Så drabbas byggföretagarna av skenande priser på el och drivmedel

Kostnadsökningarna för företag som är verksamma inom ventilation och byggplåt har ökat det senaste året. Kraftigt ökade plåtpriser har följts av skenande priser på diesel. Dessutom drabbades många medlemsföretag av en chockartad elräkning för december 2021.

En del kippar fortfarande efter andan, medan andra har repat mod och försöker göra det bästa av situationen. Några företag ser lösningen i elbilar, medan andra anser att avstånden mellan laddstolparna är alltför långa för att haka på den trenden. Gemensamt är dock att osäkerheten kring kostnadsutvecklingen är stor.

Konsekvenserna av bränsle- och elprishöjningarna för hantverkare och installatörer i byggbranschen är helt klart uppenbara. En rundringning bland Plåt & Ventföretagens medlemmar visar att ett företag tackar av kostnads- och miljöskäl nej till jobb som ligger alltför långt bort. Ett annat har sålt de flesta av sina inventarier för att om möjligt överleva den akuta situationen. Ett tredje sätter sitt hopp till elbilar.

BI-Vent i Helsingborg

Helene Persson, BI-Vent

Med en 46 bilar stor fordonspark känner BI-Vent i Helsingborg verkligen av den kraftiga höjningen av drivmedelspriserna. Företaget har en blandning av el-. diesel- och hybridbilar. Ekonomichefen Helene Persson uppskattar att den årliga bränslekostnaden för företaget har ökat med cirka 200 000 kronor. BI-Vent har 75 anställda och omsätter 190 miljoner kronor.

Har ni vidtagit några egna åtgärder för att minska bränslekostnaderna?
– Alla våra bilar är leasingbilar och vi byter successivt ut diesel- och hybridbilar mot elbilar. Hela tjänstemannasidan har i dag bytt till elbilar. Sedan har vi tyvärr drabbats av en del leveransförseningar på nya bilar.

Hur fungerar infrastrukturen för elbilar i ert geografiska verksamhetsområde?
– Vi har inga problem att använda våra elbilar. Dessutom bygger vi just nu ett nytt kontor där vi ser till att installera laddstolpar för elbilarna. Sedan kan våra anställda även ladda bilarna hemma. Vi har heller inte några långa avstånd till våra kunder.

När det gäller de ökande elkostnaderna efterlyser Helene Persson ett mer långsiktigt tänkande från politiskt håll.
– Hur klokt är det egentligen att vi avvecklar våra egna kärnkraftverk, samtidigt som vi importerar kolbaserad el från Tyskland och Danmark?

Kan ni ta ut kostnadsökningarna på drivmedel och el av era kunder?
– En del kan vi ta ut, men med vissa kunder har vi fleråriga avtal och då kan vi ju inte ändra någonting under avtalstiden. //

 

FL Plåt i Ekeby

Fredrik Lövgren, FL Plåt

Fredrik Lövgren, som äger och driver FL Plåt i Ekeby i Skåne, tycker att kostnadsökningarna på el och bränsle mest liknar en cirkus.
– Elkostnaden för december blev en chock. Vi har tio bilar som samtliga körs på fossil diesel. Bränslekostnaden har ökat från 14 000 kronor i månaden till cirka 20 000 kronor.
FL Plåt har 16 anställda och omsätter 20 miljoner kronor.

Vad kan ni göra för att begränsa skadorna av kostnadsökningarna?
– Vi planerar körningarna mer noggrant och vi tackar nej till jobb som ligger alltför långt bort. Det gör vi av både miljö- och kostnadsskäl. Vi har även övervägt att byta ut våra bilar, men det skulle bli väldigt dyrt med elbilar och dessutom skulle vi inte kunna köra så långt med dem. En dieselbil kostar 280 000 kronor och en elbil ytterligare 180 000, alltså 460 000 kronor, och det är alltför dyrt även om man får en miljörabatt. Dessutom finns det flera osäkerhetsfaktorer. Med vissa elbilar får man till exempel inte dra så tunga släp som vi har behov av att kunna dra.

För FL Plåt kommer den senaste tidens kraftiga prisökningar på diesel och el som lök på laxen till de tidigare stora materialkostnadsökningar som har drabbat hela plåtslageribranschen.

Kan ni ta ut kostnadsökningarna av era kunder?
– Lite kan vi ta där, men många av våra jobb är avtalsbundna och där kan vi ju inte kompensera oss.

Fredrik Lövgren känner en oro för framtiden. Vad kommer att hända? Kommer den här prisutvecklingen att fortsätta?
– Som det ser ut nu vågar vi till exempel inte binda upp oss på vissa projekt som ligger efter sommaren, eftersom vi inte vet hur prisutvecklingen på material, el och bränsle kommer att bli. //

 

K Eldpipor & Plåt i Luleå

Kent Lejon, K Eldpipor & Plåt

Kent Lejon driver K Eldpipor & Plåt i Luleå med fem anställda och en omsättning på cirka 10 miljoner kronor. När vi frågar Kent hur mycket han drabbas av kostnadsökningarna på bränsle och el, så lägger han själv till plåtkostnaderna. Företaget har i dagsläget tre bilar som tankas med fossil diesel. Det blir många längre körningar till kunder som ligger en bra bit bort.
– Jag vet inte hur det här ska gå. Ett litet företag som mitt drabbas väldigt hårt. Den här utvecklingen kommer att slå ut de små plåtslageriföretagen. De stora kommer att ta över.

Har du själv vidtagit några åtgärder för att klara kostnadsökningarna?
– Jag har sålt byggställningar, bilar, släpvagnar och en stuga. Det finns inget mer att sälja.

Efterlyser du åtgärder från politiskt håll?
– Någonting måste man i alla fall göra för att hjälpa småföretagen.
Kent Lejon har uppnått 66 års ålder och tar ut pension. Annars hade det inte gått ihop ekonomiskt, förklarar han. Nu befinner han sig i en situation där han måste bestämma sig för om han ska bli pensionär på heltid, eller om han ska driva företaget vidare.
– Det beror på vad som händer inom den närmaste framtiden, om den här kostnadsutvecklingen fortsätter eller om det blir ett stopp. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!