiv effekt även på de enskilda företagens ekonomi. Om vi uppnår detta innebär det en vinn-vinn-situation.

Förutom att minska avfallet från verkstäder i synnerhet kommer projektet också att bidra till att minska mängden avfall på byggarbetsplatser.
– Det första vi ska göra är att samla in information om hur olika länder behandlar sitt avfall i dag och sedan titta på nya lösningar. Vi kommer att utveckla praktiska och konkreta verktyg och guider som gör det möjligt för de enskilda företagen att avsevärt minska sitt plåtavfall. Samtidigt kommer vi att inleda ett samarbete med cirka tre plåtslagerier per land, som då blir våra referensföretag, säger Johan Lindström.

Det har redan flaggats för en skärpning av kraven kopplade till avfallsminskning som kommer att kräva omfattande omstruktureringar för byggbranschen. Genom samarbete med leverantörer och andra samarbetspartners hoppas Plåt & Ventföretagen att projektet kommer att ge positiva följdeffekter även utanför plåtslageribranschen.
– Detta projekt har potential att lyfta plåtslageribranschen i alla nordiska länder och göra oss attraktiva för nya marknader och inte minst förbereda oss på framtida krav och riktlinjer relaterade till klimat och miljö, avslutar Johan Lindström.
Projektet, som redan har startat, kommer att ledas av det norska förbundet och avslutas den 31 mars 2022.

Publicerad: 2020-10-23
Pressmeddelande: 2020-09-30

 

För mer information kontakta:
Johan Lindström, vd och förbundsdirektör på Plåt & Ventföretagen, 08-762 75 90.
Tomas Skagerlind, kommunikationschef på Plåt & Ventföretagen, 08-762 75 92.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!