Mät rätt – Utbildningsmaterial för mätning och injustering

Plåt- & Ventföretagen har tillsammans med en grupp experter, tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial för luftflödesmätning och injustering. FunkiS (Funktionskontrollanterna i Sverige), är en av de organisationer som i högsta grad har medverkat i projektet, vilket bland annat har lett till att samtliga mätningsfilmer har spelats in i deras mätlabb.

Utbildningsmaterialet ger de grundkunskaper gällande luftflödesmätning och injustering man behöver för att bli en kunnig yrkesman. Man lär sig vilka villkor som styr luftflöden, vilka komponenter en ventilationsanläggning består av, samt får kunskap om hur man använder olika mät- och injusteringsmetoder.

Mät rätt-materialet går att beställa från www.pvforetagen.se och priset, per licens, för medlemsföretagen är 1 500 kronor. Licensen gäller i ett år. En förlängning av kostar 500 kronor per år. Motsvarande pris för icke-medlemsföretag är 2 500 kronor, respektive 1000 kronor.

Fakta om utbildningsmaterialet
Utbildningsmaterialet är avsett för självstudier och du väljer själv i vilken takt man vill läsa. Materialet är indelat i fem olika delar som kan läsas i vilken ordning du vill. Det går också att när som helst gå in i och ut ur materialet.

Del 1 – Introduktion
Behandlar grundläggande och branschrelaterad matematik, systembegrepp och ritningsläsning.

Del 2 – Komponenter
Förklarar ventilationssystemens olika komponenter, var de vanligen är placerade och vilket syfte de fyller.

Del 3 – Mätning
En grundlig genomgång av de mätmetoder som ingår i den nya svenska mätstandarden SS-EN 16211:2015. Med hjälp av text och filmer förklaras varje mätmetod i detalj. Hur instrument och mätsonder används, hur man väljer mätpunkt och hur man får fram ett mätresultat. De olika fel som kan uppstå vid mätning presenteras också samt de olika korrigeringar som kan behöva göras.

Del 4 – Injustering
Tar upp sådant som rör själva injusteringen, inklusive sådant som driftsättning, mätning och rapportering. Du får grunder och en metodik för de saker som man bör tänka på innan injusteringen påbörjas, under det praktiska arbetet, samt inte minst hur man slutför och sammanställer arbetet.

Del 5 – Fördjupning
Här går vi igenom de ämnesområden som finns i närheten av en mätningsman samt lär oss mer om en injusterares arbetsuppgifter. Vilket till exempel innebär kunskap om hur man gör en läckagemätning, lite om ljud och energi samt vilka lagar och föreskrifter som styr verksamheten.

FAKTA
Korrekta luftflöden är en viktig del i att skapa ett gott inomhusklimat. De bidrar till att förhindra lukt-, fukt- och radonproblem, ger låg energiförbrukning och saknar störande ventilationsbuller.

Text:  Annika Brännmark
Foto: AnnCatrine Jonsson

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!