Så kan villkoren för små och medelstora företag förbättras

Precis som vanligt i februari är det intensiva dagar i ordförandens kalender med möten i förbundet och i Svenskt Näringsliv som i år kryddas med AVTAL 23.

Låt mig börja med ett glädjande besked från regeringen, utifrån mitt uppdrag som ordförande i arbetsgruppen SME-skatt. I januari 2023 gav regeringen tilläggsdirektiv till utredningen om beskattning av ägare till fåmansföretag (de så kallade 3:12-reglerna). Tilläggsuppdraget innebär att analysera hur villkoren för små och medelstora företag kan förbättras. Det gäller särskilt i fråga om företagens möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital. Uppdraget att särskilt överväga en justerad skattesats (av förra regeringen uttolkat som ”höjd”) togs bort.

I tilläggsuppdraget ingår bland annat att:

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna som bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras.
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas.
  • lämna förslag till ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Här kommer inte minst SME-skatt och Svenskt Näringsliv bevaka att 3:12 regelverket inte försämras.

Avtalsrörelsen är igång

Att avtalsrörelsen nu är i gång har väl ingen missat? Denna gång i ett svårt och tufft konjunkturs- och geopolitiskt läge. Vi är på väg in i den mest förutspådda lågkonjunkturen till följd av bland annat kraftigt ökade el- och drivmedelspriser. Ekonomer, olika branscher, regeringen, facken och andra bedömare har på olika sätt målat upp 2023 i dystra ekonomiska färger.

Vårt mål måste vara att tillsammans med motparten verka för att lågkonjunkturen blir så mild och kortvarig som möjligt. Utifrån det perspektivet är det förvånande att facken ställer det högsta kravet som de har gjort sedan Industriavtalet kom till 1997. Partena måste i årets avtalsrörelse gemensamt ta ansvar och hitta en lösning så att löneökningarna varken blir för låga eller för höga.

Partenas största uppgift blir att förhandla ansvarsfullt, så att märket hamnar på en balanserad nivå där man tillsammans verkar för att vi inte hamnar i en inflations- och lönespiral. Det gemensamma målet borde vara att företagen i Sverige fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftiga och skapa arbetstillfällen så att vi inte hamnar i ett läge med stigande arbetslöshet.

Intressant läsning

På sidorna 34–36 kan du läsa ett ventilationsreportage som handlar om smittspridning i och mellan rum som tydligen är mer komplext än befarat. På sidorna 20–24 finns en artikel om Kvarteret Vindtunneln, ett projekt som jag tillsammans med en kompanjon uppför för att berika besöksnäringen i Malmö.

Runt om i landet planeras det nu för årsmöten i regionerna och lokalföreningarna. Jag uppmuntrar er alla till att passa på att utöva ert medlemsinflytande och påverka i vilken riktning förbundet ska verka.

Kom ihåg att förbundets alla lokalföreningar har möjlighet att skicka in motioner till kongressen. Genom att motionera kan du som medlem vara med och påverka och utveckla förbundets arbete så att vi tillsammans kan skapa ännu mer medlemsnytta, vilket behövs när vi befinner oss i tuffare ekonomiska tider.

Tillsammans verkar vi för ett modernt och starkt förbund!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!