Säkerhet, innovation och tillväxt är byggbranschens väg framåt

Välkommen till ett spännande 2024! Året börjar med en stor oro för omvärlden, förstärkt av ÖB Micael Bydéns uttalande om Sveriges svåra säkerhetsläge och en uppmaning till svenska folket att mentalt förbereda sig för krig. Bydéns ord som betonar det svåraste säkerhetsläget sedan andra världskriget har orsakat starka reaktioner och debatter, vilket får oss alla att reflektera över konsekvenserna för oss som individer och näringslivet.

Bydéns uttalande är en del av en större strategi för att öka medvetenheten och beredskapen hos medborgarna och företagen inför eventuella kriser eller konflikter. Detta innebär bland att vikten av upprätthållandet avseende samhällskritiska funktioner, såsom infrastruktur och viktiga offentliga tjänster även under krissituationer är i fokus.

Vad kan vår bransch bidra med?

Byggbranschen kommer att ha en avgörande roll i att upprätthålla och säkra infrastrukturen, vilket är avgörande för att hålla samhällskritiska funktioner i gång. Våra branscher har en unik möjlighet att bidra med lösningar för beredskapsplanering, som exempelvis ventilation i skyddsrum och offentliga byggnader. Genom att engagera oss i projekt som stärker civilförsvaret kan vi inte bara göra en samhällsinsats utan också skapa nya affärsmöjligheter för våra medlemsföretag.

Nytt år betyder också nya lagar och regler. Från och med 1 juli i år höjs taket för rotavdraget till 75 000 kronor gällande hela året. Avdragsgränsen bibehålles med maximalt 30 procent av arbetskostnaden. Dessutom separeras rot- och rutavdraget från 1 juli, vilket ger möjlighet till en sammanlagd skattelättnad på upp till 150 000 kronor per år.

Hållbarhet, hälsa och digitalisering

Ekonomiskt sett har vi enligt många experter nått en viktig vändpunkt. Inflationstoppen är bakom oss, och vi kan med stor sannolikhet förvänta oss räntesänkningar från Riksbanken under året. Detta skulle naturligtvis vara gynnsamt för våra medlemmars och branschens ekonomiska hälsa.

Med klimatförändringarna i förgrunden kommer hållbarhet och återbruk att vara centrala frågor i år och framåt. Förhoppningsvis ser vi en ökad efterfrågan på energieffektiva och miljövänliga ventilationslösningar. Detta inkluderar även innovationer inom solenergiintegrerade tak och fasader.

Digitalisering och automatisering kommer sannolikt att fortsätta att forma branschen. Genom att integrera avancerade teknologier som AI och automatisering i tillverkningsprocesserna kan branschen öka sin effektivitet, förbättra kvaliteten och minska miljöpåverkan. Denna teknologiska förändring är inte bara en möjlighet utan en nödvändighet för att förbli konkurrenskraftig i en globaliserad ekonomi.

Låt oss under 2024 arbeta ännu mer med säkerheten och hälsan på våra arbetsplatser. Att minska olyckor och skador i arbetet är inte bara en moralisk plikt utan också en ekonomisk nödvändighet. En säker arbetsplats är en produktiv arbetsplats.

Maximerad medlemsnytta

Under dessa utmanande tider som vi lever i just nu är det extra viktigt att vi står enade. Vi måste fortsätta att stärka sammanhållningen inom förbundet och inom plåt och ventilation, så att vi gemensamt maximerar medlemsnyttan. Låt oss aktivt stötta varandra genom utbildning, delning av bästa praxis och att vi tillsammans utforskar nya marknader och tjänster.

Trots en tuff ekonomisk konjunktur och en stor oro i omvärlden ser jag med spänning och tillförsikt fram emot de framsteg våra branscher kan uppnå under detta tuffa och utmanande år. Med fokus på nya möjligheter exempelvis inom civilförsvaret, förbättrad arbetsplatssäkerhet och ökad sammanhållning, är jag övertygad om att vi kommer att se våra branscher inte bara överleva denna lågkonjunktur utan hitta nya möjligheter att växa i framtiden.

Tillsammans är vi starkare!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!