Nytt och säkrare IDO6-kort snart här

Snart tar ID06 nästa steg i att successivt tillämpa den nya kortstandard som fastställdes 2018. De nya korten möjliggör att på sikt använda biometrisk avläsning, vilket skulle öka säkerheten markant.

Snart tar ID06 nästa steg i att successivt tillämpa den nya kortstandard som fastställdes 2018. De nya korten möjliggör att på sikt använda biometrisk avläsning, vilket skulle öka säkerheten markant.

– Med den nya kortstandarden blir det betydligt svårare för alla oseriösa aktörer att verka i byggbranschen. För alla oss som värnar en sund konkurrens är det mycket välkommet, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Planen är att de ackrediterade kortleverantörerna ska kunna börja erbjuda de nya korten från december i år. Men de gamla kommer också att kunna användas framöver, så länge de är giltiga, dock inte med den senaste standarden.

Säker världsstandard

Den nya kortstandarden baseras på en, enligt Byggföretagen, beprövad och säker världsstandard benämnd PIV.

– De nya korten kräver utrustning som kan läsa personuppgifter från kortet enligt den nya standarden, men korten kommer att fungera för andra ändamål, som till exempel för lokala system, om nu ID06-kort används på det sättet i dag.

Planen är att den biometriska identifieringen – det vill säga kroppsavläsning, till exempel av ansikte, öga eller finger – inom ID06-systemet ska kunna börja användas under andra halvan av 2022. Fortfarande finns det dock några juridiska frågetecken kring ärendet. //

 

FAKTA ID06
ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 lanserades av Byggföretagen år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. I dag bedrivs verksamheten som ett fristående, icke vinstutdelande bolag och ägs gemensamt av följande organisationer: Plåt & Ventföretagen, Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Glasbranschföreningen, Transportföretagen och Måleriföretagen.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!