Så tycker deltagarna om Framtidsgruppen

Plåt & Ventföretagens utbildning Framtidsgruppen erbjuder sina deltagare en unik möjlighet att bli bättre ledare och lära känna sig själva på ett djupare plan, genom praktiska övningar och personliga deltagarberättelser. Här fortsätter vår presentation av de deltagare som examinerades och fick sina diplom i början av året.

Fredrik Löhman, Gävleborgs Plåt AB

Vad var det bästa med utbildningen? – Den har gjort skillnad i hur jag har ändrat mitt sätt att se, lyssna och kommunicera med andra människor. Det har också varit roligt att få lära känna nya människor. Att kunna dela med sig av erfarenheter och saker från samma bransch är också något positivt.

Vilken var den största utmaningen? – Jag skulle inte säga att jag tycker att något har varit svårt, utan mer roligt. Jag har aldrig tyckt att det är jobbigt att prata inför folk och det är en stor del som denna kurs bygger på. Men man kan alltid bli bättre och det har jag absolut blivit, känner jag.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar? – Ja, det tycker jag. Mitt ”wow” under utbildningen var just att jag skulle bli bättre på att kommunicera på mottagarens villkor, och det tycker jag att jag blivit mycket bättre på. Det är ju du själv som avgör hur mycket du vill få ut av en kurs. Är du engagerad i att ta emot informationen som du får och verkligen börja använda den i din vardag, både privat och arbetsmässigt, så blir kursen givande.

Vad tar du med dig därifrån? – Mitt mål var att bli bättre på att kommunicera och det har jag blivit. Jag har också tagit med mig flera delar, bland annat hur man kan använda sig av olika färger för att bedöma och bemöta olika människor. Jag har även lärt mig användbara tekniker vid olika typer av samtal.

 

Rasmus Nilsson, Projektledare Tello Service Partner AB

Hur kom du i kontakt med utbildningen? – Jag fick kontakt med utbildningen via mina kollegor som hade gått den tidigare och starkt rekommenderade mig att gå den.

Vad var det bästa med utbildningen? – Svårt att säga vad det bästa var då den är rätt bred. Men förutom de nya kontakterna och den vänskap som jag har bundit så skulle jag säga att man lärde känna sig själv bättre. Samt att jag fick bra verktyg för hur jag skall leda mina yrkesarbetare och hur jag kan tänka kring ledarskap.

Skulle du rekommendera den till andra? – Jag skulle absolut rekommendera den, bara de nya kontakterna som man får gör den värd att gå. Sedan får man som sagt lära sig att tänka på ett nytt sätt, vilket verkligen hjälper till att skapa en sammanhållning med sina kollegor.

Vilka är dina bästa tips till andra i ledarposition inom Plåt & Vent-branschen? – Fråga dina kollegor hur de skulle lösa problemet i stället för att berätta hur de ska göra, troligtvis får du en bra lösning som är korrekt om kollegan nu är kompetent. Mitt andra tips är att gå de utbildningar som erbjuds av Plåt & Ventföretagen, det är garanterat värt det.

 

Andreas Petersen, AB Oskar Jansson Plåt & Smide

Varför valde du att gå kursen? – Det var tjejerna på kontoret som såg denna utbildning. När jag läste vad den skulle innehålla tyckte jag att den skulle passa mig, vilket den gjorde.

Vad var det bästa med utbildningen? – Att det togs upp massor av tips för vår vardag i yrket.

Skulle du rekommendera den till andra? – Ja, för att den gav mycket. Särskilt då man blev lite utsatt i olika situationer som skapades i praktiska övningar. Den erfarenheten tar man med sig efter utbildningen.

Vilka är dina bästa tips till andra i ledarposition inom Plåt & Vent-branschen? – Att gå denna kurs om man vill få mer kött på benen. Samt ett talesätt: Hård i sak, mjuk i person, information och dialog. Det kommer man långt med!

 

Ida Ternvall, Ternvalls Plåtslageri AB

Varför valde du att gå kursen? – Jag visste inte exakt vad kursen skulle innebära, jag blev tipsad om den. Jag tänkte att kommunikation, ledarskap, personlig utveckling och nätverkande kan ju inte bli dåligt, så varför inte hoppa på tåget?

Vad var det bästa med utbildningen? – Kursen öppnade väldigt starkt med en DISC-analys och det blev ögonöppnande för mig och flera andra i gruppen, tror jag. Jag lärde mig mycket gällande kommunikation. Vi blev väldigt tajta i gruppen och det har varit givande att vi har vågat dela med oss mycket av varandra och kunnat dela tips och råd.

Vad tycker du om utbildningens upplägg? – Det var väldigt mycket repetition, vilket jag under tiden tyckte var lite tjatigt. Men det är nog därför som man kommer ihåg så mycket från kursen, så i efterhand är jag glad att vi repeterade mycket. Patrik sa inledningsvis att han ville knuffa oss lite utanför trygghetszonen, vilket han gjorde. Men inte så pass mycket att man inte vågade genomföra uppgiften. Man lär mycket i just de stunderna.

Vilka är dina bästa tips till andra i ledarposition inom Plåt & Vent-branschen? – Att våga se branschens företag som kollegor och inte konkurrenter.

 

Henrik Zetterdahl, Arboga Kungsör Plåt & Vent AB

Hur kom du i kontakt med utbildningen? – Via Plåt&Vent Magasinet.

Vilken nytta kommer du att ha av utbildningen i ditt arbetsliv? – Jag har fått ett nytt och bredare kontaktnät i och med framtidsgruppen, samt nya lärdomar och kunskaper som jag kommer att bära med mig i vardagen.

Vad tar du med dig därifrån? – Våga fråga andra som kan ha befunnit sig i liknande situationer och som har funnit en lösning. Se till att du tar hjälp och bollar idéer med andra för att få nya infallsvinklar på olika lösningar.

Vilka tips har du till andra som ska gå utbildningen? – Avsätt tid för utbildningen och ta dig tid. Det är värt det i slutändan, även om man känner att tiden egentligen inte finns i dag.

 

Tim Nilsson, Plåt på Österlen AB

Hur kommer det sig att du gick utbildningen? – I dag har jag 16 medarbetare. Erbjuds det en möjlighet för mig att gå en utbildning där jag kan bli en bättre ledare och chef, för att kunna utveckla gruppen och individerna, så vill jag ta den möjligheten.

Vad tar du med dig därifrån? – Gruppen som jag fick chans att jobba med var ett jättebra bollplank, och Patrik Calén som höll i kursen gjorde ett grymt jobb. De frågor som togs upp och diskuterades i gruppen var också intressanta att lyssna på, för vi har ju alla liknande utmaningar.

Vilka tips har du till andra som ska gå utbildningen? – Sätt av tid så att du har möjlighet att delta i alla utbildningstillfällen.

Varför tycker du andra bör gå utbildningen? – Jag är en bättre ledare och chef efter utbildningen än före. Det tycker jag är en bra anledning.

 

Fia Klingvall Fart, Fart & Fläkt Ventilation och Plåt AB

Varför valde du att gå kursen? – Jag ville ha ett större nätverk av kollegor i branschen för att kunna utbyta tankar och funderingar.

Vad var det bästa med utbildningen? – Innehållet och alla de övningar som vi fick göra i samband med varje tillfälle. Det var nyttigt och lärorikt.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? – Jag skulle definitiv rekommendera denna utbildning till andra. Du utvecklas som ledare och får mycket tips och tricks på hur du kan förbättra ditt ledarskap.

Vad tar du med dig därifrån? – Nätverket med alla de fina kollegor som jag har lärt känna, och möjligheten till en fortsatt kontakt i form av digitala möten och eventuella fysiska träffar. Jag har fått mer insikt i mina styrkor och brister som ledare och redskap för hur jag ska hantera människor.

 

Simon Hjert, MZ Plåt AB

Varför gick du utbildningen? – MZ Plåt AB är ett familjeföretag och det är jag och min bror som ska ta över företaget. Jag har sedan en tid tillbaka tittat på olika ledarskapskurser, men det var bara Framtidsgruppen som jag tyckte lät intressant.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar? – Kursen var över mina förväntningar! Jag har tidigare gått ledarskapsutbildningar som inte har gett något. Framtidsgruppen hade ett helt annat upplägg, där man själv var delaktigt i uppgifter till cirka 80 procent av kursen. Eftersom det var gruppuppgifter tog man till sig informationen på ett annat sätt, den stannade kvar i huvudet i stället för att gå in och sedan ut.

Vad tycker du om utbildningens upplägg? – Det har varit kanon! Det är upplägget som har gjort att jag har tagit med mig mer än förväntat från kursen.

Vilken nytta kommer du att ha av utbildningen i ditt arbetsliv? – Jag kommer att kunna använda mig av den i både arbetslivet och privat. Jag kommer att kunna anpassa mig mer till olika situationer på ett annat sätt än tidigare, samt anpassa uppgifter och ge förklaringar till olika personer utifrån hur de är som personer.

Läs mer om Framtidsgruppen.

Framtidsgruppen
Vad? Utbildning arrangerad av Plåt & Ventföretagen.
Vem? Riktar sig till företagsledare, delägare eller personer i ledande befattning inom branschen.
Upplägg? Innehållet formas av deltagarnas erfarenheter utifrån följande teman: effektiv kommunikation, coachande ledarskap, beslutsprocesser samt verbal judo och svåra samtal.
Läs mer om utbildningen på pvforetagen.se bland utbildningar.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!