Om magasinet

Detta är P&V Magasinet

Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåtslageri, ventilation samt lätt- och stålbyggnadsteknik.

Tidningen innehåller bland annat företagsporträtt, branschnyheter, byggteknik, företagarfrågor, nya produkter, aktuella byggen, forskning och utveckling, utbildning och rekrytering samt organisations- och avtalsfrågor.

Plåt & Vent Magasinet trycks i 2 700 exemplar och den distribueras till samtliga medlemsföretag i Plåt & Ventföretagen (med totalt cirka 9 000 anställda) samt till arkitektbyråer, byggföretag, fastighetsägare, yrkesskolor och byggkonsulter.

Ägare: Plåt & Ventföretagen
Ansvarig utgivare: Jörgen Rasmusson
Chefredaktör: Tomas Skagerlind
Postadress: Box 372, 10127 Stockholm
Telefon: 08-762 75 92
E-post: pvmagasinet@pvforetagen.se