Plåt & Ventföretagen på plats i Europa

Uppdrag: bevaka den svenska branschens intressen, vara lyhörd för kommande förändringar och samverka med andra länder. De svenska representanterna i GCP Europe är på plats där de europeiska regelverken formas. ”Är vi inte närvarande kör tåget och vi står kvar på perrongen”, säger Niclas Olsson som representerar Plåt & Ventföretagens medlemmar i GCP.

Niclas Olsson på CVC Cleanvent & Control i Skåne AB är ledamot i Plåt & Ventföretagens styrelse.

GCP Europe är en branschorganisation som driver frågor kring installations- och byggteknik på europeisk nivå. Organisationen samlar representanter från sina medlemsländer för att företräda deras intressen i frågor som berör branschen.

Niclas Olsson på CVC Cleanvent & Control i Skåne AB är ledamot i Plåt & Ventföretagens styrelse. Han är också den som representerar medlemmarna i GCP.

– Vår representation har pågått i några år men jag och branschchefen Annika Brännmark är fortfarande i uppstartsfasen då vi lär oss hur allt fungerar och hur vi kan få fram våra åsikter på bästa sätt, berättar han.

Möjliggör förberedelser inför regeländringar

Niclas tycker att det är viktigt att vara med i sammanhanget.

– I dag skapas mycket av vårt regelverk inom EU. Plåt & Ventföretagen må vara ett mindre förbund men det är viktigt att vi finns på plats och bevakar våra intressen. Vi finns där för att vår röst ska höras bättre inom EU. Det handlar lika mycket om påverkansarbete som att lyssna och vara lyhörd. Är vi uppdaterade om kommande förslag kan vi snabbt sammanställa underlag och antingen föreslå justeringar för att det ska vara rimliga förändringar för den svenska branschen, eller förbereda så att vår bransch så smidigt som möjligt kan börja arbeta efter de nya reglerna när de träder i kraft.

Samlar underlag till skarpa förslag hemma

Niclas ser även en fördel att mötas länder emellan och ta del av hur de andra har löst olika situationer.

– Det kan handla om smarta arbetssystem eller hur ett land har hanterat implementeringen av ett nytt regelverk. Där kan vi samarbeta och ta hjälp av varandras lösningar.

Han berättar om vissa mjukvaror som används för att beräkna ljudvärde på exempelvis värmepumpars utomhusljud i förhållande till grannens tomtgräns.

– I vissa länder tillhandahålls det programmet gratis, medan vi i Sverige har fått betala det själva som företagare. Det är klart att det blir en orättvis konkurrensfördel för andra länder. Där kan vi på plats samla in information för att sedan ta med oss tillbaka hem och formulera ett skarpt förslag till våra myndigheter.

Utbyte länder emellan

Även om varje land har sina egna utmaningar så går det att lära av varandra och angripa vissa problem gemensamt.

– Spanien ligger exempelvis väldigt långt fram när det kommer till kyl- och värmepumpslösningar. De har samma problem kring rapportering om köldmedium som vi. Nederländerna har krav på ett besök årligen av auktoriserat företag på värmepumpar, även på den privata sidan, för att säkerställa funktion samt eventuellt läckage. Där kan vi tillsammans diskutera och hjälpas åt för att komma upp med förslag på nya regler och lära av varandra, berättar Niclas.

Beroende på vilka utmaningar som finns på hemmaplan väljer våra representanter i vilka utskott och frågor som de ska engagera sig.

– Det finns ingen mening att lägga tid och engagemang på områden där vi inte behöver stöd eller förändring. Vår uppgift som representanter är att driva de frågor som kan göra störst skillnad för våra medlemmar och branschen i stort, förklarar Niclas.

Viktigt att få med de stora drakarna

Han ser det som en stor fördel att både Plåt & Ventföretagen samt Installatörsföretagen är representerade.

– Eftersom våra frågor många gånger är desamma så blir vi ännu fler på plats och har större chans att göra vår röst hörd. Ju mer vi kan samarbeta desto mer kan vi höras.

En utmaning framåt är att få med de största länderna i samarbetet.

– I dagsläget är inte Tyskland med och Frankrike är bara involverat delvis. Det är såklart inte så bra eftersom båda länderna är stora samarbetspartner till många, däribland Sverige. Bland annat på grund av detta kliver nu Danmark av GCP efter nästa år och tittar samtidigt på att bilda en skandinavisk organisation. Vi är med i diskussionen och vi får se var den landar, berättar Niclas.

En ytterligare anledning till att Danmark kliver av är att de även är med i organisationen EuropeOn, vilket är motsvarande organisation för elentreprenörer där väldigt närliggande frågor diskuteras. Niclas ser det inte just nu som troligt att Sverige kommer att välja samma väg som Danmark.

– Det är viktigt att vi finns på plats där en stor del av de regelverk som styr vår bransch stiftas. Annars kör tåget och vi står kvar på perrongen. Däremot ser jag det som högsta prioritet att även få med både Tyskland och Frankrike fullt ut, så att vi verkligen kan samverka med de länder som vi har samröre med.

Europeiska skillnader inom yrkesområden

Theresa Östman, vd och delägare i VVS-firman GF100 Rör representerar Installatörsföretagen i GCP:s styrelse.

En annan svensk representant är Theresa Östman. Hon är vd och delägare i VVS-firman GF100 Rör. Utöver det är hon vice ordförande i Installatörsföretagens styrelse och representerar Installatörsföretagen i GCP:s styrelse.

– Standarden i Europa skiljer sig mycket åt mellan de olika länderna. Jag har alltid trott att vi i Sverige ligger långt fram, men i själva verket placerar vi oss någonstans mellan mitten och toppen, konstaterar hon och tillägger:

– Det är även skillnader inom yrkesområden mellan länder. Mitt företag har kommit att specialisera sig på värmepumpar. I vissa länder i Europa behöver man vara utbildad elektriker för att installera dessa och de hör snarare till området el än ventilation. Så det finns olika syn på olika yrkesområden, vilken kompetens som krävs och varför. Våra olikheter skapar en givande plattform för utbyte av erfarenheter.

Viktigt att bevaka svenska intressen

Även Theresa tycker att det är av största vikt att svenskar finns på plats och representerar vårt perspektiv.

– Ett medlemskap i GCP är viktigt då de beslut som fattas inom EU påverkar oss här i Sverige. Vi behöver bevaka våra intressen och se till att nya regelverk utformas så att det är rimligt att följa dem utifrån våra förutsättningar och utmaningar. Vi behöver finnas där för att berätta om vårt perspektiv. Vi måste påverka så att de lagar som stiftas inte leder till orealistiskt höga kostnader för våra medlemmar eller orimliga krav. Vi har en representant på plats i Bryssel, Oliver. Han jobbar heltid med lobbying och påverkansarbete för att bevaka våra intressen, berättar Theresa.

På vilket sätt kan ni påverka?

– Arbetet som vi gör där nere innebär många möten och samtal i olika arbetsgrupper. Vi har ett EU-val som närmar sig och vi ser där vår chans att ännu mer lyfta frågor som påverkar våra medlemmar och dra fokus till områden som berör dem i deras yrkesliv.

Har koll på utvecklingen

Theresa ser mycket positivt på Sveriges representation i GCP.

– Det är en trygghet för våra medlemmar att vi sköter bevakningen inom området åt dem. De behöver inte engagera sig i dessa frågor – vi löser det. Arbetet handlar inte bara om påverkan, det är lika viktigt att ha örat mot rälsen och se hur branschen utvecklas. Det kan handla om kommande direktiv som kräver kompletterande kunskap hos utföraren eller kommande regelverk som kräver förberedelser för att kunna följas. Då finns vi där och kan förbereda våra medlemmar så att de står redo när det väl gäller, säger hon.

Hur kan man som enskild medlem påverka?

– Det bästa är att ta kontakt med sin regionala förening som i sin tur kan skicka vidare förslag eller funderingar. Det går också att kontakta oss som jobbar med detta direkt, det är bara att skicka ett mejl.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!