Så funkar förbundets nya certifiering

Var med och kvalitetssäkra vår bransch och erbjud era kunder arbeten utförda av certifierade ventilationsmontörer. Certifierade montörer ger en ökad konkurrenskraft eftersom det svarar på kunders och myndigheters krav på kompetens.

Erfarenheterna från de företag som har valt att utbilda och certifiera sina montörer är att en certifierad montör ofta tar rollen ”förste montör”, som företagets representant på arbetsplatsen. De vågar ”kliva fram” eftersom de känner att de har ett dokumenterat kunnande. De har lärt sig förstå de lagar och regler som gäller i byggprocessen, vilket gör det lättare för dem att veta när de ska ta en diskussion gällande till exempel. ritningstolkning, platsdiskussion, ändringsarbeten och liknande. Certifierade montörer får en övergripande kunskap om varför byggnader och människor behöver ventilation, de lär sig förstå varför och kan förklara, vilket ökar säkerheten för kunden. Certifierade montörer är ett sätt att möta en marknad där kunden vill köpa säkerhet och garantier. Allt oftare efterfrågas kompetens i handlingarna, kunden vill veta vad de får för pengarna. Inom en snar framtid kommer det vara föreskrivet att företag ska ha certifierade montörer, antingen som ett krav, eller så ger det bättre poängbedömning vid upphandling.

Personlig certifiering, så går det till:
• Vem kan certifieras? Ventilationsmontören ska under de senaste fem åren har arbetat i minst två år med självständigt ventilationsarbete.
• Vilken insats krävs? Vi bedömer att det tar en erfaren montör cirka 30 timmar att läsa in ”Frisk Luft”-materialet.
• Hur blir man certifierad? Provet görs lokalt, och man anmäler sig för certifiering genom att kontakta sin företagsrådgivare. Efter godkänt prov ansöker man om certifikat hos Incert.

Text: Annika Brännmark, branschchef Plåt & Ventföretagen

Frisk Luft-materialet För att få tillgång till Frisk Luft-materialet, vilket är det webbaserade utbildningsmaterial som ligger till grund för att bli certifierad montör så ska ni kontakta vår yrkesnämnd, PVF. Mejla, namn, företagsnamn och e-postadress, för samtliga till annikam.kymling@pvf.se så återkommer hon snarast med inloggningsuppgifter.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!