Prao och apl är en investering för framtiden!

I en värld som ständigt förändras och utvecklas är rekrytering av morgondagens arbetskraft en central fråga. Den ligger också högt upp på dagordningen för många företag och organisationer. Särskilt inom tekniska och specialiserade branscher, som till exempel plåt- och ventilation, blir behovet av att attrahera kompetenta och engagerade unga talanger än mer viktigt för överlevnaden.

Den ständiga frågan är: Hur hittar vi de kompetenta och engagerade unga talanger som kommer att forma morgondagens arbetsliv? Svaret ligger i vårt engagemang för att öppna våra verkstäder och skapa möjligheter för praoelever samt att erbjuda apl-platser i våra företag.

Jag vill här slå ett slag för vikten av prao (praktisk arbetslivsorientering) och apl (arbetsplatsförlagt lärande) som verktyg för att hitta och forma morgondagens arbetskraft och hur vi som företag inom plåt- och ventilationsbranschen kan locka unga talanger till våra led.

Prao och apl utgör grundläggande delar av det svenska utbildningssystemet och syftar till att ge elever en första inblick i arbetslivet genom praktisk erfarenhet. Prao, som ofta genomförs under grundskoletiden, ger elever möjlighet att prova på olika yrken och se hur teoretiska kunskaper tillämpas i praktiken. Apl, å andra sidan, är vanligtvis en del av gymnasieutbildningen och innebär att elever tillbringar tid på en arbetsplats för att integrera sina studier med verkliga arbetsuppgifter.

Investera i framtiden

Att ta emot praoelever är inte bara en investering i deras framtid, utan också i vår egen. Genom att erbjuda unga människor insyn i vår vardag och delge dem kunskap om våra yrken öppnar vi dörrar till möjligheter som de kanske aldrig tidigare har övervägt.

Skapandet av apl-platser i våra företag är lika viktigt. Genom att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande skapar vi en bro mellan teori och praktik för blivande yrkesmänniskor. Dessa erfarenheter blir inte bara en källa till kompetensutveckling för dem, utan också en möjlighet för oss att forma och påverka nästa generation av arbetskraft som ska föra våra stolta yrken in i framtiden.

Levande skildring av ett hantverk

Genom att öppna våra verkstäder för praoelever och skapa apl-platser tar vi ett stort steg mot att säkerställa en stark och hållbar tillgång på arbetskraft för morgondagen. Det känns därför tråkigt att det saknas praktikplatser när det var bra drag på ventutbildningen i Norrköping. Låt oss gemensamt investera i unga talanger och forma en framtid där vi tillsammans blomstrar, växer och skapar samhällsnytta.

I nummer 11 kan du läsa ett reportage om Plåtslagerimuseet i Linköping. Det är inte bara en samling av verktyg och artefakter från svunna tider, utan det är en levande skildring av vårt hantverk som måste bevaras. Låt oss tillsammans värna om denna viktiga miljö för vårt stolta och anrika yrke – Plåtslagerimuseet är således inte bara en plats för att minnas, utan en plats för att inspireras och föra arvet vidare till kommande generationer.

Svenska arbetsmarknadsmodellen i fokus

Avslutningsvis kan jag konstatera att den svenska arbetsmarknadsmodellen åter är i fokus på grund av fackföreningars stridsåtgärder mot företag utan kollektivavtal. Självfallet ska vi värna den svenska partsmodellen som har bidragit till att skapa bra förutsättningar för företag och medarbetare i Sverige under lång tid. Men att arbetsgivare med kollektivavtal inte kan lita på fredsplikten utan dras in i så kallade sympatikonflikter, det vill säga konflikter som de inte har något direkt samband med, underminerar förtroendet för modellen som har tjänat oss väl!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!