Säker elproduktion en viktig fråga för framtiden!

I skrivande stund förbereder jag mig som bäst för en intensiv och spännande vecka, med både stämma och framtidsmöte med Svenskt Näringsliv i Stockholm den 19 maj och förbundskongress med Plåt & Ventföretagen i Malmö den 20 maj.

På Svenskt Näringslivs framtidsmöte kommer det säkerhetspolitiska läget att stå i fokus. Rysslands invasion av Ukraina har försatt Europa och Sverige i ett dramatiskt nytt säkerhetsläge. En av många konsekvenser, förutom allt mänskligt lidande, är att både Sveriges och övriga Europas energiförsörjning har hamnat i fokus. Aldrig har det varit tydligare hur viktigt det är med en elproduktion som är fossilfri, stabil och inte minst rimligt prissatt. Det rådande världsläget visar nu tydligt att en tryggad elförsörjning har blivit en viktig säkerhetspolitisk fråga.

Att det är viktigt med rimliga priser på elen har vi på kort sikt blivit varse när vi har sett hur de höga elpriserna kraftigt har minskat hushållens och företagens marginaler. Vikten av en fossilfri elproduktion är väl alla överens om. Olika energislag har olika förutsättningar för att matcha utbud med efterfrågan. Förnybar energi produceras som bekant när solen lyser och vinden blåser, oavsett efterfrågan.

Elproduktion på olika sätt

Därför måste hinder för investeringar undanröjas för alla fossilfria kraftslag, oavsett om det gäller regelverk, tillståndsprocesser eller skiftande priser. Vindkraften måste få möjligheter att öka tillväxttakten. Lika viktigt är det att kärnkraften får finnas kvar. Det är helt avgörande för att Sverige ska kunna fördubbla sin elproduktion under de kommande 20–25 åren. För det är vad som krävs när det som i dag drivs på fossila bränslen – som bilar, godstransporter inte minst inom byggbranschen och tung industri – i framtiden ska använda fossilfri el för att Sverige ska minimera vår personliga och kollektiva klimatpåverkan.

Många påstår att kärnkraften inte lönar sig. Man måste då ha färskt i minne att det senaste årtiondet har det hänt mycket inom kärnkraften med många innovativa projekt för att kärnkraften ska fortsätta vara en viktig del i framtidens fossilfria energiproduktion. En sådan innovation är SMR, ”Small Modular Reactor”, som översatt till svenska helt enkelt blir ”liten modulär reaktor”. Stabil och pålitlig el krävs dessutom i större mängder vid satsningar på fossilfritt järn och stål likt Hybrit.

Avstamp för framtiden

I det senaste numret kan du läsa om Malin Gustafsson, en av Plåt & Ventföretagens nya förtroenderevisorer, och hennes tankar kring administration och förbundet. Passa även på att läsa om byggbarackernas resa mot en modern tid. En resa som har präglats av uppstramningar i form av rökförbud och nolltolerans mot kränkande bilder och beteende.

För oss medlemmar i Plåt & Ventföretagen är den årliga kongressen alltid något speciellt. Det är där vi utser våra ledande företrädare och det är där vi tillsammans formar förbundets framtid. Jag ser fram emot spännande dagar i Malmö tillsammans med alla duktiga kongressombud från hela vårt avlånga land. Jag är helt övertygad om att vi kommer att fatta kloka beslut för förbundet och att årets förbundskongress blir ett ordentligt avstamp för framtiden!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!