Prao på plåtslageri

För att locka fler att välja plåtslagaryrket har Plåt & Ventföretagen dragit i gång ett pilotprojekt. Under en vecka fick fem elever i åttan göra sin prao hos plåtslagaren Lars Bergsmark. ”Det har varit fantastiskt roligt att se killarna ha så kul under veckan”, säger han.

Lars Bergsmark, Plåtentreprenören Sverige AB.

I pilotprojektet Garanterat Jobb har fem elever i högstadiet på Skogstorpsskolan i Eskilstuna genomfört sin praovecka hos ett plåtslageri. Där har de fått prova på yrket och lärt sig mer om vad det innebär att vara plåtslagare. Bakom initiativet står Plåt & Ventföretagen som har dragit i gång projektet för att locka fler till yrket.

– Jag fick en förfrågan från Håkan Bolander som är ordförande i Mellansvenska lokalföreningen om att vara lärare för dessa elever under en vecka. Jag har tidigare undervisat i olika sammanhang och tycker att det är kul att utbilda, så jag var inte sen att svara ja, berättar plåtslagaren Lars Bergsmark som till vardags driver sitt företag Plåtentreprenören Sverige AB.

Inför praoveckan hade Lars planerat schemat och förberett alla detaljer inför att ungdomarna skulle komma.

– Jag har haft mycket hjälp från både Örjan Ekberg, företagsrådgivare på Plåt & Ventföretagen, samt från Plåt & Ventbyrån som stöttat mig med bland annat undervisningsmaterial och varit bollplank kring upplägget.

Viktigt att visa upp yrket för unga

Totalt är det fem killar som har tillbringat sin prao med Lars i företaget Opejras plåtslageri. De har fått göra sina egna visselpipor, gjort studiebesök hos leverantör och på en byggarbetsplats samt fått testa, via ett par vr-glasögon, hur det kan se ut att vara plåtslagare. De gjorde även ett besök på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna och deras Plåtslageriutbildning.

– Många ungdomar vet inte ens vad en plåtslagare gör, så det känns viktigt att visa upp vårt yrke redan när de går i högstadiet. När de väl har börjat gymnasiet har de ofta redan bestämt sig för vad de vill bli, säger Lars.

En utmaning under veckan har varit att möta varje enskild elev när gruppen består av så många olika individer, berättar han.

– Det gick ändå bra och det har varit fantastiskt roligt att få se killarna ha så kul under veckan.

Studie- och yrkesvägledaren på Skogstorpsskolan, Gizem Soyal, intygar att eleverna har uppskattat sin vecka hos Lars.

– Jag och rektorn åkte till plåtslageriet sista dagen. Alla eleverna visade stolt upp vad de hade gjort och berättade om allt som de hade lärt sig. Eleverna pratar fortfarande om veckan med glädje och de känner tacksamhet för att ha fått chansen, berättar hon.

”Allt har bara varit positivt”

Gizem Soyal, studie- och yrkesvägledare på Skogstorpsskolan.

Gizem Soyal tycker att hela projektet har flutit på bra. Hon berömmer den noggranna planeringen, innehållet under veckan och stödet som har funnits från Örjan Ekberg och Håkan Bolander.

– Vi har tillsammans med rektorn på vår skola planerat, gjort riskbedömningar och undersökt vilka krav som måste uppfyllas för att kunna genomföra en prao på ett plåtslageri. Vi på skolan har haft bra stöd hela vägen och Plåt & Ventföretagen har varit väldigt tillmötesgående kring våra önskemål.

När Gizem Soyal erbjöd eleverna möjligheten till prao på ett plåtslageri var det till en början lite svårt att hitta intresserade.

– Många vet inte ens vad plåtslageri är, men så snart jag fick ett ja så följde flera efter. En elev bytte till och med arbetsplats, då han hellre ville genomföra den på plåtslageriet. I efterhand var han väldigt nöjd med sitt val.

Om möjligheten till praoplatser på ett plåtslageri skulle dyka upp i framtiden, skulle Gizem Soyal absolut tacka ja till ett samarbete igen.

– Allt har bara varit positivt. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt till att genomföra detta. En stor eloge till Lars som har ställt upp och åkt ända från Gotland för elevernas skull. Han har verkligen fått dem att känna sig speciella.

Lars prao-tips till andra företagare
1. Våga. Ha viljan att ta emot praoelever. Vi behöver alla hjälpas åt med att berätta om vårt yrke. Dessutom får du väldigt mycket tillbaka från eleverna.
2. Använd färdigt studiematerial. Hos Plåt & Ventbyrån finns det bra mallar som du kan använda.
3. Be om hjälp. Ställ frågor till andra som har haft praoelever tidigare. Där kan du både få tips och råd.
4. Planera noga. Jag åkte runt till de platsbesök som var planerade i förväg. Kolla så allt finns på plats som behövs. Finns det rätt material? Finns rätt antal verktyg? Då slipper du få en otrevlig överraskning när du kommer dit med eleverna.
5. Sök stöd. Behöver du stöd gällande inköp av material eller en bättre lokal? Hör av dig till Plåt & Ventföretagen så kan ni diskutera en lösning.

Elevernas praovecka
Måndag: Verkstad Opejra. Presentation samt genomgång av yrket och diverse övningar.
Tisdag: Verkstad Opejra. Diverse övningar.
Onsdag: Besök Rekarnegymnasiet.
Torsdag: Leverantörsbesök hos Bevego, Arbetsplatsbesök uppe på ett tak.
Fredag: Verkstad Opejra. Repetition, reflektion och test vr-glasögon.

LÄSTIPS! Tidningen Byggarbetaren har skrivit om PRAO-satsningen i Stockholm. Klicka här för att läsa reportaget!

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!