Ökat intresse för energiåtervinningsenhet för restaurangventilation

Svenskutvecklad miljöteknik gör det möjligt att återvinna energi från restaurangventilation. Det handlar om ett självrengörande återvinningsbatteri – helt utan filter – som återvinner energi ur frånluften.

André Veie Engh, Master Franschise för Burger King Skandinavien.

Enjay är bolaget bakom produkten Lepido, företagets första innovation som lanserades 2018.
– Det råder ett stort energisvinn bland världens omkring 15 miljoner restauranger, då merparten av energin som genereras förblir outnyttjad. Med Lepido återvinns i genomsnitt 85 000 kilowattimmar per restaurang och år, säger Jesper Wirén, vd och grundare av Enjay.
Burger King Sverige är den första restaurangkedjan i världen som implementerar den nya tekniken fullt ut. För fyra år sedan satte Burger King in den första Lepido-lösningen som pilot på en restaurang i södra Sverige. Nu har systemet blivit byggstandard för kedjans alla nya restauranger i Skandinavien.
Energiåtgången för uppvärmning av restaurangen halveras. När samtliga 250 restauranger i Skandinavien är konverterade minskar CO2-utsläppen med 625 ton per år.
– När man läser om något som låter för bra för att vara sant så brukar det stämma. Men för Lepido gäller det motsatta. Systemet fungerar mycket bättre än förväntat, säger André Veie Engh, Master Franschise för Burger King Skandinavien.

Medvetna kunder
I slutet av 1990-talet startade Jesper Wirén och en partner företaget UV-Tech som tog fram rening med UV-ljus, men efter ett tag gick Jesper vidare till ett nytt ventilationsföretag.
– Efter hand upptäckte jag att kunderna var väldigt medvetna om all energi som gick rakt ut i luften. Tillsammans med min kollega Nils och Swegon blev jag övertygad om att varken UV eller andra medier var tillräckligt effektiva samt att de var förenade med hög underhållskostnad om energin ska återvinnas, säger han.
Insikten att de sålde något marknaden egentligen inte ville ha satte fart på tankarna. Jesper och Nils bestämde sig för att knäcka koden. Men det gick inte att hitta eller tänka ut ett filter som var tillräckligt effektivt, så till slut vände duon på lösningen.
– Vi löste problemet genom att undvika problemet, kan man säga. Genom att utesluta filter helt och skapa ett robust återvinningsbatteri som klarar en utmanande restaurangmiljö lyckades vi återvinna energin, säger Jesper.

Jesper Wirén, grundare av och vd för Enjay.

Slingor och aerodynamik
Det är alltså i batteridelen ett av patenten ligger. Lösningen är baserad på aerodynamik; batteriet har inga flänsar utan istället slingor som innehåller glykolblandat vatten. Det är utformat så att de flesta av partiklarna passerar förbi – ungefär som en flygplansvinge – och skickas rakt ut. Själva energin i frånluften sparas däremot i batteriets slingor.
De få, tyngre partiklar som trots allt fastnar på slingan rensas bort via en automatiserad självrengöringsprocess. Vid behov sänks köldbärarens temperatur till minusgrader under natten, vilket får kondensen på slingorna att frysa till is och minska smutspartiklarnas greppförmåga. När temperaturen sedan höjs igen smälter ishinnan och för med sig partiklarna i takt med att vattnet droppar av slingan. Därefter leds vattnet och fettpartiklarna ned i det ordinarie fettavskiljningssystemet.
– Inte heller denna teknik var patenterad sedan tidigare. Vi fick en aha-upplevelse när en grillkväll blev inställd på grund av regn och en plastpåse med kött placerades i frysen. Nästa dag låg marinaden med fettet i botten av påsen, berättar Jesper.
Tekniken sätter alltså inte igen systemet, utan håller trycket uppe så att energin kan utvinnas. Ventilationssystemet håller sig tillräckligt rent, men behöver antagligen göras rent med varmt vatten efter ett antal år.
– Burger Kings system som har suttit sedan 2016 levererar fortfarande lika bra, säger Jesper.

Skissen visar hur frånluften från matlagningen går från fettkåpan, passerar aggregatet och skickas ut i det fria. Normalt hade även energin gått rakt ut. Men här återförs en del av energin från den varma frånluften till byggnaden, där den kan användas till bland annat uppvärmning.

Energi för många områden
Frånluftsvärmen går till en ackumulatortank och kan därifrån levereras som förvärmt tappvatten, värme, kyla eller AC ochvärme – samt för allt annat som ska värmas upp. Exempelvis använder ett hotell i norska Gudbrandsdalen den återvunna värmen till att värma upp sin pool. På en av Burger Kings nyare restauranger, i Östersund – en region med stora temperaturskillnader – har installationen sparat 100 000 kronor om året genom att återvinna frånluften. Här används energin till allt från tappvatten och uppvärmning till kyla.
Jesper konstaterar att det även finns enorma miljöbesparingar i den här typen av återvinning, men att det är svårt att sälja produkter på enbart miljöhänsyn.
– Därför är det viktigt att veta att investeringen i genomsnitt betalar sig på cirka två år, säger han.
Lepido kostar – beroende på storlek – mellan 180 000 kronor och 1,5 miljoner kronor i stora anläggningar, som hotell eller köpcentrum. Gränsen för lönsamhet med Lepido går någonstans under ett luftflöde på 700 liter per sekund och åtta timmars drift per dag.

Full drift under installation
Installationen sker i två steg. Först sätts batteridelen in i ventilationskanalen, något som kan göras under natten. Installation av värmepumpen med rörarbeten kan ta en till två veckor, men restaurangen behöver inte stänga produktionen under denna tid.
– Folk har försökt lösa problemet med återvinning av fet frånluft i många år. Därför vill jag peka på Burger Kings positiva erfarenheter av vår produkt och att RISE har sett på återvinningsmöjligheter och kommit fram till att varken UV eller ozon fungerar speciellt bra, eftersom batteriet korkas igen snabbt och man behöver byta filter väldigt ofta, säger Jesper och fortsätter:
– Intresset för produkten verkar sprida sig snabbt. Enjay har öppnat verksamhet i Holland och Tyskland och Frankrike står på tur. Företaget har nyligen fått förfrågningar från USA och nu senast från rederi-sidan. Lyxkryssare kan nämligen göra miljoner i besparingar om de kan använda mindre bunkerolja för att värma upp, berättar han.
– När Finland fick i uppdrag att scanna världen för energieffektiva lösningar blev Lepido en av tre möjliga investeringar. Men jag vill framhålla att det är ventilationskonsulterna och -montörerna som är hjältarna i detta. Vi har tagit fram ett verktyg men de applicerar verktyget i världen.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Enjay
Publicerad: 2020-01-26
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2020)

 

Fakta
Enjay är ett Malmöbaserat miljöteknikföretag som grundades 2015 och är specialiserat på energieffektivisering. Det är finansierat av Almi Invest och före detta H&M vd:n Karl-Johan Perssons bolag Philian Invest AB som största investerare. Har idag 15 anställda.
Lepido möjliggör en minskning av det globala utsläppet av växthusgaser (CO2) med 500 000 000 ton (0,5 Gigaton) per år, vilket motsvarar cirka en procent av det prognostiserade globala utsläppet av CO2 år 2050.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!