Så kan bra luftflöde minska smittspridning

För att minska smittspridningen av virus är det viktigt att hålla avstånd. När det inte går är ventilationen inomhus av största vikt. Men vad kan du som ventilationstekniker göra för att bidra till en hälsosammare inomhusmiljö? Och när måste du använda skyddsutrustning för att inte själv bli smittad?

Lars Ekberg, adjungerad professor i inomhusklimatteknik vid Chalmers.

När den globala pandemin slog sina klor i världen, och coronaviruset Sars-CoV-2 spred sig som en löpeld, stod världen lamslagen. Viruset, som orsakar sjukdomen covid-19, visste vi inte så mycket om, varken hur det smittar eller vilka skador som viruset orsakar kroppen.

Med tiden har vi lärt oss allt mer. När det kommer till smittspridning så vet vi i dag att avstånd och bra luftgenomströmning är viktiga faktorer för att minska den.

– Luftfuktighet och temperatur kan påverka hur virus sprider sig, men det skulle krävas så hög luftfuktighet och temperatur att båda faktorerna är svåra att göra något åt när det kommer till inomhusklimat. Däremot kan vi se till att det finns en fungerande ventilation, säger Lars Ekberg, adjungerad professor i inomhusklimatteknik vid Chalmers.

Antalet personer påverkar

Riktvärdet för hur mycket uteluft som behövs är 10 liter per person och sekund. Det innebär att om fyra personer vistas i ett rum behöver tilluften ha ett inflöde av 40 liter per sekund.

– Det här är välkänt och brukar inte vara några problem. Utmaningen ligger i när det blir många personer i samma rum under längre tid, kanske fler personer än ventilationen är dimensionerad för, berättar Lars Ekberg.

I samma takt som frisk luft flödar in måste gammal luft flöda ut. De flesta moderna ventilationssystem har ingen återluft, däremot kan det finnas i större enheter som köpcentrum.

– Där är det viktigt med filter för att rena luften som cirkulerar. Då räcker det med filter av klass ISOeMP1 50 %, det som tidigare hette F7. Det fångar en stor mängd partiklar utan att påverka luftflödet nämnvärt och är en bra kompromiss, menar Lars Ekberg.

Skyddsutrustning krävs vid filterbyte

Viktigt att tänka på för en ventilationstekniker är att filtret ska betraktas som hälsovådligt avfall och därför ska skyddsutrustning användas.

– I teorin kan det finnas virus i filtret, så ska du hantera det vid exempelvis ett filterbyte behöver du skydda dig.

”I teorin kan det finnas virus i filtret, så ska du hantera det vid exempelvis ett filterbyte behöver du skydda dig.”

På många kontor har man tidsstyrd ventilation som stängs av vid ett visst klockslag.

– Enligt WHO och ECDC ska ventilationen vara i gång två timmar före och efter att folk vistas i lokalen. Men det kostar inte mycket att ha i gång ventilationen och med hjälp av smarta lösningar, som effektiv värmeåtervinning och behovsstyrd ventilation med rörelsedeckare, går det att hitta bra lösningar utan att göra avkall på luftkvaliteten. Det kan vara bra att alltid ha ett grundflöde, så att luften aldrig står stilla, säger Lars Ekberg.

Ta hänsyn till möbleringen

Thomas Olofsson, professor i energieffektivisering vid Umeå universitet.

Thomas Olofsson, professor i energieffektivisering vid Umeå universitet har också tittat på hur ventilation påverkar smittspridning inomhus. Han håller med om att ventilationen aldrig bör stängas av.

– Ur en ekonomisk aspekt i perspektivet att smittas av covid-19, är det så lite som sparas på att stänga av att det inte finns någon anledning, säger han.

Något som däremot ofta glöms bort är hur möbleringen i ett rum påverkar ventilationen.

– När det möbleras om, eller antalet personer i ett rum förändras efter en injustering av ventilationen, förändras genast förutsättningarna. Ventilationen ställs in för att fungera optimalt för en specifik användning som resulterat i en viss möblering och för ett bestämt antal personer. Det är viktigt att kommunicera till ansvarig, som behöver ta kontakt med ventilationstekniker om förutsättningarna skulle förändras.

Viktigt med fungerande dialog

Thomas Olofsson efterlyser en bättre dialog mellan ventilationstekniker och brukare av rummen.

– Det tar så lite tid i anspråk att faktiskt förklara hur systemet fungerar och att ta reda på hur rummen används. För att ventilationen ska fungera optimalt behöver det finnas kunskap om hur luften fördelas i rummet. Kanske behöver rummen på ett våningsplan delas in i olika ventilationszoner eller så måste möbleringen ändras för att luften ska flöda fritt.

”Se över injusteringen och funktionen. Det är sällan några detaljer som behöver bytas ut, det handlar om kringliggande faktorer som påverkar.”

Hans råd till ventilationstekniker är att undersöka luftflödet och planera in återkommande besök för att göra en avstämning.

– Se över injusteringen och funktionen. Det är sällan några detaljer som behöver bytas ut, det handlar om kringliggande faktorer som påverkar. Och se till att informera ansvarig person i lokalerna om hur allt hänger ihop. Först då kan ni få ett bra resultat som håller på sikt, avslutar Thomas Olofsson. //

 

Tips till teknikern
1. 
Väl fungerande ventilation är väsentlig för att minska risken för smittspridning av virus. Jobba systematiskt vid en genomgång. Det är bästa sättet för att upptäcka funktionsbrister.
2. Du behöver normalt inte byta ut några ventilationsdelar för att minska risken för smittspridning. Det viktiga är att ventilationen är rätt injusterad och fungerar som den ska.
3. Ha en dialog med dem som nyttjar rummen. Lyssna, fråga, svara. Det är viktigt att brukarna av ytorna förstår begränsningarna i antalet personer och vad som gäller vid ommöblering. Ta användarnas synpunkter på allvar.
4. Lyssna och lär. Det finns många forum där du kan lära av andras erfarenheter. Se rutan med tips på bra sidor.
5. Tänk på att filter som sitter vid frånluft kan innehålla virus och andra föroreningar. Skydda dig själv genom att använda skyddsutrustning och rätt kläder.

Webbplatser att ha koll på
• Plåt & Ventföretagen (pvforetagen.se) – din branschorganisation som ger dig stöd i alla branschrelaterade frågor.
• Energi- och Miljötekniska Föreningen (energi-miljo.se) – förening för ingenjörer, tekniker, forskare, säljare och andra som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
• Swesiaq (swesiaq.se) – ideell förening som jobbar för en bättre inomhusmiljö.
• Belok (belok.se) – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!