Plåt & Ventföretagen har växlat yrkanden med Byggnads

I dag, den 12 februari, har Plåt & Ventföretagen växlat yrkanden med fackförbundet Byggnads. Förhandlingarna gäller det nya Plåt- och Ventilationsavtalet, som ska vara på plats den 1 maj 2020. Avtalet omfattar cirka 900 medlemsföretag inom plåt- och ventilationsbranschen.

Anita Hagelin, förhandlingschef på Plåt & Ventföretagen

Växlingen innebär startskottet på en avtalsrörelse som präglas av en oro för en kommande lågkonjunktur med en förmodat svag tillväxt. Plåt & Ventföretagens yrkanden utgår därför utifrån dessa förutsättningar, men också utifrån det faktum att många företag i dag inte omfattas av kollektivavtal.
– Ska våra medlemsföretag kunna vara konkurrenskraftiga även i framtiden krävs det att vårt kollektivavtal är attraktivt både för företagarna och för medarbetarna inom branschen. Kan vi hitta lösningar som gör att fler ser kollektivavtalet och de rättigheter och skyldigheter som detta medför som attraktiva och lätta att följa, har vi kommit långt. För att nå dit måste vi kunna erbjuda ett enkelt, tydligt och verksamhetsanpassat kollektivavtal, säger Anita Hagelin förhandlingschef på Plåt & Ventföretagen.
– Det finns ett par områden i Byggnads yrkanden som bekymrar mig, men jag hoppas och tror att vi nu under förhandlingarnas gång kommer att hitta bra lösningar som både gynnar våra företag och Byggnads medlemmar

Johan Lindström, vd i Plåt & Ventföretagen.

Vad är det viktigaste i årets avtalsrörelse?
– Vi hoppas så klart på långa avtal, men det viktigaste är att vi följer de lönenivåer och den avtalslängd som den konkurrensutsatta industrin kommer att enas om. Vi hoppas också mycket på att få igenom vår önskan om enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft och stärker arbetstagarnas trygghet.
Johan Lindström, vd i Plåt & Ventföretagen, anser att parterna nu måste ta ansvar för att skapa en ekonomisk stabilitet som gör det möjligt för företagen att planera på längre sikt.
– Ett kollektivavtal som är i takt med tiden ger våra medlemmar bättre förutsättningar att utvecklas och att växa. Men med ytterligare ökade bördor och kostsamma regler minskar däremot förmågan att nyanställa och risken för att företag tvingas lägga ner verksamheten ökar, säger Johan Lindström.

 

Plåt & Ventföretagens viktigaste frågor i sina yrkanden är:

  1. Exportindustrin ska sätta märket även i denna avtalsrörelse.
  2. Vi vill ha ett kollektivavtal som är anpassat till dagens förutsättningar.
  3. Anpassning av arbetstidsreglerna efter företagens verksamhet och medarbetarnas behov.
  4. Lönesättningen i det nya avtalet bör bättre kunna fokusera på medarbetarens kompetens, ansvar och prestation
  5. Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna ska tas på allvar.
  6. Vi vill jobba för en ökad jämställdhet i byggbranschen.

 

Publicerad: 2020-02-13
Pressmeddelande: 2020-02-12

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!