Plåtfasad på Hyllies nya upplevelsecenter

Med en av Europas högsta vindtunnlar, padelbanor, relax, gym, restaurang och kontor ska Kvarteret Vindtunneln i stadsdelen Hyllie bli ett riktigt aktivitetscenter dit besökare lockas för att uppleva, utmanas och umgås.

Jörgen Rasmusson, ägare JöLa Invest AB.

Där det tidigare var en tom suterrängtomt vid Hyllie Boulevard i Malmö växer nu en spännande mötesplats fram med en av Europas största vindtunnlar som har ett 35 meter högt vindtorn, padelbanor, relaxavdelning, gym, restaurang och kontor. Totalytan är cirka 10 000 kvadratmeter, inklusive en lägre intilliggande byggnad.

Bakom projektet står JöLa Invest AB, som ägs av Jörgen Rasmusson och Lasse Larsson.

– Investeringen är en spännande utmaning för oss som byggherre, där vi vill bidra till att utöka Malmös besöksnäring. Allt har fortlöpt enligt förväntan trots en del förseningar på grund av kriget i Europa, berättar Jörgen.

Han ser mycket fram emot när allt står klart i april.

– Det ska bli intressant att se hur regionen och dess invånare tar emot en satsning som denna. Kvarteret Vindtunneln kompletterar utbudet i området bra och tillsammans med kringliggande hotell, mässhallar och köpcentret Emporia blir det ett attraktivt erbjudande för både företag och privatpersoner.

Förutom en av Europas största vindtunnlar innefattar fastigheten även padelbanor, relaxavdelning, gym, restaurang och kontor.

Upplevelse och mat i samklang

Leap Fly & Padel center heter det företag som kommer att driva indoor skydiving-, padel-, relax- samt restaurangverksamheten.

– Vi har kommit i gång med våra sex padelbanor och planen är att i april kunna öppna både restaurang och vindtunnel för gäster och besökare, berättar företagets vd Annika Bellham.

”Investeringen är en spännande utmaning för oss som byggherre, där vi vill bidra till att utöka Malmös besöksnäring.”

Ambitionen är att erbjuda upplevelser för både privatpersoner och företag.

– Vi ser ett stort intresse från hela Europa för vår vindtunnel som kommer att bli något utöver det vanliga, men även från företag som ser fram emot en kickoff eller teamaktivitet hos oss. Vi kommer att erbjuda ett helhetskoncept där både upplevelse, god mat och möten inkluderas. Genom samarbete med närliggande hotell och mässa kan vi skapa ett skräddarsytt program, oavsett om det gäller en företagsgrupp eller ett kompisgäng, säger Annika.

Mycket arbete på kort tid

Anders Johnsson, projektledare hos Lödde Plåt.

Den nya fastighetens arkitektur är intressant med plåtbelagd fasad och solpaneler samt sedumtak. Fasaden kommer att vara helt underhållsfri och blir en sandwich-fasad med perforerad plåt ytterst och kassetter på vissa delar.

Totalt är det cirka 3 600 kvadratmeter perforerad plåt och omkring 6 700 kvadratmeter av övrig plåt – såsom pilastrar, kassetter, krön och fönsterinklädnad – som ska levereras. Då är inte sandwich-elementen inräknade. Cirka 200 000 skruv kommer att användas i projektet.

”Vi har gjort egna ritningar till plåtslagarna och sorterat plåten efter vilken fasad den ska monteras på.”

Lödde Plåt är sidoentreprenörer och levererar plåten till både fasad och tak. Totalt beräknas jobbet ta 7 800 timmar fördelat på fem månaders byggtid.

– Det är mycket arbete på kort tid, men projektet är väldigt spännande och roligt att få vara en del av, säger Anders Johnsson, projektledare hos Lödde Plåt.

Logistiken en utmaning

Kvarteret Vindtunneln byggs klimatmedvetet. Byggnaden kommer att miljöklassas i klass silver, nästan 1 000 kvadratmeter solpaneler installeras och de ytor som inte har solpaneler kommer att ha sedumbeväxtning. Tomten i sig kommer att få en grön ytbeklädnad som ger en hög grönytefaktor. När vindtunneln inte används kommer den att gå ner i viloläge och inte förbruka någon el.

”Vi kommer att erbjuda ett helhetskoncept där både upplevelse, god mat och möten inkluderas.”

En utmaning är logistiken, då trånga gator och närliggande byggnader omger arbetsplatsen. Lösningen har varit att sortera plåten efter hur den ska monteras samt att samfrakta material i möjligaste mån för att minska antalet transporter.

– Vi har gjort egna ritningar till plåtslagarna och sorterat plåten efter vilken fasad den ska monteras på. Vi har försökt att göra indelningarna tydliga och har därför färgmarkerat de olika plåtarna på ritningen. Totalt är det åtta olika sorters perforerad plåt som används och sedan har vi även kassetter, berättar Anders.

Fått vara med hela vägen

En annan utmaning har varit antalet personer på bygget då många byggmoment sker parallellt, allt från gjutning och stomresning till ventilationsmontage och fasadbygge, berättar Anders.

– AF Öresund som är totalentreprenör har lett arbetet väldigt bra, med noga planering och väl fungerande kommunikation.

Att det unika projektet består av så mycket plåt gör så klart att det känns extra roligt för Lödde Plåt att få vara en del av det.

”Kvarteret Vindtunneln kompletterar utbudet i området bra och tillsammans med kringliggande hotell, mässhallar och köpcentret Emporia blir det ett attraktivt erbjudande för både företag och privatpersoner.”

Catharina Holmström, verksamhetschef på Lödde Plåt.

– Vi har verkligen fått chansen att vara med hela vägen. Från början fick vi ta fram förslag på plåt till arkitekten och utifrån våra prover har de sedan valt hur resultatet ska bli. Att nu se det växa fram känns jätteroligt, säger Anders.

I början av det här året ska projektet vara klart. Plåtslagarbristen i branschen har påverkat även Lödde Plåt i detta projekt. Genom att ta hjälp av andra hantverkare, såsom snickare, vid montaget har ändå kompetensen räckt till.

– Vi har fått tänka kreativt, både vad gäller kompetensförsörjning och leveranslogistik. Utmaningarna har varit roliga och det känns fantastiskt bra att få vara en del av det här projektet, sammanfattar Catharina Holmström, verksamhetschef på Lödde Plåt.

Fakta kvarteret Vindtunneln
Var: Hyllie, Malmö. Vad: Aktivitetsbyggnad med Europas högsta vindtunnel, padelbanor, gym, relaxavdelning, restaurang, kontor. Miljöklassning: Klass silver. Färdigt: Början av 2023. Byggherre: JöLa Invest AB. Arkitekt: Horisont Arkitekter AB. Totalentreprenör: AF Öresund (tidigare Betonmast Malmö). Plåtentreprenör: Lödde Plåt. Ventilationsleverantör: Climat 80. Leverantör flyganläggning: ISG. Övriga entreprenörer: Elementa, Lås & Larm aktuellt, Starka, Champions Mekaniska med flera.

Projektet i siffror
3 600 kvm perforerad plåt används. 6 700 kvm övrig plåt används. 200 000 skruvar håller fast plåten. 1 000 kvm solpaneler monteras på fastigheten. 35 meter hög blir flygtunneln. 10 000 kvm totalyta är projektet.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!