”Plåt är optimalt för återbruk och återvinning”

Under Stålbyggnadsdagen genomförde Plåt & Ventföretagen ett seminarium om plåtens hållbarhet och hur den kan användas för återbruk och återvinning. Under seminariet ”Vad är Extra lång hållbarhet?” lyftes plåtens hållbara förmågor fram genom olika exempel samt hur man kan arbeta med återbruk.

På seminariet deltog Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen samt ordförande i Svensk Byggplåt, Peter Edlund, vd i medlemsföretaget Weatherproof Family samt Maria Ahlm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Johan Lindström inledde seminariet med att berätta om Svensk Byggplåt och organisationens aktuella kampanj ”Extra lång hållbarhet”. Syftet med kampanjen är att belysa plåtens hållbarhet genom att den har 100 års beständighet, 100 procents återvinningsbarhet och över 100 sätt att återbruka.
– Plåt är ett utmärkt byggmaterial som dessutom enkelt kan återbrukas och användas igen och igen. För många av våra medlemmar är det självklart att arbeta med återbruk och återvinning. Nu är nästa steg att fler inom byggbranschen får upp ögonen för fördelarna med framför allt återbruk, både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv, sa Johan Lindström.

För att ge åhörarna en djupare inblick i återbruk berättade Maria Ahlm, projektledare och expert på digitalisering, spårbarhet och byggavfall om IVL:s forskningsprojekt ”Centrum för cirkulärt byggande”, som handlar om återbruk av kontorsmiljöer. Under sitt framförande uppmuntrade hon publiken att inspireras av forskningsprojektet för att återbruka plåt och andra byggmaterial.
Seminariet avslutades med att Peter Edlund, vd på medlemsföretaget Weatherproof Family, berättade om hur de aktivt arbetar för att öka hållbarheten i deras projekt och arbetssätt. De har bland annat utvecklat ett fasadsystem som passar utmärkt för att återbruka plåt och ett digitalt verktyg som de använder för att minska spillet i deras produktioner.

Text & foto: Ida Fredriksson

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!