P-hus med en böljande fasad

Fasaden påminner om den krusade ytan på Mälaren och skiftar färg beroende på väderlek. P-huset Dockan är ett iögonfallande tillskott i Västerås stadsbild. Dockan, som gick till final i Plåtpriset 2021, har ritats av Fojab medan LW Sverige står för tillverkning och montering av de unika fasadplåtarna.

Nya p-huset Dockan i Västerås gör sannerligen upp med schablonbilden att ett parkeringshus måste vara en trist historia som helst varken ska synas eller ta någon plats. I stället har arkitekterna på Fojab tagit ut svängarna och skapat en unik byggnad som tar för sig och bidrar positivt till stadsbilden. Faktum är att byggnaden är så unik i sin utformning att den nominerades till en finalplats i Plåtpriset 2021.

– Av tradition förknippas inte parkeringshus med god arkitektur och de ses oftast inte som inbjudande och välkomnande. Men vi tycker att alla hus ska bidra till en attraktiv stad, så vi har arbetat aktivt med att skapa en vacker fasad och en levande bottenvåning i p-huset Dockan, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på Fojab.

Foto: Fojab/Markus Linderoth.

Reflekterar dagsljuset

Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på Fojab.

Fasaden består av 16 unikt utformade, bockade och delvis perforerade plåtkassetter av aluminiumkomposit. De löper i ett böljande mönster, inte helt olikt den krusade vattenytan på intilliggande Mälaren. Idén att bocka plåtarna på det här viset fick arkitekterna på Fojab under en workshop när de testade att bocka papper längs kurvor.

– Vi upptäckte då att man kunde få fram riktigt häftiga 3D-former. Sedan var det bara att överföra det till något mer permanent än papper och då är plåten ett perfekt material. Man kan säga att formen styrde materialvalet, men samtidigt gav materialvalet formen, säger Anders Eriksson Modin och fortsätter:

– Vi ville ha en fasad som kunde reflektera dagsljuset på ett fint sätt och var samtidigt måna om att den metalliska ytan skulle vara kvar. Då föll valet på borstad, olackad aluminium. Det är ett material som fångar upp himmelsljuset på ett väldigt fint sätt. I dagsljus kan fasaden växla mellan vitt och blått medan den på kvällen, i solnedgång, kan se nästan mörkröd ut.

Foto: Fojab/Markus Linderoth.

Avancerad teknik och samarbete

Lars Winberg är anbudsingenjör på LW Sverige och ansvarig för projektet.

Perforeringen på ena sidan av metallkassetterna är både estetisk och praktisk.

– Dels finns det krav på att parkeringshus ska ha en viss öppenhetsgrad för ventilationens skull. Men det är också en del av gestaltningen eftersom det för tankarna till glittret på en vattenyta, säger Anders Eriksson Modin.

Tekniken att bocka plåtarna längs en böjd kurva är framtagen i FOJABlab tillsammans med Plåtexpressen som i ett tidigt skede av upphandlingen gjorde de allra första prototyperna.

Däremot är det ett annat medlemsföretag, LW Sverige AB, som har tillverkat alla kassetter och utfört arbetet på plats i Västerås. Lars Winberg är anbudsingenjör på LW Sverige och ansvarig för projektet Dockan.

– Vi fick uppdraget via NCC och har arbetat nära dem under hela projektet. Det behövdes till exempel samordning redan på i ett tidigt stadium för att få in alla infästningsdetaljer i stommen så att det skulle bli smidigt och enkelt för alla inblandade, säger han.

Foto: Fojab/Markus Linderoth.

Fullskalig mock-up

LW Sverige byggde upp en fullskalig mock-up, modeller, av tre fasadkasetter inne i sin verkstad för att försäkra sig om att den nya tekniken skulle fungera som önskat.

– Vi jobbar ofta med just mock-uper. Det ger både oss och kunden en försäkran om att det funkar och blir som de har tänkt och det brukar uppskattas av kunderna.

Bockningen gjordes genom att ett spår CNC-frästes på plåtens baksida och sedan bockades plåten längs med spåret. Beroende på den ingående linjens kurvatur fick den färdiga kassetten olika tredimensionella uttryck och en varierande skuggverkan.

För att lösa den speciella formen med svängda kurvor investerade LW Sverige i en CNC-fräs från Italien. Det visade sig vara ett lyckat val.

– Det är egentligen en planfräs som är avsedd för snickeri och som jobbar över en yta på 4,40 x 2,10 meter. Men den fungerar utmärkt för vår verksamhet och går att koppla ihop med vår befintliga robot så att den kan ladda i och ur plåtarna och sköta hela hanteringen själv, säger Lars Winberg.

Foto: Fojab/Markus Linderoth.

Hållbarhet som ledord

Hållbarhet har varit ett ledord för alla inblandade under hela Dockanprojektet. Dels erbjuder parkeringshuset rikligt med laddplatser för elbilar och en bilpool som ska uppmuntra medborgarna att dela bilar. Men även själva byggprocessen har haft stort fokus på hållbara lösningar.

– Plåtarna levererades till exempel i platta paket och bockades till sin nuvarande form på plats ute på bygget. Det sparade många transportmil, säger Anders Eriksson Modin.

Parkeringshuset stod klart i december 2020 och var en av sex finalister till Plåtpriset 2021.

– Det var riktigt roligt att bli nominerade. Det är inte varje dag ett parkeringshus blir nominerat till ett prestigefyllt arkitekturpris, konstaterar Anders Eriksson Modin. //

 

FAKTA P-HUSET DOCKAN
Plats:
Västerås.
Arkitektbyrå: Fojab.
Ansvarig arkitekt: Anders Eriksson Modin.
Arkitekt med gestaltningsansvar: Petra Jenning.
Plåtmaterial: Aluminiumkompositpanel.
Plåtslageriarbete/plåtmontage: LW Sverige AB.
Byggherre: Västerås Parkering AB.
Byggentreprenad: NCC.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!