Populär arbetsmarknadsutbildning i nya lokaler

Movant har flyttat från Märsta till nya, större och fräschare lokaler i Järfälla. Förhoppningen är att rekrytera ännu fler elever till skolans plåt- och ventutbildning.

– Vi har över 1 000 kvadratmeter fina lokaler som ligger närmare centrala Stockholm än förut, säger Bengt Nygren som i dagsläget undervisar elva elever över 20 år till byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör vid Movant Järfälla.

Bengt har en bakgrund som utbildad plåt & svetsmekaniker inom tjockplåt. Han tog senare yrkesprovet inom byggnadsplåtslageri och har jobbat som egen företagare i flera år. Inom ventilation är han självlärd. Han är ensam lärare på plåt- och ventilation, men nu söker Movant ytterligare en lärare med yrkesbevis, gärna inom ventilation, för att kunna ta hand om de elever som hänvisas via Arbetsförmedlingen kontinuerligt.

– Det ställer stora krav på läraren att få in elever under hela terminen. Och nu ökar dessutom intresset för vår yrkesutbildning inom plåt- och vent, säger han.

Han vet inte exakt vad det stora intresset beror på, men tror att det kan hänga ihop med läget på arbetsmarknaden och att informationen om utbildningen har nått ut till fler.

– Jag tror också att vi med samlade krafter från branschen har jobbat ihop oss bättre och att arbetsförmedlingen involverats mer det senaste året.

Koncentrerad utbildning

Eleverna läser gymnasieskolans program för byggnadsplåtslageri och ventilationsmontör under ett år. Tiden är förkortad, eftersom kärnämnena inte ingår när man studerar dessa inriktningar inom ramen för vuxenutbildningen.

De flesta som börjar slutför studierna. Alla får prova sig fram i fyra till sex veckor för att bestämma vilken av grenarna man vill välja. Bengt kan neka en elev att fortsätta om denne inte sköter närvaron eller missköter sig på andra sätt. Men det händer ytterst sällan, konstaterar han.

Eleverna är ute under femton veckor på APL vid ett företag som passar den inriktning eleven har valt.

– APL är en mycket viktig del av utbildningen. Men i perioder är det svårt att hitta APL-platser, speciellt för dem som ska bli byggnadsplåtslagare. Ventilationssidan är betydligt lättare, säger Bengt.

– Jag har försökt det mesta: att bjuda in företag till skolan, men personer har en tendens att inte dyka upp. Jag försöker hålla kontakten med plåtslagerierna, men det är svårt när det bara går ena vägen, säger han.

Tid är pengar

En av anledningarna kan vara, spekulerar han, att några av eleverna som anvisas från Arbetsförmedlingen inte kan svenska. Om eleven inte förstår instruktioner och man behöver förklara saker flera gånger tar det mycket tid. Och tid är pengar, som han säger. Därför har Bengt nu ställt kravet att alla som börjar på Movants utbildning inom plåtslageri och ventilation måste ha tillräckliga svenskkunskaper.

– Jag upplever att arbetsförmedlingen lyssnar och ordnar så att dessa elever först får gå på svenska för invandrare, säger han och fortsätter:

– Det gäller att motivera företagen att ta emot eleverna. Om någon inbillar sig att det är bättre att ta in arbetskraft utifrån och lära upp den från grunden så stämmer inte det.

Movant kännetecknas av småskalighet i form av närhet till eleven och korta beslutsvägar i anpassade lokaler. Eleverna arbetar i ordentliga verkstäder, för att få en utbildning som liknar arbetslivet så långt som möjligt.

”Ta ansvar för framtiden”

De flesta av eleverna är mycket motiverade och duktiga, säger Bengt. På skolan läggs grunden för deras yrkesaktiva liv, i både teori och praktik. Även sociala färdigheter står på schemat för att alla ska fungera bra i arbetslivet när de går ut till en lärlingsutbildning.

– Plåtslagerierna behöver uppenbart rekrytera och står dessutom inför en massa pensionsavgångar. Vi vill att fler företag tar sitt ansvar och tar emot APL-elever från oss. Tänk långsiktigt och inte bara på ditt eget företag utan på hela branschen! Alla har vi varit där: behövt praktik för att få jobb, säger han.

Marcus Frödin, regionchef Öst på Movant, är inne på samma spår.

– Min bild är att alternativen för att bli plåtslagare eller ventilationsmontör i Stockholm är få. Arbetsbristen är stor och vi räknar med att alla får jobb efter avslutad utbildning. Men det förutsätter att våra elever får komma ut på praktik.

Movant har ett bra nätverk och deltar i kurs- och branschråd för att ha kontakt med branschen.

– Vi vill växa med kvalitet och göra skillnad. Behovet av våra utbildningar kommer att öka på grund av arbetsmarknadsläget, men det finns ett glapp mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att minska det glappet är en extremt viktig fråga både nu och för framtiden.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Stefan Evertson
Publicerad: 2020-11-20
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2020)

 

Fakta Movant

Movant har över 15 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna och bedriver utbildning på flera ställen i Sverige. Plåtslageriutbildningen är cirka 50 veckor, medan utbildningen för ventilationsmontörer har flytande längd. Båda är godkända av Plåt och Ventilationsforum (PVF) och följerUtbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Movant är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning).

 

 

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!