Plåtworkshop knöt ihop yrkesgrupper

Det var hög stämning, stor koncentration och många skratt hos medlemsföretaget Björn Persson Plåt när de höll en workshop för alla som varit involverade i deras senaste projekt, en avancerad fasadrenovering vid Stureplan i centrala Stockholm.

Ett 20-tal beställare, projektörer, arkitekter och plåtkonsulter samlades tillsammans med ett gäng plåtslagare i Björn Persson Plåts stora lokaler söder om Stockholm i början av februari för att fira att deras gemensamma projekt, en fasadrenovering vid Stureplan, snart stod klar. Under kvällen bjöds det på såväl presentationer av projektet som mingel och tilltugg.

Men huvudnumret var den workshop som Björn Persson Plåts vd Emelie Persson var initiativtagare till. Under festliga former fick alla deltagare prova på att göra sådana stuprörsvinklar och fönsterbleck som sitter på det renoverade huset från 1897.

– Det var väldigt lyckat och jättekul att visa upp vårt yrke för de beställare, projektörer och arkitekter som vi har jobbat med under hela projektet, säger Emelie Persson.

Idén till workshoppen

Idén till workshoppen fick hon under projektets gång. Emelie Persson tyckte att det kunde vara ett bra sätt att svetsa samman gruppen, samtidigt som det var ett tillfälle att visa upp plåtslagaryrket för de andra yrkesgrupperna.

– En sådan här aktivitet knyter ihop säcken och bidrar till att alla får mer förståelse för varandra och för de utmaningar som vi plåtslagare kan ha i ett projekt. Samtidigt är det ett trevligt sätt att träffas under lite informella former, säger hon.

Det var första gången som Martina Wahlgren från Wingårdhs arkitektkontor provade plåtslagaryrket och hon tyckte att det var både kul, svårt och lärorikt.

Testade plåtslageri för första gången

En av besökarna på workshoppen var arkitekten Martina Wahlgren från Wingårdhs arkitektkontor, som har ritat den rekonstruerade fasaden på fastigheten vid Stureplan. Det var första gången som hon testade plåtslagaryrket och hon tyckte det var både kul, svårt och lärorikt.

– Det var intressant och väldigt roligt att få insyn i det här traditionella hantverket och själv få prova på det. Det var dessutom nyttigt att inse hur komplicerat det faktiskt är med plåtslageri, säger hon.

Arkitekten visade sig ha fallenhet för plåtslageri, enligt Emelie Persson, som blev riktigt imponerad av hennes egenhändigt gjorda stuprörsvinkel.

– Martina var riktigt grym, hon hade känsla för det här. Hennes stuprörsvinkel skulle till och med kunna platsa på fasaden vid Stureplan, säger Emelie med ett brett leende.

Återställd fasad

Fastigheten från 1897 ägs av Vasakronan och hade en fasaddekor som revs ned på 1950-talet. Nu har fasaden återställts i sitt ursprungsskick, vilket var ett komplext jobb som har gjorts i samarbete mellan ett antal duktiga hantverkare och entreprenörer. Förutom Björn Persson Plåt har samarbetspartnern Ekströms plåt gjort plåtarbeten på huset, Puts & Plattsättnings AB står för putsarbetet och Stoneform för ny dekor.

Ritningarna på den rekonstruerade fasaden har gjorts av teamet på Wingårdhs arkitektkontor och det var lite av ett detektivarbete, berättar Martina Wahlgren som är uppdragsledande arkitekt på Wingårdhs. Teamet, med både arkitekter och ingenjörer, har studerat äldre foton av byggnaden för att nå så nära originalet som möjligt.

Gediget material

– Det är ett lagarbete och teamwork. Vi har gått igenom arkiv, studerat ritningar, foton och referensprojekt från samma tid och haft en byggnadsantikvarie med oss genom hela projektet. När putsen från 1950-talet knackades ned hittades dessutom spår från den ursprungliga fasaden så att nya tegelomfattningar och dekor kunde skapas utifrån det.

Det är ovanligt med en så hög ambitionsnivå vid en fasadrekonstruktion som i detta projekt och det är viktigt att det görs rätt, med äkta material och hantverksmetoder, menar Martina Wahlgren.

– Kopparplåt är ett gediget material, som är formbart och som åldras vackert. I det här projektet är det dessutom många runda former och dekorer och då är koppar perfekt.

Jättebra samarbete

Ekströms plåt, som delar lokal med Björn Persson Plåt, har stått för de detaljerade kopparplåtarbetena på fasaden utåt gatan och Björn Persson Plåt har gjort alla plåtarbeten på innergården som bleck och stuprör. Det är inte första gången som de två plåtslagerierna har gemensamma projekt.

– Vi jobbar ofta ihop och har ett jättebra samarbete, eftersom vi kompletterar varandra så bra, säger Emelie Persson.

Patrik Ekström på Ekströms plåt instämmer och tillägger att projektet vid Stureplan har varit roligt och utmanande med många runda bleck utan stående falsar, eftersom det ska monteras betongutsmyckningar utanpå plåten på flera ställen.

– Det har varit ett lärorikt projekt och det är roligt nu när det är så gott som klart och man ser det färdiga resultatet med den linoljemålade fasaden som blev riktigt fin.

Uppskattat initiativ

Han uppskattar också Emelies initiativ med workshoppen.

– Det var en bra idé att dra ihop beställare och andra yrkesgrupper och visa vad vi plåtslagare håller på med. Vi fick möjlighet att visa vilka utmaningar vi kan stöta på och vad vi håller på med i verkstan. Jag tror att det är nyttigt, inte minst för arkitekterna att se.

Den lyckade workshoppen har gett mersmak, säger Emelie Persson.

– Det här kommer vi absolut göra igen, men då skulle jag gärna göra det lite tidigare i projektet eftersom det är ett så bra sätt att knyta kontakter mellan de olika professionerna som ska samarbeta.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!