Sadex

Tak_V6A0053
Sadex_2

APLICATIONS

Starkare styrning av arbetsmarknadens framtida behov

Arbetsmarknadens behov ska i större utsträckning än hittills ligga till grund för gymnasieskolans utbud och utformning av utbildningar. För att åstadkomma detta ska statens...

SENASTE NYTT