Regelbördan kostar företagen 90 miljarder kronor årligen

Jag är i skrivande stund i full gång med att som bäst förbereda mig inför den hearing med temat förenkling för företag som jag är inbjuden till den 22 november i Malmö. Det är mycket glädjande att näringsminister Ibrahim Baylan tagit initiativ till en förenklingsresa under hösten 2019. Ett initiativ som sker i samarbete med Svenskt Näringsliv.

I ett pressmeddelande från näringsdepartementet står det följande att läsa inför ministerns förenklingsresa:

”Förenklingsresans syfte är att lyfta regeringens arbete med att skapa enklare förutsättningar för mindre företag att verka och växa. Det övergripande näringspolitiska målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. God service och ett bra bemötande från statliga och kommunala myndigheter, rimliga handläggningstider och hög kvalitet på regelgivning och regeltillämpning.”

Att Sverige behöver stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag råder det ingen tvekan om. Det är också ett av regeringens mål. Förenkling för företag blir då en viktig del i det arbetet. Det vi företagare och entreprenörer behöver är långsiktiga spelregler med väl utformade lagar, regler, bemötande och tillämpning. Regler inom områdena skatt och moms, arbetsrätt, specifika branschregler, miljö samt plan- och byggregler anses av företagen utgöra de största hindren för att växa enligt NNR:s (Näringslivets Regelnämnd) SKOP-undersökning 2016.

Som företagare måste vi först och främst få lov att fokusera på våra verksamheter istället för att lägga massor av tid på att tolka regler och regelkrångel. Tyvärr är många regler både onödiga och tidskrävande. Detta kostar mycket pengar och tid, både för företagaren och inte minst för samhället. Framförallt måste nya reglers effekt på företagens kostnader alltid utredas grundligt innan de införs. Näringsministern vet säkert redan att det inte enbart är reglerna i sig som orsakar problem, utan framförallt är det tillämpning från våra myndigheter som skapar problemen. Här kan Ibrahim Baylan hjälpa till genom att ändra på detta.

Enligt uppgift på NNR:s hemsida fyller varje år företagen i cirka 96 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in. Kostnaderna för svenska företag att administrera det statliga regelverket uppgick 2012 till närmare 90 miljarder kronor och ökade med runt 600 miljoner kronor under förra året enligt Tillväxtverkets rapport ”Regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft 2018”.
Jag är helt övertygad om att de flesta inte blir företagare för att fylla i blanketter!

Ett råd till näringsministern för att förenkla för oss företagare att skaffa oss information om regler och tillstånd är att skapa en SPOC (Singel Point Of Contact) där vi som företagare får en ingång där all information samlas på ett och samma ställe. Den första regel som borde införas för att underlätta för oss företagare är ”en ny regel in – en gammal regel ut”. Så när näringsministerns turné väl är genomförd blir naturligtvis frågan – Vilka konkreta förslag avser ministern att genomföra i närtid för att förenkla för företagande, och när kommer dessa börja verka?

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

 

Publicerad: 2019-12-03
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #11.2019

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!