Säker takskottning kräver utbildning och rätt avtal

Vintern har redan svept in över norra delen av landet och nu dröjer det inte länge förrän snö och is börjar samlas på taken. Så om du inte redan har skrivit snöskottaravtal med fastighetsägare och underentreprenörer är det hög tid att börja ta tag i det.

Rebecca Edman, försäkringsförmedlare på Säkra.

Det är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som ansvarar för att få bort snö och is från taken. Men det finns några viktiga saker att tänka på innan du som entreprenör börjar ditt arbete med att röja.

– Ta inte över ansvar från fastighetsägaren. Denne ska se till att du som entreprenör ska kunna utföra ditt uppdrag utan fara för skada på person och egendom. Om fastighetsägaren inte kan se till att bilar och andra föremål som står i vägen flyttas kan du inte utföra uppdraget, säger Rebecca Edman, försäkringsförmedlare på Säkra.

Det kan handla om allt från bilar till markiser, utemöbler och grillar. Om de inte flyttats när snöröjningen inleds och fastighetsägaren har skrivit över ansvaret på entreprenören som snöröjer riskerar den sistnämnde att åka på skadestånd eller att få stå för kostnaden om egendom skadas.

Dokumentera skriftligt

– Se alltid till att dokumentera överenskommelser skriftligt. En muntlig överenskommelse via telefon räcker inte om ord står mot ord vid en konflikt, säger Martina Jonaeson, försäkringsförmedlare på Säkra.

Hon berättar att skador vid snöskottning har varit vanliga, men att Plåt & Ventföretagens initiativ för säkrare utförande för snöskottare – ”Skotta säkert” – har minskat skadorna.

– ”Skotta säkert” är tydligt och innehåller information riktad till alla inblandade. Det innebär också att alla som arbetar med takskottning kan genomgå en utbildning för att kunna utföra det på ett säkert och tekniskt korrekt sätt.

Olika typer av avtal

Det finns olika typer av avtal som förstås betyder olika stort ansvar för företaget som snöröjer. Anrop betyder att beställaren, det vill säga fastighetsägaren, kontaktar entreprenören när denne vill att taket ska snöröjas. Den andra typen av avtal är ett fullserviceavtal, ett bevakningsavtal eller rondering som det också kallas.

Ett fullserviceavtal innebär att takskottaren tar på sig ansvaret att snöröja – när det behövs. Det betyder att denne måste ut och titta på hur snö- och isläget ser ut på taken och besluta när det är dags att snöröja. Ett fullserviceavtal är förstås ett större och mer tidskrävande jobb än ett anrop, eftersom du då tar på dig ett större ansvar, så se till att ta höjd vid en offert.

Dokumentera takets skick

– Jag rekommenderar verkligen att göra en avsyn av taket där du dokumenterar takets skick. Spara sedan dokumentationen som bevisbörda eftersom den kan vara viktig vid en eventuell konflikt med fastighetsägaren. Vid en avsyn ser du också om taket är skadat innan du börjar arbeta på det. Det är lika viktigt att göra en avsyn efter att du har utfört arbetet. Det skapar också kvalitet för kunden och är främst till för att dokumentera takets skick. Jobbet kan ju faktiskt inte utföras om taket inte uppfyller arbetsmiljökraven. Därför ska du göra en avsyn innan, säger Rebecca Edman.

– ”Skotta säkert” har bidragit till att skadorna har minskat påtagligt. Licensieringssystemet har också tagits mycket väl emot i alla led. Allt ifrån beställare till entreprenörer och utbildare är positiva, säger Hans Bergström, ansvarig för ”Skotta säkert” på Plåt & Ventföretagen.

Ansvarsdelen viktig

Hans Bergström, ansvarig för ”Skotta säkert” på Plåt & Ventföretagen.

Han fortsätter:

– Ansvarsdelen är mycket viktig, framför allt för entreprenören. Så se alltid till att skriva ett avtal som tydligt visar vem som ansvarar för vad. Plåt & Ventföretagen har tagit fram en mall till ett bevakningsavtal för skottning av yttertak som alla våra medlemmar kan använda. Den finns på förbundets webbplats.

– Jag vill dessutom rekommendera alla fastighetsägare som behöver anlita takskottare att de ska välja företag som – förutom att de har ”Skotta säkert”-licens – är medlemmar i Plåt & Ventföretagen. Det ökar chanserna för att det är ett ekonomiskt stabilt företag som utför arbetena och att det finns krav på kollektivavtalsenliga löner.

 

FAKTA SKOTTA SÄKERT
Sedan fyra år tillbaka är ”Skotta säkert” en webbutbildning, vilket gör att handledarutbildningen är borttagen. Webbutbildningen beställs via Plåt & Ventföretagens webbshop. Medlemmar betalar 750 kronor, övriga 1 000 kronor. Läs mer om ”Skotta säkert” och se en lista över de licenserade företagen på www.skottasakert.se.

AVTALSMALLAR
På Plåt & Ventföretagens sajt hittar du som är medlem alla nödvändiga avtalsmallar.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!