Plåtslagarlåda väcker intresse hos högstadieelever

Den så kallade plåtslagarlådan har de senaste åren blivit ett populärt hjälpmedel för trä-och metallslöjdslärare på högstadiet. Den är ett initiativ från PVF Yrke och Utbildning och nu hoppas man på att tillsammans med branschen kunna vidareutveckla lådan och ta vara på de möjligheter den skapar.

Plåtslagarlådan skapades för några år sedan i samband med att vissa skolor och städer behövde extra rekryteringsåtgärder och de överlämnades under besök av ambassadörer för plåtslageriyrket. Ibland har det även tagits tillfälle i akt att bjuda in politiker för att skapa uppmärksamhet kring behovet av att utbilda fler byggnadsplåtslagare.
I plåtslagarlådan finns enklare verktyg vilka är specifika för plåtslageri, så som falstång, falsöppnare, olika plåtsaxar, ritsmått och pryl. Material finns i form av olika metaller och det finns också en broschyr med instruktioner till övningar och modeller att tillverka samt information om yrket liksom ett qiuz.
Johanna Krüger är trä- och metallslöjdlärare på Västbergaskolan i Stockholm och hon var en av de första lärarna som började använda plåtslagarlådan, vilken har fått henne att jobba mycket mer med metall i både åk 5 och åk 8.
– Det är ju en helt annan kvalitet på verktygen i plåtslagarlådan än vad vi har tillgång till i vanliga fall. En falsöppnare hittar man till exempel inte hos oss annars, säger Johanna.
Johanna berättar också att det för många elever blir en aha-upplevelse att få jobba med metaller, eftersom de flesta är vana vid trä.
Som mest inspirerade har de blivit när det har kommit en plåtslagare för att berätta om yrket och hur man kan jobba med verktygen och materialet, berättar hon.

 

Fler lådor önskas
PVF Yrke och Utbildning har fått flera propåer om att både utveckla och dela ut fler plåtslagarlådor. Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare vid PVF Yrke & Utbildning ser en stor nytta med att lådan utvecklas, men det finns också ett behov av att fylla på och underhålla dem.
– Det bästa vore om vi kan få lokala företag att bli ”faddrar” för lådorna. Det kan handla om att fylla på med spillmaterial från verkstaden och kolla så att verktygen är ok, förklarar han.
Johanna har under åren köpt in en hel del material själv, men ur miljösynpunkt skulle hon uppskatta att få ta emot spillmaterial.
– Just nu skulle vi behöva fylla på med material och gärna få tips om några nya övningar, säger hon och välkomnar en vidareutveckling av plåtslagarlådan. Hon tillägger också att hon tycker lådan är en jättebra idé och önskar att fler branscher hade nåt liknande.
PVF Yrke och Utbildning tar emot förfrågningar om plåtslagaralådor från skolor, men skulle gärna se att företag och även gymnasieskolor med inriktning plåtslageri, hör av sig för att vara delaktiga, antingen efter överlämnandet eller hela vägen.
– Det vore fint om vi från PVF Yrke- och Utbildning kan erbjuda lådan och i samband med överlämnande inspirera både lärare och elever till att använda den och att lokala företag därefter håller kontakten. Det tror jag skulle gynna alla, säger Niklas Angelöf.

Text: Kaveh Nowroozi
Foto: Jezzica Sunmo
Publicerad: 2020-09-30
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2020)

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!