Så kan ni minska smittspridning på jobbet

Allt fler anmäler att de har exponerats för, eller smittats av, covid-19 på arbetet. För att minska smittspridningen på arbetsplatser publicerar Arbetsmiljöverket, i samråd med Folkhälsomyndigheten, information med stöd till arbetsgivarna under covid-19-pandemin.

Covid-19 pandemin och den stora smittspridningen i samhället har lett till ett ökat tryck på många anställda och ett delvis förändrat arbetsliv. Den innebär också nya arbetsmiljörisker, både för dem som behöver vara på sina arbetsplatser och för dem som har möjlighet att jobba hemifrån. De senaste månaderna har ett ökat antal anmälningar om allvarliga händelser i arbetet, relaterade till corona, kommit in till Arbetsmiljöverket.

– Pandemin ställer särskilda krav på arbetsgivarna. De är ansvariga för arbetsmiljön, till exempel när det gäller att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen och att stötta de medarbetare som nu arbetar hemifrån, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

”Pandemin ställer särskilda krav på arbetsgivarna.”

Arbetsmiljöverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten samlat viktig information till arbetsgivare om vad de behöver göra för att säkra arbetsmiljön för sina medarbetare under covid-19 pandemin. På en ny sida på Arbetsmiljöverkets webbplats finns information och råd om systematiskt arbetsmiljöarbete, insatser för att minska smittspridningen och exempel på praktiska åtgärder för dem som arbetar hemifrån. Informationen är en del av ett regeringsuppdrag.

– Det gäller att hålla i det systematiska arbetsmiljöarbetet även under en kris – att gå igenom riskerna på varje arbetsplats och bedöma dem, vidta de åtgärder som krävs och följa upp. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad, eftersom kunskapsläget förändras hela tiden, säger Håkan Olsson.

Ett grundläggande råd för att minska smittspridningen är att ge förutsättningar för de anställda som kan att arbeta hemifrån. //

 

Så minskar du smittspridningen på arbetsplatsen
• Informera återkommande och följ upp att de anställda stannar hemma vid symptom på covid-19.
• Överväg att ändra på arbetstiderna, om det går, för att slippa trängsel i kollektivtrafiken till och från arbetet.
• Skapa mindre arbetsgrupper och, om det är möjligt, minimera personalstyrkan som finns på arbetsplatsen.
• Ställ om möjligt in fysiska möten och övergå till digitala möten.
• Undvik att personal från olika arbetsgrupper träffar varandra. Schemalägg pauser och luncher, så att färre tar rast samtidig. Förhindra trängsel vid till exempel kaffeautomat och i hissar.
• Se till att god handhygien kan upprätthållas.
• Se till att ventilationen räcker för det antal människor som befinner sig i lokalen. och städa lokalerna dagligen.
• Släpp inte in fler personer än vad lokalen tillåter ur ett smittskyddsperspektiv för att upprätthålla säkert avstånd.
• Sätt upp barriärskydd framför personal med kundkontakt och om möjligt, byt arbetssätt genom att till exempel införa självservice.
• Använd vid behov personlig skyddsutrustning.

Hela det samlade stödet till arbetsgivare finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!