PVF Teknikcentrum – en förebild för framgångsrika branschskolor

PVF Teknikcentrum är något så ovanligt som en 30-årig branschskola som ägs gemensamt av facket och arbetsgivarorganisationen. Skolan är på många sätt en framgångssaga, men under ständig förändring. Tack vare plåt- och ventbranschens tydliga stöd är PVF Teknikcentrum nu den aktiva modellen för Skolverkets pågående branschskolesatsning.

PVF Teknikcentrum är en av nio utvalda skolor som just nu ingår i Skolverkets branschskoleförsök. Försöksverksamheten har pågått sedan 2018 och ska utvärderas 2023. Exempel på andra medverkande skolor är Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång med industritekniska programmet, branschskolan Golv på Bräckegymnasiet i Göteborg och Naturbruksgymnasiet i Burträsk som är branschskola för utbildning av skogsmaskinförare. Samtliga medverkande skolor är nischade på yrkesutbildningar där det i dagsläget saknas arbetskraft.

Branschskolan PVF Teknikcentrum erbjuder utbildningar inom byggnadsplåtslageri och ventilation. Skolan är belägen i Katrineholm och utbildar i dagsläget 110 gymnasieelever och företagslärlingar per år. Det genomförs tio kurser med 27 elever i varje kurs och de vistas på skolan i tre veckor under fyra tillfällen. Skolan erbjuder allt som eleverna behöver, från boende till komplett verkstad och klassrum och – viktigast av allt – kunniga lärare med stor erfarenhet inom byggnadsplåtslageri och ventilation.

– Det är stora variationer i vad företagen kan bidra med i tid, pedagogik och kompetens. Men har du gått den här utbildningen så är du attraktiv på arbetsmarknaden i hela Norden, säger Niklas Angelöf. Foto: Jezzica Sunmo.

Kvalitetssäkring av utbildningar

Caroline Helmersson Olsson, utbildningsdepartementet, är ansvarig för branschskoleförsöket och har under många år drivit på för en förändring och ökad satsning på yrkesprogrammen. Hon har besökt PVF Teknikcentrum och ser skolan som en modell för hela upplägget.

– PVF Teknikcentrum har visat vilken hög kvalitet det kan bli när en hel bransch backar upp. Här får eleverna en gedigen yrkeskunskap. Skolan har också lyckats väldigt bra med att ta hand om dem som kommer från andra delar av landet, så som med boende, berömmer Caroline Helmersson Olsson.

”PVF Teknikcentrum har visat vilken hög kvalitet det kan bli när en hel bransch backar upp. Här får eleverna en gedigen yrkeskunskap.”

Niklas Angelöf, som på ett eller annat sätt funnits i branschen i över 40 år och i flera olika roller på Teknikcentrum, är övertygad om att skolan behövs och fyller en viktig funktion.

– Hela orsaken till att branschen startade skolan handlar om kvalitetssäkring av utbildningar där huvuddelen ska ske i företagen. Det är stora variationer i vad företagen kan bidra med i tid, pedagogik och kompetens. Men har du gått den här utbildningen så är du attraktiv på arbetsmarknaden i hela Norden, för att inte säga hela världen, förklarar han.

PVF Teknikcentrum utbildar i dagsläget 110 gymnasieelever och företagslärlingar per år. Det genomförs tio kurser med 27 elever i varje kurs och de vistas på skolan i tre veckor under fyra tillfällen. Foto: Jezzica Sunmo.

Levererar den bästa utbildningen

Ett unikt upplägg med PVF Teknikcentrum är att skolan på riktigt har hela branschen med sig. Den är nämligen samägd av fackförbundet Byggnads och arbetsgivareorganisationen PV Företagen. Något som Niklas menar har fungerat väldigt bra och bidragit till skolans högkvalitativa utbildning.

– Det finns alltid flera olika infallsvinklar och det är lika prioriterat med bra arbetsmiljö som hög kvalitet på arbetet. Att alla bevakar sina intressen, men inte har något vinstkrav på skolan, ger stor trovärdighet och fokus på att leverera bästa tänkbara utbildning, säger han.

Foto: Jezzica Sunmo.

Olika bakgrund och erfarenheter

Att vara en nationell branschskola innebär att eleverna kommer från hela landet, något som Niklas Angelöf menar också bidrar till att hålla utbildningarna levande och i ständig utveckling.

– Eleverna utvecklar skolan mycket. Vi blandar 20–27 elever och lärlingar från olika platser i landet. De har olika bakgrunder och olika erfarenheter, men samma intresse. De vill bli riktigt duktiga i sitt yrke. Det skapar en dynamisk miljö där alla lär av varandra, förklarar han.

”De har olika bakgrunder och olika erfarenheter, men samma intresse. De vill bli riktigt duktiga i sitt yrke.”

Niklas Angelöf och hans kollegor poängterar att det som branschskola är viktigt att alltid hålla sig nära branschen och att vara uppdaterad. Även erfarna lärare behöver input från elever, facklitteratur och Facebook (till exempel plåtslagargruppen) och på PVF Teknikcentrum händer det ofta att man ser över möjligheten till nya lösningar på både gamla och nya utmaningar i yrket.

Foto: Jezzica Sunmo.

Förändrad attityd

Även om PVF Teknikcentrum har varit en väl fungerande branschskola under nästan 30 år, så är branschskoleförsöket mycket uppskattat. Man hoppas att försöket ska bli en permanent satsning och att PVF Teknikcentrum får fortsätta vara en del av den. Försöket innebär att huvudmannen får upp till 50 000 kronor per elev och läsår, för upp till fem elever totalt.

– Detta har betytt mycket. Framför allt så har attityden från skolorna förändrats. De är nu mer villiga att erbjuda inriktningen plåtslageri på Bygg- och anläggningsprogrammen och att låta eleverna åka till oss för kompletterande utbildning, säger Niklas Angelöf.

Han tillägger att det dock finns lite ”att skruva på” vid en permanent lösning.

– Ibland verkar huvudmännen regionvis och ibland över hela landet. Då är bidrag för cirka 2,5 elev per årskurs inte så mycket utan skulle behöva utökas, förklarar han.

Foto: Jezzica Sunmo.

Hoppas på fler branscher

Caroline Helmersson Olsson, på utbildningsdepartementet, ser också fördelarna med försöket och har stora förhoppningar på en fortsättning.

– Jag hoppas att fler branscher kommer in och vill satsa på nationella branschskolor och att vi kan göra detta långsiktigt. Vi har en bit kvar för att få riktigt stort intresse för yrkesutbildningar, men jag kommer att fortsätta driva frågan om yrkesprogrammens prioritet, lovar hon.

”Jag hoppas att fler branscher kommer in och vill satsa på nationella branschskolor och att vi kan göra detta långsiktigt.”

Just nu är hennes önskan att fler, allt från kommuner till ungdomarna själva, ska nås av informationen om och möjligheterna med branschskolor. Skolverkets budget för beviljat belopp 2019/2020 var satt till 40 miljoner kronor, men bara strax över 7 miljoner utnyttjades. Av dessa medel stod utbildningar inom byggnadsplåtslageri på PVF Teknikcentrum för hela 57 procent.

– Vi har givetvis ett försprång eftersom vår branschskola var mycket väl fungerande redan vid starten av försöket. Branschskolesatsningen hjälper oss att vidareutvecklas och utöka, och vi kan fortsätta att vara en förebild för fler branscher och bristyrken, säger Niklas Angelöf. //

 

FAKTA BRANSCHSKOLEFÖRSÖKET
• Under 2018–2023 pågår en försöksverksamhet med så kallade branschskolor.
• Branschskolan ska erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.
• Nio branschskolor deltar i försöket.
• Huvudmän för yrkesutbildningar kan söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket.
• Bidragsbeloppet uppgår till högst 50 000 kronor per elev och läsår, och max fem elever per yrkesområde.
2019/2020 Beviljat belopp för läsåret 2019/2020: 7 150 000 kronor. 57 procent av eleverna utbildades på PVF Teknikcentrum.
2020/2021 Beviljat belopp för läsåret 2020/2021: 7 242 000 kronor. 55 procent av eleverna utbildas på PVF Teknikcentrum.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!