Om magasinet

Detta är PVMagasinet

Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåtslageri och ventilation.

Tidningen innehåller bland annat företagsporträtt, branschnyheter, byggteknik, företagarfrågor, nya produkter, arkitektur, forskning och utveckling, utbildning och rekrytering samt organisations- och avtalsfrågor.

Plåt & Vent Magasinet har en upplaga på 2 600 exemplar och den distribueras till samtliga medlemsföretag i Plåt & Ventföretagen (med totalt cirka 10 000 anställda) samt till arkitektbyråer, byggföretag, fastighetsägare, beslutsfattarre, yrkesskolor och byggkonsulter.

Ägare: Plåt & Ventföretagen
Ansvarig utgivare: Jörgen Rasmusson
Chefredaktör: Tomas Skagerlind
Postadress: Box 372, 10127 Stockholm
Telefon: 08-762 75 92
E-post: pvmagasinet@pvforetagen.se