Ökad effektivitet ska ge fler bostäder

Boverket arbetat fram en ny regelmodell för en mer effektiv och enklare byggprocess. Reglerna ska på sikt innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

– Att förenkla Boverkets byggregler är en stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn. De nya reglerna ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar, säger generaldirektör Anders Sjelvgren.
Metoder och idéer för byggandet behöver utvecklas och bli mer innovativa. För att möjliggöra detta behövs förändringar på flera områden och ett av dessa är byggreglerna. Boverket har därför valt att kalla arbetet med de nya reglerna för ”Möjligheternas byggregler”.

”Det ska gå snabbare att bygga.”

– Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att öka effektiviteten i byggandet, säger Anders Sjelvgren.

Boverkets nya regelmodell utgör ett första steg i en längre process där målet är att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet.
Den nya modellen innebär att bygg- och konstruktionsreglerna ska bestå av färre regler och utformas som funktionskrav. Reglerna ska varken innehålla allmänna råd, hänvisningar till standarder eller hänvisningar till andra myndigheters och organisationers föreskrifter och riktlinjer. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!