Ruukki förvärvar aktiemajoritet i svenska Dala-Profil AB

Ruukki Construction har tecknat ett avtal om att förvärva aktiemajoritet (90 %) i svenska Dala-Profil AB, som levererar tunnplåtslösningar. År 2020 uppgick Dala-Profils omsättning till cirka 191 miljoner kronor (cirka 19 miljoner euro) och bolaget hade något högre rörelsemarginal än Ruukki Construction. Förvärvet stöder strategin för Ruukkis takverksamhet och kompletterar bolagets utbud på den nordiska hemmamarknaden. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet år 2022.

Dala-Profil grundades år 1980 av bolagets långvariga majoritetsägare Rolf Sandström. De senaste åren har Ulla Spånberg, Rolf Sandströms dotter, drivit företaget som ägare i samarbete med nuvarande VD och minoritetsägare Carl Sahlin. Bolaget, baserat i Borlänge, erbjuder olika tunnplåtslösningar för tak och fasader och sysselsätter 35 anställda. Bolagets verkställande direktör Carl Sahlin kvarstår som minoritetsägare och fortsätter som bolagets VD efter transaktionen. Dala-Profil kommer, som del av Ruukki Construction, fortsätta som självständigt företag under sitt egna väletablerade varumärke.

– Vi är glada att få välkomna våra nya kollegor vid Dala-Profil till Ruukki-familjen. I linje med vår strategi fortsätter vi vår strävan att erbjuda våra kunder kompletta taklösningar. Genom förvärvet av Dala-Profil kan vi effektivisera verksamheten i Sverige, som är ett av våra största marknadsområden. Dala-Profils starka kundbas, yrkeskunniga personal och djupa produktexpertis samt smidiga leveranskoncept kompletterar oss perfekt, säger Jouni Metsämäki, Head of Roofing, Ruukki Construction

– Dala-Profil har som familjeföretag starka traditioner. För att möta våra kunders behov har vi systematiskt utvecklat vår verksamhet och vårt produktsortiment genom åren. Ägarbytet ger vår personal en utmärkt möjlighet att vidareutvecklas och att tillgodose våra kunders behov ännu bättre. På så sätt utvecklas även deras affärsverksamhet, säger Carl Sahlin, verkställande direktör för Dala-Profil. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!