Så får du dina anställda att trivas och prestera bättre på jobbet!

Friska och välmående människor är den viktigaste framgångsfaktorn för alla företag. Det menar Avonova som hjälper företagare att ta hand om sina medarbetare under alla delar av anställningsförhållandet. Plåt & Ventföretagen har tecknat ett avtal som innebär att alla medlemmar får rabatt på Avonova Assist.

Avonova har funnits sedan 2009 och Avonova Assist i sin nuvarande form sedan 2019. Ramavtalet med Plåt & Ventföretagen tecknades i slutet av förra året, ett avtal som ser till att Avonova tar hand om medlemmarna i olika faser av företagandet och med fokus på helheten.

– Vi jobbar utifrån ett dygnet runt-perspektiv, där vi hjälper företaget med att få full kontroll över lagar och regler, men också med att skapa lojalitet, stolthet, kultur och att vara en professionell arbetsgivare. Avonova Assist består av både mänsklig kontakt och digitalt stöd i en bra mix, säger Daniel Framdahl på Avonova Assist.

Företagshälsa står i fokus och här handlar det bland annat om att upprätta en handlingsplan och ett system för systematiskt arbetsmiljöarbete. Aktiv rådgivning, kurser, mallar och veckovisa webbinarier ingår i Avonova Assist. Dessutom ingår hälsokontroll för alla företagets anställda och en läkare online för de anställdas familj, plus åtta psykologsessioner per familj och år.

Många lagar och regler

Författningssamlingarna som styr arbetsmiljöarbetet är många. De reglerar hur man ska bedriva arbetet och företagets vd är ytterst ansvarig för att det blir rätt. Medlemsföretag i Plåt & Ventföretagen är ofta i den storleken att de inte har råd med en egen Human Resources-kompetens, bedömer Daniel, likaväl måste alla bolag följa arbetsmiljölagen och ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

– Hos oss får du en egen personlig rådgivare som hjälper företaget igenom samtliga SAM-moment, kopplade till branschen som företaget är verksamt inom. Kunden gör jobbet, men vi har mallarna och strukturen, säger han.

Daniel Framdahl betonar vikten av att personalen har tillgång till information som rör verksamheten och dem själva. Det omfattar sådant som alkoholpolicyer, arbetsinstruktioner, regler kring pensionsavsättningar och mycket mer. All den informationen har Avonova samlad på ett och samma ställe digitalt. Om någonting förändras får de anställda som berörs ett mejl. Via en klickbar länk bekräftar den anställda att informationen har blivit läst.

Riskanalys enligt lag

Lagen säger att alla företag ska göra en riskanalys. Både den fysiska, den psykiska och den psykosociala arbetsmiljön ska analyseras.

– Vad händer om chefen får en depression? Finns det en beredskap för det? Och hur hanterar vi sexuella trakasserier och brottslig eller dålig företagskultur? frågar Daniel retoriskt för att belysa delar av de risker som kan uppstå.

Den anställda ska också, enligt lag, ha tillgång till hälsoundersökning utifrån de risker som vederbörande utsätts för. Arbetar man till exempel på höga höjder är dåligt balanssinne en risk och ska kontrolleras.

– Avonovas hälsocenter och undersökningarna där bygger på riskanalysen. Har man gjort en sådan vet man vad den anställda måste erbjudas. Poängen är att hälsoundersökningarna och de medicinska kontrollerna ingår i paketet. Arbetsgivaren kan erbjuda större undersökningar eller fler prover än lagen kräver, men då får förtaget betala extra för det, säger Daniel.

Träffar anslutna företag

Han är ansvarig för Avonovas säljare i Sverige och jobbar tillsammans med Tom Richard Hansen i Norge med att utveckla Avonova Assist. Daniel och hans team träffar dessutom på daglig basis företagen som är anslutna – som alla har mellan en och hundra anställda.

Skillnaden mellan den hjälp som förbundet ger runt lagar och regler, systematiskt miljöarbete, företagsutveckling och så vidare, jämfört med Avonovas erbjudande är bland annat de konkreta verktygen och helhetstänket. Eftersom Avonova Assist är ett koncept kan det appliceras på ett företag oberoende av om det är litet eller medelstort. Målet är att företaget ska bli en attraktivare arbetsgivare och här står hälsa i fokus.

– Därför vill vi helst träffa dem som vi tecknar avtal med, för att förklara vad vi kan göra. Vi ser på vad som behövs och hur vi ska gå till väga tillsammans. Vi har verktyg för att upptäcka varför en medarbetare är sjukskriven eller vad som ligger bakom att någon inte trivs på jobbet, säger Daniel.

Att undvika produktivitetsförluster

Produktivitetsförlusten i svenska företag är i genomsnitt 22 procent, säger han. Den beror på sådant som att medarbetare tar för långa raster eller är hemma en dag extra efter sjukdom. Bakomliggande orsaker kan vara dålig motivation, trötthet, vantrivsel eller problem med familjen. Sådant kan vara svårt att upptäcka men medarbetarsamtalet, som måste hållas en gång per år, kan ge vägledning. För att bli klar över de bakomliggande problemen krävs övning och modeller. Avonova har lång erfarenhet av hur man bäst tar hand om människorna på jobbet, påpekar Daniel.

– Vi vill att ledare blir duktigare på att upptäcka saker som kan vara eller bli ett problem. Tar du hand om människorna som arbetar på företaget, så att de är på jobbet, vill vara på jobbet, trivs och gör sitt bästa så tjänar företaget pengar. Om man inte når fram vid samtal så har vi en företagshälsovård som kan gräva djupare. Vi vet hur man får tillbaka en medarbetare på jobbet, med glädje.

Målet är så kallade ”gröna medarbetare”. Det är medarbetare som är på jobbet, är positiva och bidrar till kultur, lojalitet och stolthet. Om miljön är på det sättet är det också lättare att rekrytera; folk söker sig till sådana företag, påpekar Daniel.

– En tydlig företagskultur är oerhört viktig. Signaler som ”vi har planer, vi har metoder, vi tar hand om våra anställda” gör att medarbetarna känner sig trygga och aktivt bidrar till företagets bästa, säger han.

”Avonova är specialiserade på att vara bäst på människor. Vi skapar trygga jobb, professionella arbetsgivare och chefer och ger dig full kontroll över lagkrav. Resultatet är motiverade och friska medarbetare som är stolta över sin arbetsplats.”

 

Kontinuerligt arbete kräver uppföljning

Plåt & Ventföretagens medlemmar har 28 respektive 72 procent rabatt på Avonova Assist, vilket i dagsläget betyder 897 kronor i engångsavgift och därutöver 418 kronor per anställd och månad. Då ingår aktiv uppföljning, vilket betyder att medlemmen kan ringa så ofta den vill. Det sätts alltid upp fyra avstämningstillfällen per år, oavsett.

– Gröna medarbetare och systematiskt miljöarbete är en pågående process som ska vara närvarande i det dagliga arbetet. Ett exempel är att ha rätt metoder för att anmäla och hantera olyckor eller tillbud, så att de inte händer igen. Det bygger på kunskap och kontinuerligt arbete, säger Daniel.

Tom Richard Hansen är försäljningsansvarig på Avonova i Norge och arbetar även med ram- och förmånsavtal inom Avonova. Han har varit med om att utarbeta konceptet Avonova Assist.

Tom Richard Hansen är försäljningsansvarig på Avonova i Norge och arbetar även med ram- och förmånsavtal inom Avonova. Han har varit med om att utarbeta konceptet Avonova Assist.

Hälsovård och arbetsmiljö hand i hand

Idén föddes över tid när hans erfarenhet från arbetsmiljöbranschen med sina stränga krav kombinerades med insikten om att hälso- och sjukvård går hand i hand med arbetsmiljön. Programvara för systematiskt arbete, dokumentation, HR-uppföljning och internkommunikation kombinerades med företagshälsovård och kontroller för anställda och paketerades till Avonova Assist.

Tom framhåller att Avonova Assists mål är att jobba förebyggande.

– De företag som har företagshälsovård och använder den fullt ut genom att arbeta förebyggande får bra utdelning, det visar undersökningar. Om företaget kan undgå sjukfrånvaro och skador är det mycket värt på sikt, jämfört med den lilla summa som ska ut varje månad för Avonova Assist. Om du tycker att det är mycket pengar, tänk då på vad en firmabil kostar eller den totala kostnaden för en person som är sjukskriven.

Han fortsätter:

– Med Avonova Assist får chefen stöd, i form av en personlig handledare och digitala produkter, samtidigt som de anställda får företagshälsovård. Vi följer upp i statusmöten och årliga större avstämningar – något som kan vara svårt för en chef att hinna med i vardagen. Även den enskilda medarbetaren ska se på oss som ett erbjudande om att följa upp sin egen hälsa och vara prioriterad på arbetsplatsen.

Medveten och lyhörd bransch

För att ha tillgång till Avonova Assist måste du teckna ett avtal med Avonova. Det gör du genom att logga in på Plåt & Ventföretagens webbplats eller lägga in en intresseanmälan på Avonovas webbplats. Avonova bokar dessutom själva in möten med förbundets medlemmar.

– Vi får positiv respons. Branschen vill göra rätt och är medveten om att det finns ganska många risker – i alla fall fysiska – i arbetet. Takarbete, med snubbelrisker och halka, klämrisker med maskiner som pressar och viker hårt, och så vidare. Dessvärre är tiden att sätta sig in i de små detaljerna i lagar och regler ofta knapp. Jag tycker att Plåt & Ventföretagens medlemmar, som inte har lätt att rekrytera, är lyhörda och förstår värdet av vårt erbjudande, säger Daniel.

Fakta Avonova
Avonova har ett tvärvetenskapligt team som består av 650 medarbetare. Företagshälsovård finns på 120 platser i Sverige för att täcka de lokala behoven. 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!