Plåt- och ventbranschen lanserar lärlingspremie för företag

För att uppmuntra och belöna företag som tar emot och utbildar lärlingar, lanserar nu plåtslageri- och ventilationsbranschen ”en lärlingspremie” på 30 000 kronor. Förhoppningen är att väcka ökat intresse hos både enskilda företag och hela branschen.

Plåtslageri och framför allt ventilationsbranschen är i extremt stort behov av ny arbetskraft. Lärlingar har alltid varit en viktig del i utbildnings- och rekryteringsförfarandet inom byggbranschen och för plåt- och vent får en del av systemet nu en uppryckning.

Branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm tar årligen emot över 100 plåtslageri- och ventilationslärlingar för kompletterande utbildning, men det vilar också ett stort ansvar på de företag som har lärlingar i sin verksamhet.

– Vi anser att företag som åtar sig att handleda och utbilda duktiga yrkespersoner ska belönas. Det här bidraget täcker givetvis inte all tid och alla omkostnader, men är symboliskt viktigt och ett steg i rätt riktning, säger Annika Waernström, vd för PVF Yrke & Utbildning.

Till vem vänder sig premien?

Lärlingspremien på 30 000 kronor exklusive moms erbjuds till alla plåtslageri- och ventilationsföretag som är anslutna till kollektivavtalet för plåt och vent. Kriterierna är att företaget tecknar ett utbildningskontrakt i PVF-KUB med en lärling (gäller nytecknade kontrakt efter den 1 juni 2020), samt att lärlingen avlägger sin yrkesexamen och uppnår yrkesarbetarstatus. Upplägget gäller både gymnasie- och företagslärlingar.

För att uppnå yrkesarbetarstatus krävs avlagd yrkesexamen samt 5 800 timmar (ventilationsmontering) respektive 6 800 timmar (ventilations- och byggnadsplåtslageri) i yrket. Om lärlingstiden är fördelad på flera utbildningskontrakt i olika företag, fördelas premien enligt samma förhållanden som timmarna är fördelade i de olika kontrakten.

”Lärlingspremien på 30 000 kronor exklusive moms erbjuds till alla plåtslageri- och ventilationsföretag som är anslutna till kollektivavtalet för plåt och vent.”

PVF Yrke & Utbildning kan följa och stötta lärlingen och företaget via det digitala systemet PVF-KUB. Registreringen görs där i samband med tecknandet av utbildningskontraktet mellan företag och lärling.

– När KUB signalerar att lärlingen och företaget har uppnått rätt kriterier för lärlingspremien, så kontrollerar yrkesnämnden att alla fakta stämmer och skickar därefter faktureringsunderlag till berörda företag, förklarar Annika.

Loke Brodén är lärling hos Taktec och handleds av Mattias Nordlund. När Loke uppnått ”yrkesarbetarstatus”, belönas Taktec med 30 000 kronor. Loke tog nyligen SM-brons i plåtslageri – ett kvitto på att lärlingsutbildningen fungerar.

Engagerad i lärlingsfrågan

Mattias Nordlund, projektledare på TakTec i Falun, är just nu handledare för Loke Bodén som är gymnasielärling via Praktiska Gymnasiet Falun. Mattias är mycket engagerad i lärlingsfrågan och har agerat handledare för många blivande plåtslagare genom åren.

– Vi har valt att satsa mycket på lärlingar, bland annat för att det är ett sätt att försörja branschen med personal. Sedan är det också för att det är väldigt kul. Jag upplever att lärlingar ofta bidrar med nya perspektiv och idéer. Själv blir man ju lätt inkörd i gamla tankebanor, säger Mattias.

”Jag tror att det är viktigt för oss som vuxna att ta oss an ungdomar och ge dem möjligheten.”

Mattias Nordlund uppskattar satsningen med lärlingspremien, men är inte säker på att den kommer göra så stor skillnad. Han önskar att fler i branschen, oavsett premien, ska satsa på lärlingar och se det för vad det är – en mycket viktig investering för framtiden.

– Jag brukar tänka att jag själv har varit lärling och vet ju därför vilken betydelsefull förutsättning det är. Jag tror att det är viktigt för oss som vuxna att ta oss an ungdomar och ge dem möjligheten.

Lärlingar garanterar återväxten

Masterventilation i Kristianstad satsar också mycket på lärlingar och tar oftast emot två per år på ventilationssidan. Vanligtvis är det gymnasieelever från Wendesgymnasiet i Kristianstad, en skola som den nuvarande lärlingen Dennis Barvehed går på. För vd Görgen Olsson är det en självklarhet att ha lärlingar i företaget.

– Lärlingar är vårt sätt att garantera återväxten i företaget och se till så att vi finns kvar. Det är också en fantastisk möjlighet att kunna forma och utbilda dem rätt, förklarar han.

Görgen betonar att hela branschen måste satsa på lärlingar. Varken han eller andra ventilationsföretag som har platsannonser ute, får ett enda svar.

– Jag hoppas och tror att lärlingspremien kan göra så att fler tar sig an lärlingar. Vi måste hjälpas åt för att behålla kompetens och kvalitet i yrket, säger han.

Görgen betonar att hela branschen måste satsa på lärlingar. Varken han eller andra ventilationsföretag som har platsannonser ute, får ett enda svar.

Hjälp med körkort och språk kan vara nästa steg

Görgen föreslår också att nästa steg efter lärlingspremien skulle kunna vara att hjälpa eleverna med körkortet och svenska språket, för dem som behöver det.

PVF Yrke & Utbildning är också förhoppningsfulla angående premien och ser fram emot att få dela ut den till engagerade företag, men tror också att den kan sprida ringar på vattnet.

”Vi ser redan att flera nya diskussioner har kommit i gång inom branschen och förhoppningsvis vi kommer vi att se en utveckling av hela systemet framöver.”

– Förutom pengarna gör premiesatsningen att lärlingsfrågan, och de behov och utmaningar som finns, lyfts fram i ljuset. Vi ser redan att flera nya diskussioner har kommit i gång inom branschen och förhoppningsvis vi kommer vi att se en utveckling av hela systemet framöver, säger Annika Waernström.

PVF Yrke & Utbildning ansvarar för hela hanteringen av lärlingspremien. Beslutet om satsningen togs vid PVF Yrke & Utbildnings styrelsemöte den 10 mars i år. Styrelsen består av ägarna Byggnads och Plåt & Ventföretagen och planen är att jobba långsiktigt med lärlingspremien.

Text: Åsa Ragnarsson
Foto: Kimme Persson, Mia Bornberger & Patrik Eriksson
(Artikeln publicerad i PVMagasinet #5.2021)

Lärlingspremien på 30 000 kronor exklusive moms kan sökas av alla plåtslageri- och ventilationsföretag som är anslutna till kollektivavtalet för plåt och vent.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!