”Personalen är vår viktigaste resurs”

Nyproduktion varvas med ROT-projekt och ett och annat grönt tak. För medlemsföretaget Karlaplans Plåtslageri i Västberga söder om Stockholm är projekten många och varierade. Det ger firmans viktigaste resurs – medarbetarna – stora möjligheter att utvecklas.

Det började i mitten på 60-talet då Karl Åke Illerfelt startade enmansföretaget Karlaplans plåtslageri. Idag har företaget cirka 50 anställda och Karl Åkes son Andreas Illerfelt driver verksamheten som vd och ägare. Namnet till trots ligger Karlaplans Plåtslageri, eller KP Plåt i dagligt tal, idag i Västberga strax utanför Stockholms södra tullar. Härifrån utgår firmans drygt 30 plåtslagare och montörer till sina arbetsplatser runtom i Storstockholm.
– Vi har kunder över hela Storstockholm och uppdragen varierar. Vi har kompetensen att utföra de flesta typer av uppdrag och kunderna är både statliga, kommunala och privata fastighetsägare. Däremot har vi inte så många privatpersoner på kundlistan utan har valt att fokusera på de lite större kunderna, säger Andreas Illerfelt som själv började som plåtslagarlärling på firman en gång i tiden men nu är vd sedan tio år tillbaka.

Andreas Illerfelt är vd och ägare på Karlaplans Plåt AB.

Populärt med gröna tak
Förutom ROT-arbetena, som KP Plåt gör flest av, gör de även en hel del nyproduktion och dessutom en del kulturbyggnadsprojekt, som nu senast då de la om taket på Sundbybergs kyrka och Sjöhistoriska museet. En annan tjänst som KP Plåt erbjuder sina kunder är gröna tak.
– Där samarbetar vi med ett företag som levererar levande, gröna sedumtak. Vår del i arbetet är att se till att alla plåtgarneringar, tätskikt och isolering blir rätt lagt. Vi märker att det är en typ av tak som blir alltmer populär och ligger i tiden, säger Andreas Illerfelt och påpekar att även plåtfasader har ökat i popularitet bland arkitekter.
– Det känns som att plåt är ett ganska populärt material i dag, och att arkitekterna ständigt hittar på nya varianter att använda plåten på. Det kan vara utmanande för oss plåtslagare att lösa deras visioner ibland, men roligt när vi lyckas.

Certifieringar bra verktyg
Under 2018 blev KP Plåt auktoriserade av Incert i Plåt & Ventföretagens företagsauktorisation för byggnadsplåtslagerier. KP Plåt har även arbetat med flera andra typer av certifiering, bland annat ledningssystemet FR2000 och TIB för tätskikt.
– Certifieringar är ett bra verktyg för oss för att kunna ge våra kunder en klar bild av vad vi klarar av och kan. Vi vet själva att vi är kunniga och bra, men certifieringen blir ett kvitto på det som är bra att ha vid upphandlingar. Det förenklar också för kunden som snabbt kan se att vi är seriösa och kunniga.
Plåt & Ventföretagens företagsauktorisation förenklar även arbetsprocessen när de kalkylerar på jobb, påpekar Andreas Illerfelt.
– Ibland blir volymerna ganska stora och då underlättar det processen att vi kan skicka med ett certifikat och därmed slipper redovisa alla enskilda delar.

Personalen är den viktigaste tillgången i företaget. På KP Plåt arbetar man för att ta väl hand om sin personal och se till att de har gott om utrymme för utveckling.

Personalen viktigaste tillgången
Den viktigaste tillgången i företaget är personalen, säger Andreas Illerfelt och menar att det vinnande konceptet för KP Plåt är att ta väl hand om sin personal och se till att de har gott om utrymme för utveckling.
– Personalen är vår absolut viktigaste resurs. I en bransch som vår, där tillväxten på nya plåtslagare är ett jätteproblem, gäller det att måna om dem vi har. Det gör vi genom att ha sjyst personalpolitik och bra utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Nu när vi är en större organisation än vi var för tio år sedan har vi bättre möjligheter att erbjuda våra medarbetare utrymme för anpassning av tjänster och personlig utveckling
KP Plåt har tagit in lärlingar från yrkesutbildningarna under många år. Men, precis som alla i branschen, märker även KP Plåt av det minskade intresset bland ungdomar att söka sig till yrket.
– Där har vi alla ett ansvar att sprida vad det innebär att arbeta som plåtslagare och få ungdomar intresserade av yrket. Jag tycker att de satsningar som PVF har gjort är riktigt bra för att ungdomar ska få upp ögonen för att detta är ett bra yrke.
På KP Plåt är åldersspridningen stor – här jobbar medarbetare mellan 18 och 68 år. Könsfördelningen är det lite mindre spridning på – tre av firmans cirka 50 medarbetare är tjejer, varav en arbetar som plåtslagare.
– Vi skulle gärna se att fler tjejer sökte sig hit, men tyvärr är det inte så många tjejer som är intresserade av plåtslagaryrket.

Fördel vara medlem
Att vara medlem i Plåt & Ventföretagen är en självklarhet, tycker Andras Illerfelt och han uppskattar de fördelar som kommer med medlemskapet.
– Det finns en hel del fördelar med de tjänster som erbjuds från förbundet, allt från juristhjälp, utbildningar och så certifieringen. Förbundet har ju funnits länge och har anpassat sig bra efter de krav som vi medlemmar har, tycker jag.

Vad ser du fram emot framöver?
– Att alla vi som arbetar på KP Plåt, med gemensamma krafter, fortsätter att utveckla företaget med målsättningen att alltid bli bättre på det vi gör. Utöver det är jag helt övertygad om att branschen och företagandet kommer att erbjuda en uppsjö av nya utmaningar och möjligheter även framöver.

Text: Karin Cedronius
Foto: Björn Petrén

 

Fakta Karlaplans Plåtslageri AB, (KP-Plåt)
Ort: Västberga, Stockholm
Antal anställda: ca 50 stycken.
Specialiteter:
• Takrenoveringsarbeten på innerstadsfastigheter och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
• Tätskikt av papp och duk, renovering och nyproduktion.
• Arbeten med sömsvetsad rostfri plåt.
• Totalentreprenader i samband med uppförande av takterrasser.
• Helhetslösningar i form av service och skottningsavtal.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!