Räntesänkningar, bostadskris och lågt barnafödande

Som jag har skrivit tidigare i mina ledare har det senaste året inneburit stora utmaningar för oss alla inom byggbranschen. Den ekonomiska krisen förstärkt av höga räntor, minskad efterfrågan och allmän osäkerhet har slagit hårt på ett eller annat sätt.

Antalet konkurser inom byggindustrin steg med hela 58 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Totalt gick 597 byggbolag i konkurs mellan januari och mars och det har satt press på både företag och anställda.

Riksbankens första räntesänkning, som var ett efterlängtat faktum, markerar ett viktigt steg mot att stabilisera ekonomin. Med en förväntad styrränta på tre procent vid årets slut och ytterligare sänkningar under 2025 ser vi en möjlighet till återhämtning. Lägre räntor kan stimulera bostadsbyggandet och ge företag bättre förutsättningar att planera och investera. Försäljningen av bostadsrätter ökar sakta och priserna börjar stiga igen, särskilt i storstäderna. Enligt Byggföretagens konjunkturprognos förväntas antalet påbörjade bostäder öka från 25 600 under 2024 till 30 000 under 2025.

Färre bostäder behövs

En annan vinkling av krisen är det rekordlåga barnafödandet. SCB:s nedskrivning av befolkningsprognosen är att befolkningstillväxten kommer att minskas från 50 000 till 24 000 per år fram till 2030. Det innebär att behovet av nya bostäder inte blir lika stort som tidigare har antagits. Vi kan inte bortse från att lågt barnafödande påverkar bostadsefterfrågan på kort och lång sikt. Även minskad invandring förväntas till följd av politiska beslut och bidrar ytterligare till den lägre befolkningsökningen.

Det är viktigt att notera att det råder delade meningar om de exakta behoven. Boverket uppskattar behovet till 67 300 bostäder årligen, medan analytiker från både Nordea och Swedbank menar att en mer realistisk siffra är omkring 30 000 nya bostäder per år. Denna skillnad måste hanteras med försiktighet och noggrann analys för att undvika felaktiga politiska beslut.

Fokus på hållbarhet och innovation

För byggbranschen innebär dessa utmaningar att vi måste anpassa oss till en ny verklighet. Vi kan sannolikt inte förvänta oss att återvända till toppåren när det byggdes över 70 000 bostäder årligen. I stället måste vi fokusera på hållbarhet och innovation för att möta framtidens behov. Att investera i gröna teknologier och främja den cirkulära ekonomin är avgörande för både vår bransch och samhället i stort. I detta sammanhang är det extremt viktigt att vi alla deltar i det kommande EU-valet. Detta för att skapa gynnsamma marknadsförhållanden som stödjer hållbara val.

På sidorna 36–38 kan du läsa om Tobias ”Kingen” Karlsson, en före detta plåtslagare med många talanger särskilt som musiker och låtskrivare. Nu har han släppt en ny version av sin plåtslagarlåt ”Hammare, sax och tång” på Spotify.

Trots de utmaningar som vi står inför finns det en stark tro på framtiden inom våra branscher och våra medlemsföretag. Genom att ta oss an den gröna omställningen kan vi bidra inte bara till branschens ekonomiska tillväxt utan även till Sveriges!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!