Plåtskyddade plantor

Plåtslagare Johan Larssons senaste uppfinning är ett tallskydd av plåt. Skyddet gynnar skogsägare, jägare och vilt som betar. Dessutom är det miljövänligt.

Johan är inte bara plåtslagare och ägare sedan 30 år till medlemsföretaget Viskadalens Plåt och Papp. Han är också skogsägare. 30 hektar skog med tallplantor förvaltas kärleksfullt av honom, med omsorg om natur, djur och människor som rör sig i skogen. Den omsorgen är också grunden till att han uppfann tallskyddet. Det är tillverkat av 0,4 millimeters lackerad stålplåt och monteras på toppen av tallplantorna tidigt på hösten innan älg och rådjur börjar beta.
Det hela började med att han ville plantera tall i sin skog.
– Markerna här i Viskadalen är väldigt lämpade för tall. Jag var sugen på att plantera tall, men avråddes på grund av att det blir stora betesskador på den typen av planteringar, säger han.
Johan planterade trots allt och provade det som fanns tillgängligt mot viltskador: framförallt besprutning som gör att tallen ska smaka illa. Men viltet lät sig inte stoppa, utan betade av de spröda, näringsrika topparna som aldrig förr.

Buskar istället för tallar
– Det var otroligt frustrerande. Tallarna blev bara 20 – 30 centimeter höga. Jag tänkte på att hägna in markerna, eller delar av dem, men det kändes inte bra att hindra dem som gillar att vara ute i skogen för att jaga eller vandra, säger han.
Det var då möjligheten att skydda varje enskild planta och enbart toppen av den dök upp.
– Jag kommer ihåg exakt var jag stod i skogen när jag fick idén. ”Varför har ingen kommit på detta på det tidigare”, tänkte jag. Jag började med att söka patent och satte mig i plåtverkstaden för att prova mig fram. Plåt är ju mitt material – jag kan hantera det och känner dess egenskaper väl. Det är formbart, stabilt och varar över tid.
Produkten var tvungen att fungera på flera plan. Viltet skulle låta bli toppen och trädet skulle inte ta skada. Formen på skyddet skulle passa varje individuellt träd. Skyddet behövde också vara formbart, ofarligt, ha låg vikt och vara kompakt för enkel transport till skogen.
– Jag provade olika typer av design för att hitta något som var litet och lätt, inte störde ögat men ändå syntes tydligt, säger han.

Tallens toppskott är skyddade men resten kan betas. Johan Larsson klarar att montera 400 tallskydd i timmen.

”Plåt är fantastiskt”
Plåtmaterialet infriade alla krav. Också generella miljökrav och Johans egen önskan om att vara rädd om miljön.
– Plåt är fantastiskt ur miljösynpunkt. Det kan återanvändas och därefter smältas ner, säger han.
Johans tallskydd går att använda för upprepade planteringar, tack vare att det är belagt med polyesterlack som har en hållbarhet på minst 15 år.
– Obehandlad plåt håller ju lite sämre och aluminium blir kvar länge i naturen om ett skydd ramlar av eller glöms när det ska plockas bort, säger han.
Patentprocessen var lång och kostnadskrävande. Men det var han van vid sedan tidigare – Johan har uppfunnit ”Patentskarven” som kan skarva plåt åt både höger och vänster och har ett patent på en metod som lyfter plåt säkert och kostnadseffektivt med lyftok.
Idag har det gått sex år sedan dagen i skogen när idén slog honom och i verkstaden tillverkar robotarna just nu Tallskydd modell nummer 34.

Skyddar visuellt
När träden har fått metallskydden monterade lyser skogen upp av vita fläckar. Vitt är en nyans som viltet skyggar för, antagligen på grund av att rådjur och älgar är vita bakifrån sett.
– Vi har provat andra färger, men vitt fungerar bäst. Rådjur och älg är för övrigt färgblinda, så det behövde vara något på svart-vitt-skalan, säger han.
Även om skydden först och främst fungerar visuellt är djur känsliga för saker som är ”fel”. Därför betar de inte direkt, utan nosar sig fram först.
– Metallskydden skadar inte mularna; vi har inte sett några sådana tendenser, säger Johan.
Vitt hjälper också till att göra översikten bättre vid inventering och röjning.

De lätta, vitlackerade plantskydden i plåt återanvänds och flyttas upp ett kronvarv varje år i augusti tills de inte behövs mer.

Regn och rusk inget hinder
Andra fördelar med tallskyddet är att det går att montera oavsett väderlek. Besprutning är beroende av att det inte regnar, varken under arbetet eller någon timme efteråt.
– Monteringen är ett trevligt sätt att vara i skogen, så varför stressa? Du kan göra den tillsammans med andra och kombinera utflykten med kaffe och grillning, säger han och fortsätter:
– År två sitter redan allt på plats och man behöver bara flytta upp tallskyddet så att de skyddar de nya toppskotten. Kronvarven och sidoskotten under kan betas fritt. Tanken är att skapa så mycket foder som möjligt – jag vill inte att viltet svälter.

Effektiv metod
Av 4 000 skyddade plantor noterade Johan bara två träd som var avbitna. Det visar sig också att kronskottet på trädet blir upp till 50 centimeter högt med metoden. Trädet växer bättre, med tjock stam och frodig topp. När det blir över två meter högt och viltet inte når breder det ut sig igen.
– Djuren får samma näring som av toppskott, för det bildas fler sidoskott tack vare att toppskotten skyddas, säger han.
Tallskyddet kan användas även på gran, men det är framförallt tall som älgen föredrar. En undersökning av 500 älgar vid älgjakt visade att samtliga hade tallrester i magen.
Produkten har funnits på marknaden i ett år och efterfrågan har varit stor, enligt Johan.
– Intresset för att plantera tall har exploderat: många har insett att det är jätteviktigt att öka tallbeståndet. Och betesskadorna i Sverige förra året motsvarade åtta miljarder kronor. På Skogs Elmia hade vi ett enormt genomslag och fick massor av beställningar efteråt. Dessutom nominerades vi till Skogs Elmia Innovation Award 2019.

Utvidgar verksamheten
Så nu håller Viskadalens Produktion, som utvecklar tallskyddet, på att flytta till nya lokaler i Horred söder om Göteborg, tillsammans med Viskadalens Plåt & Papptak AB. Båda bolagen går bra, även om investeringarna i tallskyddet ännu inte har betalat sig helt. 6 000 kvadratmeter industrilokaler med möjligheter till bockning, stansning och bearbetning av plåt ska även rymma elva industrirobotar och 17 medarbetare.
– Man kan säga att bolagen lever i symbios med varandra. Kunskapen om plåtslageri är viktig att ta vara på inom produktionen, samtidigt som entreprenadavdelningen drar nytta av kunskapen från produktionen, säger Johan.
Han har delegerat en del av ansvaret för att kunna ägna sig åt tallskyddet som nu är i en marknadsförings- och lanseringsfas. Utöver detta pågår en löpande utprovning av skyddet – att få upp en skog tar en generation – och Johan funderar ständigt på förbättringar samt på andra nyskapande skogsprodukter.
– Många plåtslagare är väldigt innovativa. Men folk runtomkring dig behöver vara öppna för dina idéer och det kan vara svårt att få genomslag för nya saker, konstaterar Johan som personligen kan sägas ha fått topphögt genomslag för sin senaste innovation.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Viskadalens Plåt
Publicerad: 2020-03-04
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #2.2020)

 

Fakta
Viskadalens Plåt och Papptak AB är ett företag inom Plåt & Ventföretagen och erbjuder allt inom plåtslageri och takläggning.
Tallskydd.se är ett underbolag till dotterbolaget Viskadalens Produktion AB. Tallskyddet kostar två kronor plus moms per styck. Det behövs cirka 2 000 skydd per hektar.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!