Ökad rabatt på förnybar diesel 

OKQ8 erbjuder ett fullständigt fossilfritt drivmedel, Neste My Förnybar Diesel (HVO 100). I Plåt & Ventföretagens rabattavtal med OKQ8 ingår även denna diesel, som nu rabatteras ytterligare.

Den första november höjdes rabatten på HVO100 från 84 öre per liter inklusive moms, till 87 öre. Alla medlemmar i Plåt & Ventföretagen kan använda sig av rabatten.
– Den nya rabatten underlättar valet av ett förnybart bränslealternativ ytterligare och därmed omställningen till fossilfria transporter, säger Erik Stenströmer Moglia, Fuel Manager på OKQ8.

HVO står för ”hydrogenated vegetable oil” – vätebehandlad vegetabilisk olja.  HVO100 betyder att ingredienserna består av hundra procent förnybara råvaror.
– Råvaran i HVO100 består främst av avfalls- och restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. Vanligast är restfetter från slakterier. Beroende på råvarutillgång kan HVO100 innehålla olika stora delar av respektive ingrediens, säger han.

Erik Stenströmer Moglia, Fuel Manager på OKQ8, vill att fler ska köra fossilfritt. Foto: OKQ8.

 

Att produkten benämns HVO100 trots att bränslet inte är tillverkat enbart av vegetabiliska oljor beror på att HVO100 har blivit det vedertagna namnet på dieseltyper som är förnybara, förklarar Erik.
Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är tillgänglig på 146 stationer i OKQ8:s stationsnätverk och vid årsskiftet ska den finnas på ytterligare tjugo stationer runtom i Sverige.

”Vi kan erbjuda Sveriges största och bredaste stationsnätverk med fossilfri diesel.”

– Vi kan – tack vare samarbetet med Neste – erbjuda Sveriges största och bredaste stationsnätverk med fossilfri diesel. Vi vill att man som dieselbilist ska veta att det finns ett bra alternativ till vanlig diesel och få fler att tanka HVO100. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att ställa om och sänka sina koldioxidutsläpp, säger Erik.

Vilka är fördelarna med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?
– Att den är gjord på förnybar råvara och sänker koldioxidutsläppen jämfört med fossil diesel. Produkten har en mycket god och hög teknisk nivå och är ett säkert alternativ till vanlig diesel. HVO100 är en kopia av fossil diesel och kan användas direkt i de flesta vanliga dieselbilar. Att tanka HVO100 är ett enkelt och snabbt sätt för den som redan kör dieselbil att sänka utsläppen från sin körning, säger han.

Hur mycket mindre koldioxid släpper den enskilde föraren ut med HVO100 jämfört med fossil diesel?
– När man kör på HVO100 genereras det fortfarande samma koldioxidutsläpp per kilometer som en följd av motorns förbränning. Den stora skillnaden är de sänkta koldioxidutsläppen i drivmedlets livscykelperspektiv. Eftersom enbart förnybara råvaror används och ingen råolja behöver utvinnas för att producera dieseln blir det en cirkulär produktionskedja, säger Erik.

Vågar man tanka det här bränslet i sin dieselbil – gammal eller ny?
– Den tekniska skillnaden mellan vanlig svensk diesel och Neste MY HVO100 är mycket liten. Under den tid vi har sålt HVO100 känner vi inte till att någon som har tankat drivmedlet har fått problem med sin bil på grund av bytet. Neste MY HVO100 är mycket lik – och minst lika bra – som den vanliga dieseln, säger Erik och fortsätter:
– Fler och fler bilmodeller godkänns för HVO100. Generellt gäller att de modeller som är godkända av biltillverkaren att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) har ”XTL” angivet i tanklocket och/eller i instruktionsboken. Det är biltillverkarens ansvar att informera sina kunder om vilka bilmodeller de har godkänt för drivmedlet.

I skrivande stund, mitten av november, kostar Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) cirka 70 öre mer än fossil diesel per liter.
– Skillnaden i kronor för en full tank blir inte så väldigt mycket dyrare, sett till den utsläppsminskning som drivmedlet faktiskt bidrar till, säger Erik. //

 

Rabattavtalet med OKQ8 ger 87 öre i rabatt på literpriset på HVO100. Foto: OKQ8.

 

Lite fakta om bilar och utsläpp 
Dieselbilen är en i jämförelse energieffektiv konventionell bil. En dieselbil som kör på Neste MY Förnybar Diesel (HVO 100) är ett av de mest koldioxidsnåla alternativen som finns på marknaden idag. Studier visar att i äldre bilar kan Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) minska utsläppen av fina partiklar (med 33 %), kväveoxider (9 %), kolväten (30 %) och kolmonoxid (24 %). Även nivåerna av giftiga polyaromatiska kolväten minskas.
Källa: Neste

Fakta om Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) 
En premiumdiesel med mycket låga utsläpp av växthusgaser, tillverkad av förnybara råvaror. Nestes patentskyddade teknologi gör att ett stort antal olika fetter och vegetabiliska oljor kan användas i framställningen, med samma slutresultat. Mycket kyltålig. Lämplig för alla dieselbilar och -motorer. Kan blandas med vanlig diesel.

Här kan du läsa mer om Plåt & Ventföretagens rabattavtal för drivmedel. 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!