Produktutveckling i samarbete med kunderna

Spirorören på 1960-talet blev inträdesbiljetten till ventilationsbranschen för Hallströms i Nälden, och på den vägen är man i högsta grad fortfarande. En förklaring till framgångarna är att man tålmodigt och konsekvent jobbar med produktutveckling. I det arbetet är kontakten med kunder och installationsföretag ute på fältet en viktig källa till förbättringar och nya idéer.

Nuvarande vd Nils-Åke Hallström är tredje generationen som driver det 106 år gamla företaget som startade som ett plåtslageri. Det var andra generationen, i form av hans pappa Lennart, som mot slutet av 50-talet insåg att ventilationen var på väg att bli en del av plåtslagerijobbet.
Det verkliga ventilationslyftet för Hallströms kom sedan med spirorörens intåg i början av 1960-talet. Nils-Åke, född 1951, har mycket klara minnen av hur det gick till.

– Redan i slutet av femtiotalet såg pappa att det dök upp så kallade spirorör i programhandlingar som konsulterna tog fram. Det var två norrmän som hade utvecklat spirorörsmaskinen och flyttat till Schweiz. Här i Sverige hade Svenska Fläktfabriken en sådan maskin. Pappa fick veta att den kom från Schweiz, varpå han ringde schweiziska ambassaden och fick nödvändig information.
– Därefter tog han med sig en kusin, som var civilingenjör och kunde engelska, och åkte ner till Schweiz. Där köpte han 1962 maskinen för etthundratusen kronor. Det var den tidens globalisering.

”I dag är Hallströms en av två helt dominerande svenska tillverkare av kompletta cirkulära kanalsystem för ventilation.”

I dag är Hallströms en av två helt dominerande svenska tillverkare av kompletta cirkulära kanalsystem för ventilation. Marknaden är Skandinavien, men huvuddelen av produkterna hamnar i Sverige.

Hallströms är en av två svenska tillverkare av kompletta cirkulära kanalsystem för ventilation. Marknaden är Skandinavien, men huvuddelen av produkterna hamnar i Sverige. Foto: Björn Lundbeck.

Utvecklingsarbete viktigt

För att hela tiden kunna tillgodose ventilationsbranschens behov av nya och förbättrade produkter är utvecklingsarbetet viktigt för Hallströms.
– Till vår hjälp har vi framförallt kundernas önskemål samt marknadens och myndigheternas krav. Det kommer ju hela tiden nya krav. Därför byggde vi för två år sedan ett mycket avancerat brand- och ljudlaboratorium i Nälden, där vi hela tiden har ett antal ingenjörer på plats. Just brandaspekten är väldigt viktig eftersom ventilationssystem kan sprida rök och brandgaser, vilket är den vanligaste dödsorsaken vid bränder.

När det gäller kundönskemål är det rätt vanligt att installationsföretag hör av sig med synpunkter på någon detalj, och kanske även föreslår en förändring som skulle underlätta installationen. Dessa kundönskemål leder ofta till produktutveckling.

– Vi kan göra en specialanpassning för just det aktuella fallet, vilket vi är jätteduktiga på. Händer det sedan att vi får fler liknande önskemål så kan det leda till att det blir en standardprodukt som vi kommer att ha på lager.

”Får vi fler liknande önskemål så kan det leda till att det blir en standardprodukt.”

Men Hallströms blir även kontaktade av den där kluriga kategorin av personer som tycker sig ha en lysande idé som kan revolutionera hela ventilationsbranschen.
– Skicka oss en skiss så får vi titta, brukar vi säga då. Och vill du ta ett patent eller på annat sätt skydda din idé så är det inget problem för oss. Vi är ju en stor produktionsenhet och det viktiga för oss är att vår personal är sysselsatt med produktion. Därför spelar det ingen roll för oss om det är vi eller någon annan som kommer med en bra idé.

Ny produkt på gång

Nils-Åke Hallström berättar i detta sammanhang att man har en ny produkt på gång där det finns ett patent i stora delar av världen, men där han inte kan gå in på några detaljer i nuläget. En lansering är planerad i början av 2021.

Dock finns det även exempel på produkter som Hallströms tillverkat, där den tekniska utvecklingen hunnit ifatt och förbi plåtrören.
– Vägtrummor i plåt var en gång en stor produkt för oss. Men så kom plasttrummorna och då insåg vi att i det sammanhanget var plasten smartare, eftersom den inte rostade och var mer flexibel. I början var den lite dyrare men jag insåg ganska snabbt att vi inte kunde konkurrera, så vi släppte vägtrummorna.

Pandemin och framtiden

Hallströms cirka 150 anställda är fördelade på 70 i Nälden och 80 vid fabriken i Ås. På den förstnämnda orten finns huvudkontoret, laboratorium och utveckling samt den kundanpassade enstyckstillverkningen. I Ås är det massproduktion av standardprodukter och enbart mot lager.
Lagret i Ås är stort och måste alltid vara välfyllt, eftersom försäljningen inte sker direkt till kund utan till återförsäljarnas totalt 36 lager runt om i Sverige. Till dessa lager levererar Hallströms regelbundet varje vecka. Denna produktion kräver i sin tur regelbunden tillförsel av 150 ton stål per vecka.

Coronapandemin har givetvis inte gått Hallströms obemärkt förbi. Bokslutet för årets första åtta månader visar en minskad omsättning med 8 procent jämfört med 2019. Dock har man lyckats parera tappet med en så stor kostnadsminskning att resultatet är oförändrat.

– Vi har inte behövt permittera och vi har en tillräckligt stark balansräkning för att klara av sådana här sättningar i volymerna.

”Vi har inte behövt permittera och vi har en tillräckligt stark balansräkning för att klara av sådana här sättningar i volymerna.”

Dessutom, och det kanske allra viktigaste, Hallströms har inte haft ett enda konstaterat fall av Covid 19 bland personalen.
– Tvärtom så har personalen aldrig varit så frisk som under den här coronaperioden. Vi har inte haft någon ökning överhuvudtaget av sjukskrivningarna. Förklaringen kan vara att vi har varit väldigt duktiga på att hålla avstånd och att tvätta händerna ofta.

Framtiden är ingenting som oroar Nils-Åke Hallström. Han är övertygad om att den minskning av nybyggandet som nu inträffat kommer att kunna kompenseras av att ROT-sektorn växer i kölvattnet av coronapandemin.
– Om det till exempel blir en minskad efterfrågan på stora kontors- och butikslokaler så måste fastighetsägarna fundera i nya banor, och så fort verksamheter förändras så ska ju ventilationen göras om.

Hallströms cirka 150 anställda är fördelade på 70 i Nälden och 80 vid fabriken i Ås. I Nälden finns huvudkontoret, laboratorium och utveckling samt den kundanpassade enstyckstillverkningen. I Ås är det massproduktion av standardprodukter som gäller. Foto: Björn Lundbeck.

Närproducerad ventilation

Närproducerat är vår tids populäraste trend när det gäller vad vi bör äta. Nils-Åke Hallström har funderat ytterligare ett varv kring detta begrepp och kommit fram till att det borde kunna appliceras även på ventilationsbranschen.

– Vi handskas med väldigt skrymmande grejer. Ändå kan jag se på byggen här i Östersund att man använder ventilationsprodukter som är tillverkade i till exempel Estland eller Belgien. Jag tycker att vi borde slå ett slag för svenskproducerade ventilationskanaler. Malmen bryts av LKAB och processas sedan till plåt som vi använder i vår produktion. Det som blir över mals ned och smälts och kommer tillbaka in i produktionen igen. Vi skulle kunna sluta kretsloppet inom Sverige och därmed minska kraftigt på transporterna. Men nu har vi ju förstås en konkurrenslagstiftning också att förhålla oss till.

Nils-Åke Hallström fyller 70 år nästa år och har med ålderns rätt minskat sin arbetstid till fyradagarsvecka. Den fjärde generationen är också på god väg att skolas in i ledningen av företaget. Dottern Maria Hallström är vice vd och även sönerna Kristofer och Johan är involverade verksamheten. //

Fakta om Hallströms Verkstäder AB 
Säte: Nälden, fyra mil väster om Östersund.
Produktion: Kompletta cirkulära kanalsystem för komfort- och industriventilation.
Ägare: Familjen Hallström med Nils-Åke Hallström som huvudägare och vd.
Antal anställda: 150, fördelade på 70 i Nälden och 80 vid fabriken i Ås.
Omsättning 2019: 360 miljoner kronor.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!