Så lämnar du över stafettpinnen

Ett generationsskifte i ett familjeföretag är oftast komplext eftersom det påverkas av en rad faktorer. Ett grundläggande råd är att prata med varandra i familjen för att få reda på vad alla vill med ett skifte. Och tveka inte att ta hjälp av en extern, erfaren och kunnig person.

Familjeägda företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. En av de vanligaste grundläggande frågorna som uppstår vid ett generationsskifte är ”Hur gör vi detta rättvist?”. Vad som är rättvist är, enligt Annika Hall, inte givet. Sedan drygt 15 år föreläser hon och arbetar som rådgivare kring ägarförändringar och ägarstyrning i privatägda företag. Annika Hall har också en bakgrund som forskare från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Hon konstaterar att det inte minst kan vara en känslomässigt utmanande resa att både lämna över och ta över ett företag.
– Om ett syskon ska ta över företaget och ett annat lösas ut är det viktigt med en öppen och inkluderande process kring värdering och kompensation. Det växer fram i en diskussion där alla förstår resonemangen bakom den slutliga lösningen, berättar Annika Hall,
Hon menar att det är en utmaning att hitta den mest rättvisa linjen – eller snarare det som alla upplever som den mest rättvisa vägen att gå.
– Därför är diskussionerna i början av processen väldigt viktiga. Och det finns en fara i att gå direkt till en teknisk lösning gällande ekonomi och juridik utan att fråga vad alla inblandade familjemedlemmar vill. Annars finns det en risk att lösningen inte matchar familjens gemensamma önskemål, med besvikelser och frustration som följd.

Vad är rättvist?
Vad är egentligen rättvist? Om en dotter eller son tar över företaget, vad ska det andra syskonet i så fall få? Och hur ska man resonera om det inte finns några betydande tillgångar i familjen utöver företaget?
Det är också viktigt att vara tydliga med överlämnarens och övertagarens framtida roller i företaget.
– Speciellt om det är flera ur familjen som kommer att äga och arbeta tillsammans är det viktigt med tydliga och åtskilda ansvarsområden. Säkerställ samsyn kring vart företaget ska och hur det ska drivas. Skriv ner ägarviljan så att det är tydligt att ni vill samma sak.
Säkerställ även att samtliga familjemedlemmar är redo – såväl känslomässigt som mentalt och kompetensmässigt – för de förändringar det medför med ett generationsskifte.
– Att slentrianmässigt tänka att det är rättvist att dela företaget rakt av måste vara underbyggt av ett resonemang kring varför det är viktigt att bolaget ska gå vidare i familjen och varför det är det bästa att dela företaget på just det sättet.

Ta hjälp i processen
Eftersom ett generationsskifte ofta innehåller känsliga och utmanande frågor tycker Annika Hall att det är förnuftigt att ta hjälp i processen.
– Se till att ha någon att bolla svåra frågor med. Både den överlämnande och övertagande parten har ofta nytta av att kunna diskutera med någon utanför familjen och företaget. En extern – erfaren och kunnig person – kan vara till god hjälp vid svåra diskussioner inom familjen. Inte för att få svar, men för att få möjlighet till reflektion och nya perspektiv.
Ett generationsskifte påverkar hela familjen – inte bara de som lämnar och tar över företaget. Därför är det viktigt att inte enbart fokusera på företaget och dess framtid.
– Utan också på hur ni på bäst sätt fortsätter som familj tillsammans efter ett generationsskifte. Den första kommentaren jag ofta får när jag träffar företagare som är på väg att genomföra ett generationsskifte är att det här får inte leda till att vi blir osams.

Gemensam vision
Annika Hall föreslår att man tillsammans skapar en gemensam dröm, eller vision, om att företaget ska gå vidare i familjen.
– Är ni eniga om fördelarna med ett generationsskifte är det lättare att lägga den tid och energi som krävs för att hitta fram till bra lösningar.
En viktig fråga är också att det inte går att förutsätta att familjemedlemmar vill – eller inte vill – ta över företaget.
– Samla alla till en gemensam diskussion och prata igenom framtiden tillsammans. Prata med varandra och lyssna på varandra. Konstruktiv kommunikation, där ni verkligen vinnlägger er om att förstå varandras drivkrafter, viljor och känslor är grundläggande för ett lyckat generationsskifte.

Text: Anders Myrdal
Foto: Annika Hall
Publicerad: 2020-01-24
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #11.2019)

Åtta tips för ett lyckat generationsskifte
• Skapa en gemensam dröm, eller vision, om att företaget ska gå vidare i familjen.
• Förutsätt inte att familjemedlemmar vill – eller inte vill – ta över företaget. Samla alla till en gemensam diskussion och prata igenom framtiden tillsammans.
• Prata med varandra och lyssna på varandra. Konstruktiv kommunikation, där ni verkligen vinnlägger er om att förstå varandras drivkrafter, viljor och känslor är grundläggande för ett lyckat generationsskifte.
• Om ett syskon ska ta över företaget och ett annat lösas ut är det viktigt med en öppen och inkluderande process kring värdering och kompensation. Vad som är rättvist växer fram i en diskussion där alla förstår resonemangen bakom den slutliga lösningen.
• Var tydliga med överlämnarens och övertagarens framtida roller i företaget. Det gäller speciellt om det är flera ur familjen som kommer att äga och arbeta tillsammans.
• Säkerställ samsyn kring vart företaget ska och hur det ska drivas. Skriv ner ägarviljan så att det är tydligt att ni vill samma sak.
• Ta hjälp i processen. Ett generationsskifte innehåller ofta känsliga och utmanande frågor. En extern – erfaren och kunnig – person kan vara till god hjälp vid svåra diskussioner inom familjen.
• Ett generationsskifte påverkar hela familjen – inte bara de som lämna och tar över företaget. Lägg inte enbart fokus på företaget och dess framtid utan också på hur ni på bäst sätt fortsätter som familj tillsammans.

Fler tips & råd hittar du i Annika Halls bok, ”När företaget går vidare i familjen – Guide till ett lyckat generationsskifte”, utgiven på Roos & Tegnér.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!