Säkerhetsindex ska minska yrkesskadorna

Verktygstillverkaren Bosch presenterade nyligen ett säkerhetsindex, Bosch Professional Safety Index, med syfte att mäta säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen. Branschen är en av de mest skadedrabbade i Sverige. Säkerhetsindexet planeras bli en årlig återkommande undersökning, vars syfte är att följa och mäta utvecklingen kring säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen över tid.

Indexet har en skala på 0 till 100, och ju närmare 100, desto högre är säkerhetsmedvetenheten. Till grund för indexet är en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Bosch Professional. I år blev index 67, men vissa grupper sticker ut. Yngre hantverkare (18–49 år) och de som har arbetat kortast tid i byggbranschen får 64. Högst säkerhetsmedvetenhet finns hos äldre och hos kvinnor, vars index är 70 respektive 72. Det finns dock fortfarande mycket jobb kvar för att nå upp till 100.

– I hantverkaryrket gäller det att ha bra koll på säkerheten för att både undvika och reducera arbetsplatsskador. På Bosch jobbar vi aktivt med att utveckla våra verktyg och tjänster så att de blir ännu säkrare. Professionella hantverkare ska känna sig trygga vid verktygshanteringen. Men det är tydligt att vi behöver göra mer för att uppmärksamma säkerheten, säger Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch Professional.

Frågorna i undersökningen visar bland annat att endast var tredje hantverkare mellan 18 och 49 år brukar följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för olika verktyg. Men för hantverkare mellan 50 och 79 år är det nästan varannan hantverkare som följer säkerhetsföreskrifterna. Undersökningen visar också att nästan sju av tio hantverkare brukar ta hänsyn till att verktyg vibrerar i sitt yrke, ändå svarar två av tio att de har fått arbetsskador från vibrerande verktyg.

– Alla vet att man inte får köra över 30 kilometer i timmen när man åker förbi en skola. På samma sätt borde alla känna till att man inte får använda ett verktyg som skapar vibrationer över dess gränsvärde, fortsätter Jan Samuelsson. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!